Aidiyet duygusu, çalışanların kurumlarıyla özdeşleşmeleri ve ortak hedefe doğru koşmaları için çok önemli bir unsur. Ayrıca aidiyet duygusu gelişmeyen çalışanlarla bir kurum kültürü oluşturulması da mümkün değil. Acaba her derde deva bilgi teknolojileri, bu konuda bir şeyler yapabilir mi?
Çalışanlar arasında aidiyet duygusu yaratmanın en etkin yollarından biri, çalışanlar ve kurum arasındaki iletişimi artırabilmek. Özellikle üst yönetimin her bir çalışanla direk ilişki kurabilmesi, çalışanların başarılarını bizzat kutlamaları, çalışanlar arasında sosyal ilişkilerin artırılması aidiyet duygusuna olumlu katkılar sağlıyor. Bilgi teknolojileri, çalışanlar ve kurum arasındaki ilişkiyi arttırmada, objektif performans değerlendirmesi yapılmasında ve bu değerlendirmeye göre terfilerin belirlenmesinde insan kaynakları yöneticilerine çok yardımcı olabilir.

Haber panoları yerine şirket içi web sayfaları
Şirketlerin çalışanlarıyla iletişimini sağlayan haber panolarının yerine,  sadece şirket çalışanlarının girebileceği internet siteleri oluşturuluyor. Bu sitelerden kurum içi duyurular yapılıyor, çalışanların kendi aralarında ya da üst yönetimle paylaşmak isteyeceği bilgilerde yer alıyor. Eskiden tek yönlü olan duyuru panoları, artık çalışanlara çift yönlü iletişim sağlıyor. Hem çalışanlar hem kurum birbirleriyle daha fazla iletişime geçme şansına sahip. Şirket içi web sayfalarıyla çalışanların kendi aralarında mesajlaşması, sosyal etkinliklerin planlanması ve duyurulması, ilgi alanlarına göre hobi grupları kurulup, gerekli koordinasyonun sağlanması, kurum içinde aidiyet duygusunun artmasında çok etkili. Çalışanlar artık ev, araba alım-satış isteklerini,  çocuk bakıcısı talep ve tavsiyelerini, doğum günlerini web sayfalarından paylaşıyor ve birbirlerine yardımcı olarak aralarındaki ilişkiyi kuvvetlendiriyorlar.
Motivasyon ve bilinirlik
Çalışanların bu sayfalara girmelerini özendirmek için, şirketler bazı aktiviteler gerçekleştirebiliyorlar. Örneğin, günün ilk satışını yapıp, merkeze bildiren kişiye bir taşınabilir mp3 çalar verileceği bilgisi sadece bu sayfalardan yayınlanıyor. Böylece herkesin işe gelip, mesaiye başladığında, önce şirketin web sitesine girmesi teşvik ediliyor. Bu tür aktiviteler çalışanların motivasyonunu da artırıyor. Şirket web sayfasından, kendisini günün ilk satışını yapan kişi, ya da ayın en çok satışını gerçekleştiren kişi olarak gören çalışanın, motivasyonu artıyor.
Şirket üst yönetimleri düzenli aralıklarla bu şirket içi web sayfasını ve masajları inceleyip, çalışanlarına direk mesaj gönderebiliyorlar.

Objektif performans değerlendirmesi
Çalışanlar, performanslarının adil değerlendirilmediğini  düşündükleri zaman,  aidiyet duyguları çok yıpranıyor.  Şirketler, çalışanları değerlendirirken ne kadar objektif, rakamlarla ifade edilebilen ölçüler kullanırlarsa, adalet duyguları o kadar gelişiyor. Şirketlerin tüm iş süreçlerini tek bir platforma taşıyarak, her açıdan performans ölçümlemesi yapabilmesi bu nedenle çok önemli. Örneğin satış personeli için toplam ciro, karlılık, kazanılan yeni müşteri sayısı, kaybedilen müşteri sayısı, karlı ürün gruplarındaki satış yüzdesi, geçen senenin aynı döneminde yapılan satışa oranla satıştaki artış gibi farklı açılardan, çalışan performası rakamlarına ulaşılabilir. Aynı şekilde ürün geliştirme departmanın, toplam masrafı, patent başvuru sayısı, patent başvurusu başına gerçekleşen maliyet, son üç senede geliştirilen ürünlerin toplam satış cirosundaki payı gibi kriterler kullanılabilir. Çalışanlar, terfi eden arkadaşlarının bu tür performans göstergelerinde yüksek sonuçlar aldıklarını bilirlerse, adalet duyguları sarsılmaz ve kendi performanslarını yükseltmek için gerekli motivasyonu yakalarlar.

