AXA Sigorta, çalışan bağlılığında yüzde 94’e ulaştı. Bu oran AXA Sigorta’nın AXA Grup içinde en yüksek orana sahip ülkeler arasında yer almasını sağlıyor. AXA Sigorta İK Müdürü Esra Güller İK olarak gerektiğinde çalışanların sesleri, her zaman güvenceleri, uzun dönem planlarını görüşebilecekleri iş ortakları olmak için çalıştıklarını vurguluyor.

Sigortacılık alanında gösterdiği yüksek performansı kurum içi tüm kaynaklarında etkin bir şekilde kullanan AXA Sigorta, İK uygulamalarıyla sektöre yön veriyor. En çok tercih edilen şirket olabilmek ve çalışanlarını elde tutmak AXA Sigorta’nın ana hedefleri. Bu doğrultuda çalışan bağlılığını yüzde 94’e ulaştıran AXA Sigorta’nın İK uygulamalarını İK Müdürü Esra Güller anlattı.

İşe alım iki basamağa indirildi
Şirketimizde yürütülmekte olan Süreç İyileştirme Metodolojisi (Six Sigma) AXA WAY çalışmaları dahilinde işe alım faaliyetlerine yönelik bazı iyileştirmeler gerçekleştirdik. Buna göre işe alım sürecinde görüşme yaptığımız adayların birçoğu halen çalışmakta oldukları için görüşmeleri onlar için kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Görüşmek istediğimiz adaylarla kısa bir telefon mülakatından sonra, onlara görüşmeden önce tamamlanmak üzere kişilik envanterini iletiyoruz. İlk görüşme İK yetkilileri tarafından, yetkinlik bazlı mülakat teknikleriyle yapılıyor. Bu aşamada daha çok adayın davranış ve tutum özellikleri, adayın beklentilerinin ve kişisel değerlerinin AXA çalışan değerleriyle ne ölçüde örtüştüğü gibi konulara dikkat ediyoruz. İkinci görüşme daha çok teknik konularda ve ilgili departman yöneticileri tarafından yapılıyor. Bu aşamada adaya görevinin gerektirdiği bazı beceri testleri uygulayabiliyoruz. Departman yöneticileri (yeni başlayacak adayları bağlı bulunacağı üst yönetim dahil görmesini) ve İK’nın ortak görüşle olumlu bulduğu adayların referans kontrollerini yapıyor ve teklifimizi yazılı olarak iletiyoruz.

Başarılı yetkinlik alanları destekleniyor
Çalışanlarımızın gelişim ihtiyacının tespitinde birkaç ana kaynaktan yararlanıyoruz. Bunlardan en önemlisi Performans Değerlendirme Sistemi. Yöneticisiyle birlikte geçmiş performansının değerlendirmesini yapan çalışan, yine ortak alınan kararlarla tespit edilen gelişim alanlarının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlarını, yeni dönem hedefleri ve şirket stratejilerini de göz önünde bulundurarak İnsan Kaynakları programımız üzerinden eğitim departmanıyla paylaşıyor. Bunun yanında her yıl gerçekleştirilen Çalışan Memnuniyeti Anketi (SCOPE) sonuçlarını da şirketimiz çalışanlarına yönelik eğitim ihtiyacı tespitinde kullanılıyor. Ancak sadece gelişim ihtiyacı olan konulara odaklanmıyor, başarılı olunan yetkinliklerin gelişimini daha da iyi duruma getirmeye yönelik eğitim planlamaları da gerçekleştiriyoruz.  


Yöneticilere özel AXA University programı
 
Eğitim konularımızın ağırlığını Yönetici Geliştirme Programları, Kişisel Gelişim Programları ve Teknik Eğitimler oluşturuyor. Şirketimizde yeni terfi eden yöneticilerimizin takip edildiği ve “Temel Yönetim Becerileri” ve “Executive Mini MBA” basamaklarından oluşan programa bütün orta düzey yöneticilerimizi dahil ediyoruz. Yönetici Geliştirme Programları konusunda “Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi” (BUYEM) ile etkin işbirliği içindeyiz. Yöneticilerimizin gelişimleri konusunda AXA University programlarından yararlanıyor ve her yıl yaklaşık 15 yöneticimize, yönetici geliştirme veya teknik gelişim amaçlı yurtdışı eğitimi alma imkanı sunuyoruz.

