TNT Lojistik Türkiye, çalışanlarına ve topluma yaklaşımıyla örnek bir şirket profili çiziyor. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan başarılı şirket, Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri’nin de vazgeçilmez isimlerinden.
TNT Lojistik Türkiye, çalışanlarına, adaylara ve içinde yaşadığı topluma karşı duyarlılığıyla farklılaşan bir şirket. İnsan Kaynakları Direktörü Nihat Çukurkaya, TNT Lojistik Türkiye’nin diğer tüm alanlarında olduğu gibi İnsan Kaynakları alanında da geçtiğimiz 5 yılda çok fazla yol kat ettiğini söylüyor. Çukurkaya’ya göre kazanılan her başarının arkasında, İnsan Kaynakları alanındaki yeni gelişmeleri yakından takip eden, öğrendiklerini birbiriyle paylaşan, şirkete bağlılığı çok yüksek, takım olmayı bilen bir ekip var. İnsan Kaynakları ekibi olarak hedefleri, TNT Lojistik Türkiye’de, tüm TNT Grubu’nda “best practice – en iyi uygulama” olabilecek en az bir projenin hayata geçirilmesi ve uygulamaya alınması.
TNT Lojistik Türkiye olarak yıllardır üst üste İnsana Saygı Ödülü’nü kazanıyorsunuz. Bu başarınızın arkasında nasıl bir anlayış yatıyor?Şirketimize başvuru yapan adayların başvurularının cevaplanması ile ilgili beklentilerine en hızlı ve en profesyonel şekilde cevap verilmesi gerektiği inancı ile yola çıktık. Adayların başvurularını zamanında ve etkin cevaplamayı, dolayısıyla İnsana Saygı Ödülü’nü kazanmayı yıllık departman hedeflerimize dahil ettik, bu konuya gönlümüzü takım olarak verdik. Sektörde en önemli değerimiz insan kaynağımız, insana değer verdiğiniz sürece verimlilik alabilirsiniz ve bağlılık yaratabilirsiniz. Biz, TNT Lojistik Türkiye’ye bağlılığı, daha kişi aday aşamasındayken yaratmayı hedefliyoruz. Durum böyle olunca başarı kaçınılmaz oluyor. TNT Lojistik Türkiye hem çalışanları hem de 3.kişilerle iletişimini açık, samimi ve saygı çerçevesinde kurmayı hedefleyen bir şirket. Bizler de bu ilkeleri adaylarla açık, samimi bir ilişki kurarak kendi süreçlerimize yansıtıyoruz. Onlara değer verdiğimizi her fırsatta hissettiriyoruz. Bunu da görüşmeler sonrası mutlaka cevap vererek, görüşmeler devam ederken süreçle ilgili geri bildirimler sunarak ve iletişimi koparmayarak gerçekleştiriyoruz.
Her yıl için bir tema uygulamanızdan bahsedebilir misiniz?Her yıl çalışanlarımızla birlikte mevcut hizmet standartlarımızın yükseltilmesine ve/veya iyileştirilmesine yönelik veya doğrudan kişisel gelişimi hedefleyen bir tema belirliyor ve bu tema üzerine yoğunlaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl temamız “Kaliteli” idi. Tüm personelimizin kişisel gelişimine de ciddi katkılar sağlayan ve sektörde sunduğumuz hizmetlerimizde artı değer yaratan ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 gibi kalite sistemlerini şirketimizde uygulamaya alıp, belgelendirme aşamasından başarı ile geçtik. Bu yılki temamız ise “İnovasyon”. Tüm yöneticilerimizi İnovasyon konusunda bilinçlendirmek üzere eğitimler düzenledik. Daha sonra da yöneticilerimizle birlikte tüm çalışanlarımızın “Rutin işlerde, sunulan hizmetlerde nasıl fark yaratabilirim? Yeni neler getirebilirim?” mantığı ile operasyonlarımıza yaklaşmalarını, şirketimizde ve sektörde fark yaratacak uygulamaları hayata geçirmelerini hedefledik.
 
“Her yıl çalışanlarımızla hizmet standartlarımızın yükseltilmesine yönelik veya doğrudan kişisel gelişimi hedefleyen bir tema belirliyoruz. Geçtiğimiz yıl temamız “kaliteli” idi. Bu yıl ise “ınovasyon” teması üzerine çalışmalar yapıyoruz.”
 
