Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İNŞAAT VE TADİLAT UZMANI

İŞ TANIMI

Ø  Birimlerden talep edilen ve üst yönetimin onayladığı inşaat işleri kapsamına giren konularda keşif, projelendirme, satın alma süreçlerinin takibi ve işin gerçekleştirilmesi safhalarında görev alır.

Ø  Taşeron firmaların işleyiş ve takiplerinin yapılması, denetlenmesini sağlar, hak edişlerini hazırlar.

Ø  İhtiyaç duyulan veya yenileme yapılacak alanlarda ek sergileme üniteleri çizimi yapar ve tercihen 3 boyutlu görselleştirir.

Ø  Birime ait aylık faaliyet raporlarının hazırlanması, üst yönetimden talep edilen raporların hazırlanmasını sağlar.

Ø  Kurum içi talep sisteminden, birimlerden talep edilen inşaat işleri kapsamına giren taleplerin sistem üzerinden değerlendirilmesi, açık iş emrine çevrilmesi ve talep karşılandıktan sonra sistem üzerinden talebin kapatılmasını sağlar.

YETKİNLİKLER

Ø  Projelendirme ve tadilat konularında deneyimli,

Ø  En az 3 yıllık şantiye tecrübesi olan, kaba ve ince işçilik imalatlarında bulunmuş,

Ø  Tercihen ince işlerde imalat, yöntem ve detaylar ile malzeme konusunda bilgi sahibi,

Ø  Statik hesap bilgisi olan ve iyi derecede Autocad kullanabilen,

Ø  Tercihen Sketch Up, Archicad ve/veya 3d max gibi 3 boyutlu tasarım programlarından en az birini kullanabilen,

Ø  Metraj, keşif, hakkediş konularında tecrübeli,

Ø  Tasarım yönü kuvvetli ve taşeron imalat süreçlerini yönetebilecek,

Ø  İletişim becerileri yüksek, dinamik ve sonuç odaklı, ekip çalışmasına uygun,

Ø  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

Ø  Aktif olarak araç kullanabilen.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

İnşaat Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnşaat Teknisyeni İnşaat Teknisyeni Maaşları İnşaat Teknisyeni Nasıl Olunur? İnşaat Teknisyeni Nedir? İnşaat Teknisyeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

SEÇİL ETEK GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİSeçil Etek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla çalışan adaylarının kişisel verilerini, 6698 sayılı Kanun’un belirttiği sınırlar dâhilinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları doğrultusunda aşağıdaki ilkelere riayet ederek işlemekteyiz.• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,• Doğru ve en gerektiğinde güncel olma,• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için işlenme,• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?Çalışan adaylarının veri işlemeye konu olabilecek kişisel verileri aşağıdaki gibidir:Veri Türü Alınan Veriler Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetinizİletişim Verisi Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresinizÖzel Nitelikli Kişisel Veri Özgeçmişinizde yer verdiğiniz engelli olma durumunuz, kan grubunuz, adli sicil kaydınız, sağlık raporunuz.Mesleki Deneyim Verisi Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, toplam iş tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı), referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası).Görsel ve İşitsel Veri Fotoğrafınız, varsa selvi (video CV)Diğer Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirket ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi ile insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması,• Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,• Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması,• Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi,• Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?Kişisel verileriniz, Kanun'un 5. maddesinde belirtilen bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanan açık rızaya dayanarak işlenmektedir. Şirketimiz bunun dışında herhangi bir hukuki sebebe dayanarak kişisel verilerinizi işlememektedir.Kişisel verileriniz, işe başvuru sürecinizde elden, e-posta, telefon yoluyla, yazılı form ile veya yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında yapacağınız paylaşımlar ve güvenlik kameraları ile kayıt yapılması gibi yöntemlerle toplanmaktadır.4. ÖZEL NİTELİKLİ HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?KVKK kapsamında, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezheb veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlık, cinsel hayat, varsa ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.Şirket tarafından Çalışan Adaylarının, özel nitelikli kişisel veriler arasında yer alan engelli olma durumunuza dair bilgiler, adli sicil kaydınız, kan gurubu ve sağlık raporu verileri işlenmektedir.Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;• Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.• Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Şirket ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz. 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle, iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla gerekli görülürse Şirket içinde ilgili departmanlarla ve gerektiğinde savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımızla ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabiliyoruz. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.Bu açık rıza metnini imzalamakla yukarıda belirtilen durumlarda kişisel verilerinizin aktarılmasına rıza vermektesiniz.6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?Çalışan adaylarının kimlik, özlük, iletişim, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, görsel ve işitsel veri ve mesleki deneyim kişisel verileri çalışan adayları tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle saklanmaktadır.7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ KONUSUNDA HAKLARINIZ NELERDİR?KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel veriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınlamış olduğu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunlu görülmüştür:• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, • Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,• Talep konusu.Yukarıdaki bilgileri içeren bir dilekçeyi kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi internet sayfamızdan edineceğiniz başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz veya başvuru formunda belirtilen diğer yöntemleri kullanarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.Kişisel verilerinizin KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.8. İLETİŞİM BİLGİLERİSeçil Etek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Adres: Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No: 31 Çankaya/ANKARAAçık Rıza ve Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.Tarih : TC Kimlik Numarası : Ad Soyad, : İmza: :

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Yemekhane, Giyim Yardımı, Bireysel Emeklilik.

İnşaat Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnşaat Teknisyeni İnşaat Teknisyeni Maaşları İnşaat Teknisyeni Nasıl Olunur? İnşaat Teknisyeni Nedir? İnşaat Teknisyeni İş İlanları