Beycon Group Genel Müdürü Barış Yardımoğlu, hizmet ve müşteri portföylerini geliştirerek, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda markalaşmayı hedefliyor.
 
Beycon Group’un ana faaliyet alanı yazılım alanında projeler geliştirmek. Bunun yanı sıra web site konsept ve içerik oluşturma, web site grafik tasarımı, e-ticaret, hosting çalışmaları, banner tasarımı, e-kart gönderimi, dinamik Flash uygulamaları, Java uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, arama motoru optimizasyonu (Seo) da hizmetleri arasında yer alıyor. Ayrıca Beycon Group, geçtiğimiz yıl her krizin yeni fırsatlar doğurduğu gerçeğinden yola çıkarak hizmet yelpazesini geliştirdi. Kurumlara kurumsal iletişim danışmanlığının kapsadığı alanlar olan medya ilişkileri, sosyal sorumluluk projeleri, marka konumlandırma ve hedef kitle analizi alanlarında danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Şirketlere aradıkları nitelikte çalışan bulmaya yönelik olarak da Dış Kaynak Kullanımı (DKK) bölümünü kurdu. Beycon Group hakkındaki sorularımızı Genel Müdürü Barış Yardımoğlu yanıtladı.
 
Beycon Group’ta kaç kişi görev yapıyor? Son zamanlarda en çok işe alım yaptığınız pozisyon hangisi?
Beycon Group bünyesinde şu anda yaklaşık 40 arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Son dönemde işe alımlarımız özellikle yazılım uzmanlık alanları olan .NET ve JAVA uzmanlık alanlarında gerçekleşti ve bu pozisyonlarda ki eleman ihtiyaçlarımız halen de devam ediyor.
 
Dünyada ve Türkiye’de bilişim sektörünün trendleri neler?
Dünyada ve Türkiye’de bilişim sektörü son derece hızlı bir gelişim içerisinde ve bu da yazılım alanındaki yeni trendlerin önemini arttırıyor. Yazılım endüstrisi uzun dönem tahminlerin sağlıklı sonuç vermediği, çok dinamik bir endüstri. Çünkü donanım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler yazılım endüstrisini de doğrudan etkileniyor ve her 2-3 yılda yeni yazılım alanları ve türleri ortaya çıkıyor. Yazılım alanındaki yeni trendlere göre yazılım kullanıcıları belirli amaçlara yönelik fonksiyonel çözümler yerine, çok amaç gerçekleştiren tümleşik çözümler aramaya başladılar. Yazılım mimarisinde bütünleşik çözümleri çok az sayıdaki büyük firma gerçekleştirebiliyor. Bu durum küçük firmaların şansını azaltıyor, küçük firmalara yenilik gerektiren uç alanlarda ilerleme şansı doğuruyor. Kurumlar genel ve büyük bir yazılım almak yerine yazılımın sadece o anda gerekli görülen modüllerin alınıp ödemelerin performansa göre yapılmasını benimsemeye başladılar.
 
Beycon Group’un uzun ve orta vadedeki hedefleri neler? Bu hedeflere ulaşmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
İlk önceliğimiz ana faaliyet alanlarımız olan yazılım, web tasarım geliştirme alanlarında mevcut konumumuzu korumak ve bilinilirliğimizi hızla arttırmak olacak. Orta ve uzun vadedeki hedeflerimiz ise müşterilerimize sunduğumuz hizmet yelpazesini geliştirerek, vermeye başladığımız kurumsal iletişim danışmanlığı alanında ilerlemek, Türkiye ve dünya ölçeğinde bilinilirliğini ve müşteri sadakatini hızla arttıran bir marka olmak olarak sıralanabilir.
 
Faaliyet gösterdiğiniz sektörün zorluklarından ve fırsatlarından bahseder misiniz?
Temel faaliyet alanımız olan bilişim teknolojilerinin en temel sorunu, nitelikli insan kaynağı. Teknoloji çok hızlı gelişiyor fakat bu oranda insan gücü yetişmiyor. Sorunun çözümü ancak tek bir yolla mümkün. Üniversiteler ve meslek liseleri işverenlerle ortak bir çalışma içinde olurlarsa bu sorun çok kısa sürede çözülür. Bilişim sektöründe yaşanan bir diğer zorluk ise sektördeki değişimin ve gelişimin çok hızlı yaşanmasından dolayı sektörün gerisinde kalma riski. Bu sorunun üstesinden gelinebilmesi için sektörde yaşanan hızlı değişimin çok yakından takip edilmesi ve çalışanların sürekli olarak kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bilişim sektörü zorluluklarıyla beraber fırsatları da beraberinde getiriyor. Bilişim sektörü son derece dinamik sürekli olarak gelişen ve büyüyen bir sektör olduğundan istihdam açısından son derece verimli bir sektör. Ayrıca sektör çalışanları son derece dinamik ve devamlı gelişen bir sektörde bulunduklarından kendilerini sürekli olarak geliştirme imkanına sahip.
 
Sizce kalifiye eleman ihtiyacı sorunu nasıl çözülebilir?
Şirketlere bu doğrultuda büyük görevler düşüyor. Şirketler öğrencilere okurken çalışma fırsatı vermeliler. Böylelikle çok sıkıntısını çektikleri kalifiye işgücüne daha kolay bir şekilde ulaşabilecekler, gençler de kendilerini geliştirme imkanına kavuşacaklar.