İnşaat Teknikeri Nedir?

İnşaat Teknikeri Nedir?

İnşaat Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

İnşaat teknikeri olmak için, üniversitelerin iki yıllık eğitim veren İnşaat Teknolojisi önlisans programlarından mezun olma şartı bulunmaktadır.

İnşaat Teknikeri Ne Demek?

İnşaat teknikeri, ticari ve konut projelerinin yapımında inşaat yöneticisine, mühendise ve mimara teknik destek sağlar.

İnşaat Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Malzeme maliyetlerini tahmin etme, ekipman satın alma, ve tedarikçilerin kalitesini kontrol etme gibi konularda görev alan inşaat teknikerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Yapı planının oluşturulmasına yardım etmek,
 • Bina tasarımlarını müşterilere sunmada yardımcı olmak,
 • İnşaat içi yolların ve bina güç kaynaklarının düzenlenmesini sağlamak,
 • Saha denetlemesi yapmak,
 • Çalışmaların ilerleyişini izlemek,
 • Yüklenici (taşeron) firmayı denetlemek,
 • İş gücü ve ekipman maliyet planını yapmak,
 • Mümkün olan en iyi anlaşmayı elde etmek için tedarikçilerle pazarlık yapmak,
 • Proje toplantılarına katılmak,
 • Projeleri denetlemek ve gerekli izinleri almak,
 • İnşaat sahası dahilinde güvenlik prosedürlerine uyulduğundan emin olmak,
 • Mevzuattaki değişikliklerden haberdar olmak

İnşaat Teknikerinde Olması Gereken Özellikler

Müşteri gereksinimlerine göre tüm saha destek faaliyetlerini gerçekleştirmek ile sorumlu olan inşaat teknikerinin öncelikli olarak detay odaklı ve disiplinli olması beklenir. İşverenlerin inşaat teknikerinde aradığı diğer nitelikler şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Yeterli teknik donanıma sahip olmak,
 • Açık alanda çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • Bilgisayar destekli tasarım programlarına hakim olmak,
 • Zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Birey veya takımın bir parçası olarak çalışabilmek,
 • Analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetine sahip olmak,
 • Meslek profesyonelleri ve müşterilerle iyi iletişim kurabilmek,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.