2009 yılı çalışanların ortama eğitim süresi 19 saat

Yine bu yıl içinde gelişim ihtiyacı olan yetkinliklere yönelik gerçekleştirdiğimiz programlar arasında satış temsilcilerimize yönelik Acente Koçluğu ve operasyon birimlerine yönelik Zor Kişilerle Başa Çıkma, Telefonda İletişim Becerileri eğitimlerini sayabiliriz. Farklı lokasyonlarda bulunan çalışanlarımızı, tecrübe paylaşımı ve farkındalık sağlamak amacıyla kısa süreli rotasyon programlarına dahil ediyoruz. Böylece hem giden arkadaşımızın bilgisini farklı lokasyona taşıyarak şirket uygulamalarında standardizasyon sağlıyor, hem de arkadaşımızın farklı lokasyonda ve kişilerle çalışmasını sağlayarak deneyimini ve iletişim becerisini artırmayı hedefliyoruz. Eğitim yönetimi ise; bütün çalışanlarımızın kişiye özel olarak gerçekleşen her türlü eğitim aktivitesini takip edebildikleri, gelişim ihtiyaçlarına göre eğitim talep edebildikleri, değerlendirmelerini yaparak görüş ve önerilerini bizimle direk paylaşabildikleri e-eğitim portalı üzerinden sağlıyoruz. Kasım 2009 itibarıyla 473 arkadaşımız en az bir eğitimden faydalandı, toplamda 12.785 Adam/Saat eğitim gerçekleştirdi. Bunun sonucu olarak her bir çalışanımızın ortalama 19.2 saat eğitime katıldığını görüyoruz.
AXA’da ücret politikası
Ücret skalasında, rekabetçi yaklaşımımıza paralel olarak konumlanmayı tercih ediyoruz. Çalışanlarımızın gelir paketlerini oluştururken, ücret kalemlerini yurtiçi ve yurtdışı sektörel verilerle düzenli olarak kıyaslıyoruz. Sektör genelinde her pozisyona “net ücret” ödemesi yapan nadir şirketlerden birisiyiz. Yani ücretlerimizden doğan vergi maliyetinin tümünü şirket olarak üstleniyor. Şirketimizde AXA Akdeniz Ülkeleri tarafından da kullanılan, kademelendirmeye ve performansa dayalı, modern bir ücret yönetim sistemi kullanılıyor. Her pozisyonun alacağı ücretin alt ve üst limitleri belirli ve AXA Pozisyon Haritası’nda yer alıyor. Bu sistemde iş analiziyle belirlenen kademeye bağlı olarak ödenen sabit ücretin yanında, performansa bağlı olarak ödenen değişken ücret sistemi de bulunuyor. Böylece tüm AXA çalışanları, gösterdiği yüksek performansa bağlı olarak kendi ücret seviyesini daha da yukarıya çekme şansını elde etmiş oluyor. Tüm dünyada kriz yaşanan 2009 yılında sektör ortalamasının ve enflasyonun çok üzerinde ücret artışı gerçekleştirdik. Kriz sebebiyle herhangi bir personel çıkarımı yapmadık. Yan haklarımızda ise, düşmenin aksine, iyileşmelere yöneldik.