Farkındalık Yaratma
Şirket içi web sayfaları, çalışanların kendilerince başarılı buldukları ama üst yönetimce fark edilme ihtimali düşük kazanımları paylaşmak açısından da alternatif bir ortam sunuyor. Çalışanlar başarılarını bu sayfalardan paylaşarak, üst yönetimin web sayfasını periyodik incelemelerinde fark edileceklerini biliyorlar. Bu tür başarıların veritabanında tutulması sayesinde, çalışanların gelişimi de izlenmiş oluyor. Sürekli ilerleme gösteren çalışanların önüne daha fazla fırsat konabiliyor.

İK için CRM
İK, çalışanlarını ne kadar memnun ederse, o kadar güçlü insan kaynağına sahip olma şansına sahip olacaklarını biliyor. Şirketler müşterilerle ilişkilerini yönetmek için Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) yazılımları kullanıyorlar. O zaman insan kaynakları departmanları da çalışanlarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak için bu yazılımları değerlendirebilirler. Nasıl CRM yazılımlarında müşteriler profil ve yarattıkları cirolarına göre segmente edilip, ayrı stratejiler ile yaklaşılıyorsa, çalışanların farklı yetkinlikleri ve özelliklerinin saklanması ve takip edilmesi için de CRM programları kullanılabilir. Çalışanları hakkında maksimum bilgi saklamak ve zaman içinde her açıdan gelişimlerini takip etmek için CRM kullanan bir müşterimiz, 700 çalışanını tek yıldız, çift yıldız ve üç yıldız olarak derecelendirdi. Üç yıldız hem sahip olduğu özellikler hem de objektif performans kriterlerine göre en üst seviyede bulunan 100 çalışanı içeriyordu. Bu 100 çalışandan geleceğin üst yönetiminin oluşturulması için bir program devreye alındı. Çift yıldız olan 200 çalışan için, üç yıldız seviyesine ulaşmaları için gerekli kişisel hedefler verildi. 200 çalışanın almış olduğu her görev ve elde ettikleri sonuçlar CRM uygulamasında bir aktivite olarak girilerek, yakın takip altına alındı.

Ödül programları
Aidiyet duygusunun gelişmesi için şirket içi iletişimin arttırılmasına yönelik şirket içi web sayfası kullanılacaksa, çalışanların bu sayfalara günde en az bir kere bağlanmaları da sağlanmalı. Bunun için müşterimiz, gene CRM alt yapısını kullanarak, bir ödül programı devreye aldı. Çalışanlar her sayfaya girdiklerinde bir puan kazanıyorlar. Yazdıkları her mesaja 10 puan, diğer çalışanların sorduğu sorulara her cevap verdiklerinde 20 puan kazanıyorlar. Sayfalardan sunulan online eğitimlere katıldıklarında 100 puan, hedeflerini tutturduklarında 500 puan kazanıyorlar. Puanlarla standart hediye kataloğundan hediye seçebildikleri gibi, zaman zaman gene bu sayfalardan duyurulan sürpriz hediyeleri de alabiliyorlar. Böylece,  çalışanlar web sayfasını hem daha sık hem daha etkileşimli kullanmaları için teşvik ediliyorlar. Artan iletişimle birlikte bu uygulamanın kendisi bile bir aidiyet duygusu yaratmada çok etkili oluyor.

Kariyer Dergi Mart 2009