Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılay'ındadır. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü yasal çerçevede tanımlanan bölgesel kan bankacılığı sistemini uygulamaya alarak kendi iç izleme değerlendirme sisteminin etkinliğini ulusal ve merkezi yapıda kurduğu ve geliştirdiği Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi ile sağlamaktadır. Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi alanında uzmanı arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Biyomedikal/Kimya/Elektronik/Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Eczacılık Fakültesi Bölümünden mezun olmak,

 • Proje yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi, problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilecek,

 • Tercihen sağlık hizmeti alanında iyi üretim uygulamalarında deneyim sahibi olmak,

 • Kalite yönetim sistemlerinde deneyim sahibi olmak,

 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (Literatür taraması yapabilecek derecede okuma, yazma, konuşma)

 • Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek,

 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,

 • Seyahate engel bir durumu olmamak,

 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak.


İŞ TANIMI

 • Birimin iş ve işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirmek,

 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin analizlerini yapmak, raporlamak,

 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin,verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmek,

 • Risk Yönetimi temelli kalite yönetim sistemi süreçlerini akreditasyon ve kalite güvence kapsamında gerçekleştirmek,

 • Mevzuat ve uluslararası kabul görmüş kalite standartlarına göre kalite yönetim sistemi modellemek, kalite yönetimi süreçleri tasarlamak,

 • Ruhsatlandırma ve yetkili otorite denetim çalışmalarını yürütmek,

 • Faaliyetlere özel olarak gerçekleştirilen iyi üretim uygulamaları çalışmalarını desteklemek,

 • Yazılım kalite güvence işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yazılım test planlarının gözden geçirilmesi,

 • Yazılım geliştirme kapsamında gerçekleştirilen entegrasyon, test ve sürüm yönetimi konusunda destekleyici rol almak,

 • Paydaşlarla görüşerek Kalite Güvence stratejilerini ve kalite hedeflerinin belirlenmesi ve önceliklendirmek,

 • Lokal düzeyde hizmet veren ilgili personelin performanslarını izlemek ve yönetmek,

 • Yönetimin Gözden Geçirme sürecinin yönetimi, raporların konsolidasyonu, analizi dahil tüm süreci yürütmek,

 • Sapma Yönetimi ve Değişiklik Kontrol Süreçlerine dair iş ve işlemleri analiz etmek, raporlamak,      

 • Kalite Yönetim kapsamında tetkik yapmak,ilgili komisyon görevlerinde inceleme ve araştırma yapmak,raporlamak,

 • Sözleşme Yönetimi kapsamında kan bileşeninin kalitesini etkileyen durumlarla ilişkili komisyon çalışmalarına katılmak, tedarikçi denetimleri/görüşmeleri yapmak,

 • İşe özel çözüm geliştirecek paydaşlarla görüşmeler yapmak,                                                              

 • Yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak, raporlamak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri