Arşivler

DenizBank İnsan Kaynakları Müdürü ‘Mehveş Demir’

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Ocak 1992’de Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldum. Bir hafta sonra iş hayatıma Interbank’ta İnsan Kaynakları Bölümü’nde başladım. Yaklaşık 3,5 yıllık insan kaynakları deneyimi ardından Eğitim Bölümü’nde devam ettim. 1997 yılının Haziran ayında DenizBank’ın kuruluş çalışmalarında bulundum, Eğitim Bölümü’nü yapılandırırken bir taraftan da bankanın kalite sistemleri doğrultusunda süreçlerinin oluşturulmasına katkıda bulundum. Grup Müdürü olarak bu bölümde dört yıl gibi bir süre devam ettim. İki yıldır da İnsan Kaynakları Bölümü’nde görev yapmaktayım.

Denizbank’ın ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün geleceği hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Uzun zamandır bir çok darboğazlar, krizler atlatan bankacılık sektörü 2001 yılındaki ekonomik gelişmelerle, TMSF’ye alınan bankalarla ve bunların şubelerinin yaşamlarını sürdürmekte olan bankalara devriyle çok değişik bir süreç geçirdi. Bu noktada DenizBank’ın çok iyi bir çizgi yakaladığını söyleyebiliriz. DenizBank 2001 yılını 50 şubeli, dört iştiraki olan bir banka olarak kapatırken geçen süre içinde hem şube devirlerini, hem Tarişbank birleşmesini, hem de yurtdışında bankacılık yapacak şekilde atılımlarını gerçekleştirerek şu an 3500 kişinin görev yaptığı bir Finansal Hizmetler Grubu haline geldi. Şu an Türkiye’ye yaygın 164 şubemiz var. Ayrıca Yatırım, Leasing, Factoring, Kredi Kartları, Bilgi Teknolojileri vb. konularda faaliyet gösteren on iştirakimiz bulunuyor.

Ağırlıklı olarak yöneldiğiniz kurumsal ve bireysel müşteri profili nedir?
DenizBank finansal bir süpermarket olarak hizmet vermeyi hedeflediğinden geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu doğrultuda kurumsal anlamda hizmet verilen büyük ölçekli firmaların yanısıra, orta ve küçük ölçekli işletmelere de ticari hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca tüm nakit akışını bankamızdan geçiren, sadece tek bir ürünle değil tüm ürün yelpazemizle hitap ettiğimiz, aylık düzenli bir gelire sahip, yatırımlarını ağırlıklı olarak teknolojiye dayalı bankacılık enstrümanlarımızda yöneten, %60’ı özel sektör, %40’ı kamu çalışanı olan bireyler ve küçük işletme sahipleri de bireysel anlamda müşteri profilimizi göstermektedir.

Kariyer olanaklarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bankamızda kariyer olanaklarını; öğrenimine devam eden / yeni mezun olan adaylara staj imkanı sağlamak, çalışanları / adayları yetkinlik ve eğilimlerine en uygun görevlere yerleştirmek, seçtikleri görevdeki bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla rotasyona tabi tutmak, kişisel gelişimleri ve bankamızdaki görevleri ile ilgili oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yurtiçi / yurtdışı eğitim programlarına katılımlarını sağlamak, bulundukları pozisyonda gösterdikleri performans ile paralel olarak organizasyonda ilerlemelerini sağlamak şeklinde açıklayabiliriz.

Denizbank’ta uyguladığınız Performans Yönetim Sistemi var mıdır? Genel ilkeleri nedir ve çalışanlarınızın kariyer planları için nasıl bir imkan sağlamaktadır?
Bankamızda her bir fonksiyon için (bireysel pazarlama, kurumsal pazarlama, operasyon, yurtiçi aracılık faaliyetleri vb.) belirlenmiş performans izleme yöntemleri mevcuttur. Personelin kişisel özellikleri, yetkinlikleri, hedeflere ulaşma başarısı gibi kriterler baz alınarak başarı durumu ve geleceğe ilişkin potansiyeli belirlenmektedir. Bu bilgiler yılda iki kez yapılan terfi ve ücret artışı süreçlerine yansıtılmaktadır.

Yeni mezunlara yönelik standart İK politikanız nelerdir? Yeni mezunlardan beklentileriniz ne yönde oluyor?
Yeni mezun olan adaylara bankamızda staj imkanı sağlanmaktadır. Staj dönemi sonrasında bankamızda çalışmak isteyen adayların staj dönemi süresinde kazandıkları beceri ve kişisel eğilimleri doğrultusunda, staj yapılan Bölüm Yöneticisi’nin de görüşü alınarak ilgili kadronun da uygun olması halinde görev verilebilmektedir. Ayrıca çeşitli dönemlerde yine bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni mezun olan adaylara yönelik toplu sınavlar ve mülakatlar yapılmakta, bunların sonucunda başarılı bulunan adayların konularına göre çeşitlenen sürelerde yetiştirme eğitimlerinden geçirilerek sektöre katılımları sağlanmaktadır.

Genç iş adamlarına ve yeni mezunlara verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?
Uzun zamandır süregelen krizler ile iş imkanlarının daraldığı bu dönemde iyi bir araştırma yapmalarını, gerekirse çeşitli sektörlerde stajlar yaparak kendi eğitimlerine ve kişisel özelliklerine uygun olan iş kollarını tespit etmelerini, dolayısıyla ne istediğini bilir bir şeklide başvurularını gerçekleştirmelerini, kısacası iş ararken sistemli bir çaba göstermelerini öneriyorum.

İşe alım politikalarınız nelerdir ? İşe alımlarda Kariyer.net size ne gibi faydalar sağlıyor?
İşe alımlarda İnsan Kaynakları politikamız; ihtiyaçlarımıza yönelik adaylar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin yetenek ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartları sağlamak, piyasa ve günün koşullarına uygun yeterli ücret ve diğer ek olanakları sunmak yönündedir.

Kariyer.net istenilen sıklıkta on-line personel ilanı yayınlayarak kısa zamanda büyük bir aday kitlesine ulaşmamızı sağlıyor. Aynı zamanda başvurulara on-line cevap verebildiğimiz için zaman ve maliyet açısından tasarruf ediyoruz.

 

**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.