İnşaat Teknisyeni Nedir?

İnşaat Teknisyeni Nedir?

İnşaat Teknisyeni Olma Şartları Nelerdir?

İnşaat teknisyeni olmak için eğitim almak zorunludur. Lise tercih döneminde endüstri meslek liselerinin ilgili bölümleri tercih edilebilir. Teknik ve Endüstri meslek liselerinde dört, Anadolu Teknik liselerinde 5 yıl eğitim görme zorunluluğu vardır.

İnşaat Teknisyeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Binalar inşa edilirken pek çok aşamasında inşaat teknisyenleri görev alır. Bazen belli bir kurum altında çalışırken bazen de bireysel olarak çalışmasını sürdürür. İnşaat teknisyeninin görev kapsamı şu şekilde tanımlanabilir;

 • İnşaat projesinin idarî, özel ve teknik şartnamelerini inceler.
 • Kullanılacak malzemelerin cins ve niteliklerini öğrenerek şartnameye uygunluğunu inceler.
 • İşçilerin ücretleri ve yapılma süresi hakkında ayrıntılı rapor hazırlar.
 • Yapılan işin faturasına uygun olup olmadığını kontrol eder.
 • Proje hesapları için keşif defterleri, yapılmış işleri faturalamak için de muhtıraları tutar.
 • Günlük işleri sürveyan defterine yazar.
 • Mimar ve mühendislerin vereceği görevleri yerine getirir.

İnşaat Teknisyeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

İnşaat teknisyeni olmak için mesleki eğitim almak gerekir. Alanın içerisinde yer alan bölümler ile ilgili kişisel gelişiminizi tamamlayabilirsiniz. Ancak inşaat teknisyeni olmak için mesleki eğitiminizi bitirmelisiniz. Eğitim kapsamında;

 • Meslek liselerinin ilgili bölümleri,
 • Uzman olmak için doğrama, yalıtım ve betonarme demirciliği gibi bölümlerden biri,
 • Harita Kadastro,
 • İnşaat,
 • Jeoteknik Teknikerliği,
 • Karayolu Ulaşım ve Trafik,
 • Maden,
 • Mermer Teknolojisi,
 • Restorasyon gibi pek çok ders yer alır.

İnşaat Teknisyeni Ne Demek?

Binaların yapımı sırasındaki işleri inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri ile birlikte gerçekleştiren kişilere inşaat teknisyeni denir. İnşaat teknisyeni duvar örme, kalıplama, sıva, boya gibi işleri yapar. Genellikle bir zanaat kolunda uzmanlaşır. Bir mimar ya da müteahhit ile birlikte çalışabildiği gibi kendi ofisinde de çalışabilir. Yapı ve bayındırlık işleri ile ilgilenir.