Çalışan bağlılığını arttıran ve kuvvetlendiren uygulamalar

AXA Sigorta’nın sosyal hizmetler arasında fark yaratan iki uygulaması “Tasarruf Sistemi” ve “AXA Shareplan, Çalışan Hissedarlığı Programı”dır. Tasarruf sistemimiz, hem çalışanın hem de işverenin katkıda bulunduğu birikimli bir poliçe. Bu sisteme katılan çalışanlarımız çalıştıkları süre içinde, azımsanmayacak bir birikim sağlamış oluyorlar. AXA Shareplan sayesindeyse çalışanlarımız AXA hisse senetlerine avantajlı koşullarla sahip olma fırsatı yakalıyorlar. Bu çalışanlar için hem bir yan hak, hem de AXA’ya duydukları güvenin bir simgesi. Bunun yanında, AXA personeli çalışmaya başlar başlamaz ferdi kaza ve hayat sigortasıyla sigortalanıyor. İki aylık deneme süresinin ardından sağlık sigortası devreye giriyor. Satış kadrolarımız ve yöneticilerimiz Blackberry kullanıyorlar. Müdür ve üzerindeki pozisyonlara araç veriyoruz. Yemek ve servis artık tüm kurumsal şirketler için standart uygulamalar. Ancak biz 2007 yılında başlattığımız yeni bir uygulamayla, Genel Müdürlük Anadolu yakası çalışanlarımız için deniz yolu ulaşımı sağlıyoruz. Böylelikle hem çalışanlarımız İstanbul trafiğinde daha az zaman geçiriyor hem de AXA Sigorta olarak çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Genel müdürlük binamızda kahvaltı imkanı da sağlıyoruz. 08.30’da başlayan mesaimiz için çok erken vakitte yola çıkan çalışanlarımız için sunduğumuz kahvaltı ikramımızdan çalışanlarımızın tamamına yakını faydalanıyor. Bir diğer uygulamamızsa Pazartesi günleri serbest kıyafetle işe gelinmesi.

Takdir ödül sistemi 5. yılını doldurdu

İK olarak çalışanımızın bizden ne beklediğini için öğrenmek için her yıl çalışan bağlılık ve motivasyon anketi uyguluyoruz. Liderlik, takımın verimliliği, bir üstün yönetimi gibi farklı kriterlere odaklanan anket sonuçlarını dikkate alarak uygulamalarımızı gözden geçiriyoruz. En son yapılan ankette, tüm AXA ülkeleri içinde AXA Sigorta’nın Çalışan Bağlılık KPI’yı yüzde 94 sonucuna ulaştık, bu oran grup içindeki en yüksek orana sahip ülkeler arasında yer almamızı sağlıyor. Çalışan Bağlılık Anketi’nin de en önemli konu başlığı olan ve çalışan motivasyonunu somut bir şekilde artırdığını gördüğümüz takdir ödül sistemimizi 2004 yılından beri kullanıyoruz. Bu süreç yardımıyla yenilikçi ve katma değer sağlayan fikirler, projeler, kendi görev tanımı dışında şirkete sağlanan tasarruflar ve özveriyle yürütülen çalışmalar sistemsel bir ortam yaratılarak ödüllendiriliyor. Sistem üzerinden bunun yürümesinin en büyük avantajıysa tüm çalışanların bu ödüllendirmeyi görmesi ve katma değer sağlayan çalışanların motivasyonlarını artırması.

Gelenekselleşen konseptli dönem toplantıları
Çalışanlarımızın motivasyonunu ve bağlılığını artırmaya yönelik bir başka uygulamamızda geleneksel hale getirdiğimiz şirket organizasyonlarımız. Dört senedir belli bir kalitede gerçekleştirilen bu organizasyonlarda İK olarak hep daha iyiyi hedefleyerek çalışanlarımıza her yıl farklı ortamlar ve uygulamalar sunuyoruz. 2009 yılında Güçlü Çalışan/Güçlü Şirket, 2009 çalışan toplantımızın ana amacı bölge ve departmanların şirkete katkılarını ve yarattıkları katma değerin bir kez daha farkına varmalarını sağlamak ve departmanlar arası iş birliğini vurgulamaktı. Profesyonelliği yaratıcılıkla birleştiren en iyi çalışmalar İK tarafından ödüllendirildi ve tüm çalışanlar AXA Sigorta’nın farklılığını ve ekip ruhunu bir kez daha hissetti. Şirket genel organizasyonlarımızın dışında diğer sosyal aktivitelerimizi düzenleyen AXA Fun Club birçok sosyal yardım etkinliği, gezi, tiyatro, sinema, konser gibi organizasyonlar düzenliyor. 

Stajda gerçek deneyim imkanı
Stajyer alımlarınızı genellikle yaz döneminde yapıyoruz, böylece öğrenciler sınav, devam zorunluluğu gibi kısıtlar olmadan tam zamanlı olarak çalışabiliyor ve işe gerçek anlamda kanalize olabiliyorlar. Bu dönem 21 stajyer aldık. Stajyer seçerken adayların öğrenim gördükleri bölümlerin ve ilgili alanlarının görev yapacakları departmanlarla uyumlu olmasına önem veriyoruz. Özgeçmişlerini bize ulaştıran adaylarla mülakat yaparak onları tanımaya çalışıyor ve uygun adayları en az 1 aylık bir süre için görevlendiriyoruz. Bizde staj yapan arkadaşlarımızın iş hayatına dair gerçek bir deneyim kazanmalarına özen gösteriyoruz. 2009’da iki stajyerimiz şirketimizin kadrosuna geçme olanağı buldu.


