EY (Ernst & Young) ve HBR (Harvard Business Review) tarafından, son 30 yılda EY’nin Yılın Girişimcisi Ödülü’nü kazanan 9 bin 200 firmanın 500 yöneticisi esas alınarak yapılan çalışmada başarılı girişimcilerin bazı kişisel özellikleri öne çıkıyor.

EY ve HBR tarafından hazırlanan girişimcilik raporunda uzun süredir girişimcilik ödülünü tekrar tekrar kazanan 500 yöneticinin profili çıkartılıyor. Rapora göre son 30 yılın kazanan girişimcileri, 14 milyon kişinin iş sahibi olmasını sağladığı gibi, ekonomiye de yaklaşık 1 trilyon dolar katkıda bulunmuş. Ayrıca raporda girişimcilerin yüzde 46’sının birden fazla iş kurduğu da ortaya çıkıyor. Başarılı girişimcilerin öne çıkan pek çok ortak noktası var.

İşte başarılı girişimcilerde öne çıkan 4 özellik:

Yeteneğe inanır, yeteneği fark eder

Başarılı girişimci öne çıkan yeteneğinin farkındadır ve yatırımını buna göre yapar. Hangi konuda iyi olduğunu bilmesi nedeniyle daha kendinden emin hareket eder, riskleri ve fırsatları daha iyi takip eder ve hamlelerini buna göre yapar. Başarılı girişimcinin bir diğer özelliği de başka yetenekleri de hemen fark etmesidir. Bu nedenle kendisi gibi ekibi de başarılı ve hedef odaklıdır.

Büyüme odaklıdır

Başarılı girişimci kurumunun büyümesi için elinden geleni yapar. Bu büyüme sürecinde hedef kitle, finansal veriler, organizasyonel ve operasyonel yapı, önemli kalemler arasında yer aldığından sürecin bu yapı taşları el üstünde tutulur. Uzun vadeli ve mantıklı hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşabilmek için bu yapı taşları özenle kurgulanır ve sürdürülebilirlik sağlanır.

Meraklıdır, araştırmacıdır

Başarılı girişimci sürekli araştırma yapar, benzer kurumların, rakiplerin, başarılı yöneticilerin ve kurumların hikayelerini okur. Etrafında neler olup bittiğinin farkında olan bir girişimci zorluklara daha hazırlıklıdır. Gelişime açıktır ve sürekli yeni trendlere uyum sağlayarak büyür.

Hedef odaklı çalışır

Rapora göre amaca uygun hareket eden, her faaliyetinde hedef gözeten girişimciler hem sosyal hem de finansal olarak diğer yöneticilerden çok daha başarılı. Araştırmacılar girişimcilerin başarısının sürdürülebilir olmasında çalışanlara danışılmasının ve hedeflerin haftalık, aylık ve yıllık olarak revize edilmesinin önemine de değiniyor.