Arşivler

Alarko kendi yöneticilerini yetiştiriyor

Alarko işe alım ve yerleştirme sürecinde uygulanan prensiplerin başında ihtiyaçların önce topluluk içinden, eğitme-yetiştirme, terfi ve kaydırma yoluyla karşılanması yer alıyor.  Özellikle şef ve daha üst kademelerdeki eleman ihtiyacı bu amaçla kurulan Alarko İstikbal Kulübü’nde yetişen yönetici adaylarıyla karşılanıyor.

1954 yılından bu yana başarılı girişimlere imza atan şirketler topluluğu Alarko, 6 gruptan oluşuyor. Bu gruplar; Alarko Taahhüt Grubu, Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu, Alarko Enerji Grubu, Alarko Turizm Grubu, Alarko Arazi Geliştirme Grubu, Alarko Su Ürünleri Grubu. Tüm bu grupların İK yönetimi, holding yapısı içinde merkezi havuz departmanlarından biri olan İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, Taahhüt, Sanayi ve Ticaret, Turizm Gruplarında İnsan Kaynakları Müdürlükleri mevcut. Alarko Şirketler Topluluğu Merkez İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Müdürlüğü mevcut prosedür, yönetmelik ve talimatlarla İK faaliyetlerinin koordinasyonu, yönlendirmesi ve denetimiyle görevli. Holding merkeziyle birlikte İK bölümü olmayan diğer grupların (Enerji, Arazi Geliştirme ve Su Ürünleri Grupları) tüm İK faaliyetleri de Holding İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Alarko Şirketler Grubu İK süreçleri hakkında detaylı bilgiyi İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Müdürü Ethem Ali Köklü’den aldık.

İK departmanınızda kaç kişi görev yapıyor? Departmanınızın kendi içinde görev ayrımları var mı?Alarko Şirketler Topluluğu Holding binasında ben dahil 3 kişiden oluşan çekirdek bir İK kadromuz var.2009 yılı Kasım ayından bu yana yeni yapılanma içerisinde olan Alarko Şirketler Topluluğu Merkez İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Müdürlüğü’nde her türlü İK fonksiyonlarını (işe alım,eğitim,kariyer planlama,performans yönetimi gibi) görev tanımlarında bulunduran çekirdek bir kadro mevcut.Özlük işlerini yürüten Personel Şefliği Holding Personel ve İdari İşler Müdürlüğüne bağlı.
İK departmanı olarak hangi görevleri yürütüyorsunuz?
Alarko Şirketler Topluluğu Merkez İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Müdürlüğü olarak Holding ve İK bölümü olmayan grupların işe alım,performans yönetimi,kariyer planlaması,eğitim faaliyetleri yürütülüyor.Ayrıca diğer bağlı grupların bu fonksiyonlardaki uygulamalarının da standardizasyonu,yönlendirmesi ve denetimi de yapılıyor.
İşe alımlarda aradığınız genel özellikler neler? 
Erkek adaylarda askerliği yapmış olmasıyla adayların üniversite mezunu ve en az 1 yabancı dili çok iyi derecede bilmesi aradığımız belli başlı özellikler. Alarko’da birçok yönetici kademesi içerden rotasyon ve terfiyle doldurulduğundan, genç ve yönetici profiline uygun olan adaylar üzerine yoğunlaşırız.
İşe alımda adayların mutlaka geçtiği aşamalar neler? 
Alarko’da işe alım sürecinde, ön mülakatlar İnsan Kaynakları bölümleri tarafından yapılıyor. İş başvuru formunu dolduran adaylar, mutlaka yabancı dil testine ve kişilik envanteri testine tabi tutuluyor. Açık pozisyonlarımıza göre ön mülakatı geçen adaylarımız nitelikli aday statüsü kazanıyor ve mutlaka bir sonraki benzer açık pozisyonlarda tekrar değerlendirme üzere Nitelikli Aday Bilgi Bankamıza kaydediliyor. Ön mülakat sonrasında yüz yüze uyguladığımız pozisyona göre değişkenlik arz eden 2 veya 3 adımdan oluşan mülakalatlarımızdan sonra işe alım sürecimiz sonuçlanıyor.
Oryantasyon eğitiminiz kaç gün sürüyor? Nasıl işliyor?Oryantasyon eğitimlerimiz yarım gün İK tarafından verilen genel oryantasyondan ve hem departman yöneticisi hem de ilişkide bulunulan ilgili olan diğer departman yöneticileri tarafından verilen toplamı yine yarım gün olan iş oryantasyonundan oluşuyor.
Nasıl bir performans değerlendirme sistemi uyguluyorsunuz? 
Alarko’da uyguladığımız, yetkinlik ve hedef bazlı performans yönetim sistemimiz mevcut. Tüm çalışanlarımız Performans Yönetim Sistemimizde yer alıyor. Her çalışanımızın unvanına ve görevine özel, SMART kuralına uygun hedefleri var. Yetkinliklerse yine unvana ve görevine göre değişkenlik gösteriyor. Bu yetkinlikler belirlediğimiz yetkinlik havuzumuzdan seçiliyor. Performans Yönetimi sürecimizi yılsonunda mutlaka yaptığımız yüz yüze mülakatla sonuçlandırıyoruz.
Yeni fikirlerin ve önerilerin geliştirilmesi,değerlendirilmesi amacıyla 1995 yılından bu yana buluş ödülü adı altında bir yarışma düzenliyoruz.Ayrı ayrı tasarruf,kalite geliştirme,yeni ürün geliştirme,iş yapma usullerinde geliştirme ve yaratıcılık konularında maddi ödüller veriyoruz.
Çalışan motivasyonunu artırmak için yaptığınız çalışmalar neler?
Alarko’da her yıl sonunda geleneksel olarak yapılan ve gruplarda üstün başarı gösteren, etkinlik ve verimlilik açısından en başarılı bulunan çalışanlarımız, Alarko Altın Rozet ödülüyle Holding’de yapılan bir törende ödüllendirilirler. Ayrıca 5 – 10 –15 –20 –25 –30 – 35 – 40 yıl birlikte çalıştığımız çalışanlarımıza gösterdikleri feragat ve işe bağlılıklarından dolayı yıllara göre standart hale getirdiğimiz çeşitli ödüllerimiz var. Bunların dışında topluluğumuzda görevli personel arasında; yeni fikirlerin ve önerilerin geliştirilmesi, değerlendirilmesi amacıyla 1995 yılından bu yana “Buluş Ödülü” adı altında bir yarışma düzenleniyor. Ayrı ayrı tasarruf, kalite geliştirme, yeni ürün geliştirme, iş yapma usullerinde geliştirme ve yaratıcılık konularında her sene maddi ödüller veriyoruz.
Çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarını nasıl tespit ediyorsunuz? En çok hangi alanlarda eğitimler gerçekleştiriyorsunuz? Her sene başında yöneticiler tarafından doldurulan, kendilerine bağlı çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlendiği eğitim ihtiyaç anketleri yapılıyor. Ayrıca Performans Yönetim Sistemimizin bir uzantısı olarak da eğitim ihtiyaçları belirleniyor. Eğitim ihtiyaçları gerek iç gerekse de dış eğitimlerle karşılanıyor. Eğitim sonrasında yapılan iş sonuç analizleriyle de çalışanlarımızın üzerindeki etkisi, yararı ölçülüyor.
Çalışanlarınız her yıl ortalama kaç saat eğitim alıyor?
Beyaz ve mavi yakaya geçen yıl ortalama 18.2 adam/saat eğitim verildi. Eğitimlerimiz personelimizin ihtiyaçları doğrultusunda şirket içinde teknik, mali, idari ve bilgisayar eğitimi seminerleri şeklinde gerçekleştiriyor. Şirket dışında tanınmış eğitim kuruluşlarının organize ettiği seminerlere ilgili personelimizin katılmasıyla sağlanıyor.
Stajyer alımlarınızı ne zaman yapıyorsunuz?
İki türlü stajyer alımımız var. Bunlardan ilki, yaklaşık bütün bir Eylül ayından Haziran ayına kadar bizimle beraber olan meslek lisesi stajyerlerimiz. Yaz dönemi olan Haziran-Eylül aylarındaysa üniversitelerimizin çeşitli bölümlerinden zorunlu stajları kabul ederiz. Muhasebe, planlama, İnsan Kaynakları, finansman, bütçe ve mali analiz, bilgi işlem, kalite, reklam ve halkla ilişkiler departmanlarına da ayrıca stajyer alımı yapıyoruz.
MT programınız var mı?
Alarko personel alım ve yerleştirme sürecinde uyguladığımız prensiplerin en başında ihtiyaçların, dış kaynaklardan önce topluluk içinden, eğitme-yetiştirme, terfi ve kaydırma yolu ile karşılanması. Özellikle şef ve daha üst kademelerde meydana gelen açıklar, şartlar elverdiği sürece topluluk içinden ve terfi ettirilmek suretiyle kapatılıyor. Bu yüzden hem merkezimizde hem de gruplarımızda uygulanan çeşitli konularda seminer şeklinde de verilen eğitim programlarımız mevcut. Alarko olarak genç eleman istihdamına, kendi yöneticimizi kendimiz yetiştirme çabasına gösterdiğimiz önemden dolayı, kısa adı AİK olan Alarko İstiklal Kulübü; bu düşünceden hareketle, bu vasıflara sahip genç Alarko mensuplarını, geleceğin değerli teknisyen ve yöneticileri olarak eğitmek ve yetiştirmek amacıyla İshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafından 1985 yılında kuruldu.
Sosyal sorumluluğa yönelik projeleriniz neler? 
1954 yılında, Türk sanayine ilk adımını atan Alarko, Türk ekonomisine yaptığı katkıların yanı sıra, Türk Ulusunun çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması, Milli Kültürümüzün gelişmesi ve Ülkemizin Milletlerarası düzeyde hakettiği yeri alması yolundaki gayretlere katkıda bulunmak amacı ile 1986 yılında, Alarko Eğitim-Kültür Vakfı (ALEV)’i kurdu. Kuruluşundan bu yana geçen senelerde her düzeyde eğitim alan binlerce gencimize karşılıksız burs ve para yardımı yaparak onları 21. yüzyıl bilgi çağına hazırlamaya çalışan ALEV, milli kültürümüze de sahip çıkan projelerle uluslararası platformda Türkiye’nin adını duyurmayı kuruluş amaçları arasına koydu.
Alarko İstikbal Kulübü 25. yılını doldurdu