AXA Sigorta İK Müdürü Esra Güller’le özel
Göreve başladığınızda ilk ilgilendiğiniz, öncelik verdiğiniz konular neler oldu? 
AXA Sigorta’da 2003’te çalışmaya başladım ancak sigorta sektöründe 17 yıldır görev alıyorum. AXA Sigorta olarak asıl işimiz olan sigortacılık alanı dışında, her türlü insan kaynağı uygulamasını da başarıyla uygulamaya çalışan bir şirketiz. İK Departmanımızın daha önceki yıllarda ayrı fonksiyonlardan oluşan bir yapısı varken, şimdi direkt Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ya bağlı tek bir departmandan oluşuyor. Üç ana birimden oluşan (İşe Alım, Ücretlendirme ve Performans Yönetimi – Eğitim ve Gelişim – İç İletişim) bu departmanların kendi içlerindeki yakın çalışmaları ve oluşturdukları sinerji çok daha net şekilde çalışanlarımıza yansıtılmaya başlandı. Çalışanlarımızın sadece işe alım ve işten ayrıldıkları noktalarda devreye giren bir departman olmak yerine; gerektiğinde sesleri, her zaman güvenceleri, uzun dönem planlarını görüşebilecekleri iş ortakları olmaya öncelik verdik.
İşinizle ilgili en sevdiğiniz şey nedir? 
İş hayatında farklı alanlarda çalışma olanağı ve tüm bu çalışmalar sonunda da çok bilinçli bir şekilde istediğim mesleği seçme şansına sahip oldum. Sevdiği işi yapma ayrıcalığına sahip birisi olarak; çalıştığım firmada İK’nın çalışan tarafı – yönetim tarafı arasında güçlü bir denge unsuru olduğunu hissetmem, yaptığım işe saygımı oldukça kuvvetlendiriyor. Bununla birlikte şirket stratejilerinizi, hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz, şirketin geleceğine bugünden yön verebileceğiniz alt yapıları oluşturmanızın doğru bir tercih yaptığımı doğruladığını düşünüyorum. Hele ki kişisel değerlerinizle şirket kültürü ve değerleri ölçüşüyor ve çalıştığınız birim hem yönetiminiz, hem de çalışanlarınız tarafından destekleniyorsa gerçekten fark yaratabiliyorsunuz.

Mülakatlar için özel bir sorunuz var mı?

Aramıza katılacak her arkadaşın şirketimize nasıl bir katkı sağlayacağını görüşmelerimizde muhakkak sorguluyoruz.
Güller, hedeflerini 3 başlıkta anlatıyor.
Yetenek Yönetimi: Değer yaratan yeteneklerimizin yönetimi konusunda bağlı bulunduğumuz AXA Akdeniz ve Latin Amerika Grubu ile ortak çalışmalar başlatacağız. Seçimlerinden gelişim süreçlerine dek her türlü aşamayı tekrar değerlendirerek küresel düzeyde uygulanacak farklı çalışmalar sürdürüyoruz.  
Yönetici Geliştirme: Yöneticilerimizin becerilerini daha fazla geliştirmek, daha donanımlı olmalarını sağlamak amacıyla çok yönlü bir program planlıyoruz. Yönetim stilini tanımlayarak başlayan bu program, çeşitli eğitimler ve koçluk seanslarıyla devam edecek ve yönetim stilimizin iş sonuçlarına etkilerini yansıtacak. Bu süreci, yöneticilerimizin sistem üzerinden her zaman takip edebilecekleri bir yönetici kılavuzuyla desteklemeyi planlıyoruz. 2009 yılında çalışmalarını tamamladığımız programımız 2010 yılının ikinci çeyreğinde başlayarak yılsonuna kadar devam edecek. 
 Stratejik İş Ortaklığı: İK departmanı olarak stratejik iş ortağı olma konusunda daha aktif rol almayı hedeflediğimiz için operasyonel işlerimizden çok stratejik yaklaşımlara ağırlık vereceğiz.