Kuruluşunuzda başlattığınız Investors In People (IIP) çalışmaları ile ilgili olarak bilgi verebilir misiniz?Şirket performansının, elinde bulundurduğu insan kaynağı performansının geliştirilmesi ile arttırılacağına, organizasyonun stratejileri ve insan gelişimini entegre eden bütünsel bir yaklaşım içinde hareket etmenin başarıyı getireceğine inanıyoruz. Biz çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmayı şirketimizin geleceğine yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Çalışanların gelişimi ile organizasyonun amaç ve hedeflerinin bağlantısını sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan Investors In People (IIP) standartlarını organizasyonumuza kazandırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Mart ayında IIP sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. Hedefimiz 2007 yılı Mart ayında IIP sisteminin organizasyonumuzda sağlıklı şekilde uygulamaya alınmış olmasını sağlamak IIP standartlarının organizasyonumuzda etkin şekilde uygulanması ile kurum performansımızın sürekli gelişen insan kaynağımız ile daha da artacağına inanıyoruz.
TNT birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alıyor. Bunlardan bahsedebilir misiniz?TNT Grubu, gelişmiş sosyal sorumluluk bilincine sahip bir grup. Bu bilinç çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük projelerden biri; Birleşmiş Milletler ile birlikte yürütülen Dünya Açlıkla Mücadele Programı. (WFP- World Food Programme.) Hint Okyanusu’nda yaşanan deprem nedeniyle çevre ülkeleri yerle bir eden tsunami sonrasında TNT Grubu, 225 bin € değerinde nakit yardım ve 1,5 milyon € değerinde hizmet sağladı. Grup çapında sosyal sorumluluk projeleri yürütüldüğü gibi TNT Lojistik Türkiye olarak da yerel bir takım yardım projeleri tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl, TNT Lojistik Türkiye-GEA işbirliğinde gerçekleştirilen “8856 Çocuğa 8856 Çift Ayakkabı” kampanyasına dağıtım sistemimizdeki kaynaklarımız ile destek olduk. Yine faaliyet gösterdiğimiz Gölcük’te, Ford Gölcük İlkokul Yönetimi ile birlikte “Okul Boyama ve Kitap Bağışı Projesi” gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler Açlıkla Mücadele programını ve TNT’nin bu programdaki rolünü anlatabilir misiniz? Neden bu programa katıldınız?Birleşmiş Milletler-TNT ortaklığından doğan proje Dünya Gıda Programı (WFP-World Food Programme) olarak adlandırılıyor ve dünya çapında açlıkla mücadele eden ülkelere dikkatleri çekmeyi ve bu ülkelere yardım götürmeyi hedefliyor. Bu proje kapsamında her yıl aynı gün ve ülkelerin yerel olarak aynı saatlerinde tüm dünya TNT çalışanları aynı anda yürüyüş yapıyor. Bu yürüyüş ile dünyanın ilgisi halen açlık çeken ülkelere ve yardım ulaştırma gerekliliğine çekiliyor. Program dahilinde bugüne kadar 5.1 milyon ton yiyecek 113 milyon insana ulaştırıldı, toplamda 2.9 milyar $ harcama yapıldı. TNT Grubu, bu program kapsamında Kasım 2005’te Etiyopya’ya bir gezi düzenlendi. Geziye, farklı TNT şirketlerinden yöneticiler katıldı. Katılanlar arasında ben de vardım. Bir hafta boyunca kaldığımız Etiyopya’nın en fakir bölgelerini gezdik, halka yiyecek yardımı yaptık. Hayatımın en ilginç tecrübelerinden biriydi. Açlık ve sefaletle ilgili olarak filmlerde gördüğümüz sahnelerin aslında dünyanın bir yerlerinde hala yaşandığını kendi gözlerimle gördüm. TNT Lojistik Türkiye’nin her çalışanı bu çalışmalara katılmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve destek sağlıyor.

Lojistik çok hızlı gelişen bir sektör. İnsan kaynağınızı yetiştirmek için ne gibi çalışmalarınız var?Yıllık eğitim planları ile çalışan gelişimlerini planlıyoruz. Bu noktada Performans Değerlendirme Sistemi sonuçları en önemli girdimiz. Bu gelişim planları ile bir yandan çalışan yetkinliklerinde eksik kalan noktaları geliştiriyoruz, bir yandan da sektörde fark yaratabilecek hizmetler sunabilmek için çalışanlarımızın sosyal ve teknik bilgisini güncelleyecek eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda bu yıl oluşturmayı hedeflediğimiz “TNT AKADEMİ” projesinin uygulamaya alınması için son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bu proje ile çalışanlarımızın Liderlik yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra teknik bilgi ve becerilerini hem teorik alanda hem de pratik alanda zenginleştirmeyi hedefliyoruz.