AİK, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde; yüksek tahsillerini tamamlamış dinamik, çalışkan, yaratıcı, bilgili, yükselme hırs ve azmine sahip gençlerden oluşan bir kulüp. AİK, yönetim simülasyonu niteliği taşıyor.Alarko İstikbal Kulübü Üyeleri, Alarko Şirketler Topluluğu’nda görev almak üzere geleceğin değerli uzman, teknisyen ve yöneticileri olarak eğitiliyor ve yetiştiriliyor. 21-31 yaşları arasındaki gençlerden oluşan, “Alarko içinde küçük bir Alarko” olarak nitelenen Alarko İstikbal Kulübü, kendi logosu, yönetim kurulu, komite başkanları ve bütçesiyle bir yönetim simülasyonu. Türkiye’de bir ilk olan Alarko İstikbal Kulübü’nde, Onursal Başkanlar İshak Alaton, Üzeyir Garih ve üst düzey yöneticilerden oluşan Gözetici Abla ve Ağabeyler tecrübeleriyle gençlere yol göstererek, gelişimlerine önemli katkılarda bulunuyor. Genç Alarko çalışanlarının ileride değerli birer uzman ve yönetici olmaları, takım ruhu ve iş bölümü içinde uyumla çalışmaları için eğitim ve geliştirme programları ile sosyal, sanat ve spor etkinliklerine devam ediyor.

 

İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Müdürü Ethem Ali Köklü ile özel…

Ne zamandır Alarko’da görev yapıyorsunuz?
1999 yılından beri Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde çalışıyorum. Holding Organizasyon Metot Bölümü’nde başladığım görevim sonrasında, sırasıyla Arazi Geliştirme ve Taahhüt Gruplarında çeşitli görev ve pozisyonlarda bulundum. 2009 Kasım ayından itibaren ise Alarko Holding İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Müdürü olarak görevime devam ediyorum.
Göreve başladığınızda ilk ilgilendiğiniz, öncelik verdiğiniz konu veya konular ne oldu?
2009 Kasım ayından itibaren Alarko Holding Merkez İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Departmanını yeniden yapılandırma çalışmaları içindeyiz. Daha önce 2 ayrı müdürlük olan Organizasyon Metot ve İnsan Kaynakları Bölümleri Kasım 2000’den itibaren tek müdürlük olarak yapılandırıldı.
2010 yılında İK olarak yakın dönem hedefleriniz neler?
İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Müdürlüğü olarak 2010 yılında kendi içimizdeki yeni yapılanmayı tamamlayarak, diğer grup şirketleri İK’larıyla beraber, İnsan Kaynakları ana başlığı altındaki tüm faaliyetlerdeki kurumsal standartlarımızı belirlemek, bu standartlar uyarınca yeniden faaliyetlerimizi düzenlemek başlıca hedefimiz.

İş dünyasına yönelik bir kitap tavsiye edecek olsanız?

Kurucularımız Üzeyir Beyin ve İshak Beyin kitaplarını tavsiye ederim. Özellikle Üzeyir Garih’in “Gençlere tavsiyeleri ve Yönetim Teknikleri” kitabıyla Ishak Alaton’un “Görüş ve Önerileri”ni kesinlikle tavsiye ederim.
Gazeteci olmak için yola çıkarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Basın Yayın eğitimi aldı. Sektörel yayınlarda tecrübe kazanan, 2007 yılında Kariyer’de Editör olarak çalışmaya başlayan Nogay, 2011’den bu yana Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.
**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.