Mühendislik eğitiminin üzerine İngiltere ve Amerika’da edindiği akademik tecrübesiyle Kashif Khan uluslararası bir kariyerin ilk adımlarını atmıştır. Yönetim ve İnsan Kaynakları alanına duyduğu ilgiden ötürü dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden birinde İnsan Kaynakları alanında kariyerine başlamıştır. Sonrasında Citibank’a geçerek Pakistan, İngiltere ve Bahreyn’de olmak üzere 5 yıl boyunca Citibank’ta görev yapmıştır. Burada, İnsan kaynaklarına ilişkin uluslararası uygulamaları yakından takip etme şansını yakalamış ve sonrasında şu anda Kuveyt Türk’ün en büyük ortağı ve faizsiz bankacılık alanında dünyanın öncü kurumu olan Kuwait Finance House’a katılmıştır. Burada görev yaptığı 14 ay boyunca İnsan Kaynakları süreçlerinin yeniden yapılanması ve değişim yönetimi konularında çalışmıştır. Kendisi şu anda Kuveyt Türk’te İnsan Kaynakları Organizasyon ve Kalite Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Bize Kuveyt Türk ve faaliyet gösterdiği alana ilişkin bilgi verebilir misiniz?
Biz güçlü bir finansal altyapıya sahip, sürekli olarak büyüyen ve Türkiye’nin ilk on bankası arasında yer alma vizyonuna sahip uluslararası sermayeli bir Özel Finans Kurumuyuz. Kuveyt Türk, 700 milyon USD’nin üzerinde aktif büyüklüğü, 650 milyon USD’lik mevduatı, 75 milyon USD’lik öz sermayesi ve 40’ın üzerindeki şubesi ve yaklaşık 600 kişilik uzman kadrosu ile Özel Finans Kurumları arasında lider bir kurum olmuştur. Türkiye’nin yanı sıra Kuveyt, Bahreyn ve Almanya’da sürdürdüğümüz faaliyetimizi yakın zamanda daha da genişletmeyi hedeflemekteyiz. Şu anda Bireysel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında hizmet vermekteyiz. Yerli ve yabancı üst düzey yöneticilerimizle, uluslararası anlamda en iyi uygulamalar ile yerel özellikleri bir araya getirerek Türkiye pazarındaki pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi amaçlamaktayız. Özel Finans Kurumlarının faaliyet göstermekte olduğu faizsiz bankacılık sektörü, her geçen gün büyüyen, hatta uluslararası alanda hizmet veren ve klasik bankacılık yapan çok uluslu bankaların ilgiyle takip ettiği ve pastadan pay almak istedikleri bir sektör. Bu bağlamda bizim için rekabet avantajı sağlayan en önemli özelliğimiz bu alanda sektörün öncülerinden biri olarak çok değerli bir bilgi ve birikime sahip olmamız.

İnsan Kaynakları’ndan sorumlu kişi olarak Kuveyt Türk’ün iş planlarını ne şekilde desteklediğinize ilişkin bilgi verebilir misiniz?
Biz İnsan Kaynakları olarak tam bir iş ortağı gibi hareket ediyoruz. Burada iş ortağı olarak hareket ettiğimiz fikrinin altını çizmek istiyorum. Örneğin şu anda masama baktığınızda gündemimizde organizasyonel yapımızın, faaliyet alanımızın öncelikleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi olduğunu göreceksiniz. Bunun yanı sıra performans sonuçlarını daha objektif bir şekilde değerlendirebilmek ve pazarda rekabet gücü yaratacak bir ücret paketiyle ilişkilendirmek hususunda, şube sorumluluklarının belirlenmesi aşamasında sürekli olarak ilgili diğer bölüm ve yöneticilerimiz ile birlikte sürece katkıda bulunuyoruz. Kurumumuzda İnsan Kaynakları Organizasyon ve Kalite Geliştirme Departmanımıza önemli görevler düşmekte. Bu bağlamda, çalışanlarımızın sadece sorumluluklarının belirlenmesinde değil aynı zamanda kariyer planlamalarında da kullanılacak bir yetkinlik modeli oluşturmuş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra, Kuveyt Türk’ü hedeflerine taşıyacak insan gücünün oluşturulmasında ve her anlamda kaliteyi yakalamanın anahtarı olarak gördüğümüz, tüm Kurum geneline hakim bir iletişim sisteminin kurularak sorunlara ortak bir çözüm üretilmesi noktasında departmanımıza büyük bir iş düşmektedir. 
Son iki yıldır Kuveyt Türk büyük bir değişim süreci içerisinde ve biz biliyoruz ki her değişimin çalışanlarımızın motivasyonunda pozitif ya da negatif etkileri var. Her kurumda, değişimin gereğine inanan çalışanların yanı sıra değişimin pozitif yanlarını öngöremeyen çalışanların olması da son derece doğal. İşte burada bizim için zor ama bir o kadar da keyifli olan farklı düşüncelere sahip çalışanlarımızın, kurumumuzun ortak stratejileri etrafında kenetlenmesini sağlamak. Bunu başarmak ciddi bir şekilde tasarlanmış bir iletişim sürecini, üst yönetimin bu fikre eksiksiz inanmasını ve takım olarak hareket etmeyi gerektiriyor. Tüm bunlar sırasıyla önce çalışan ardından da müşteri memnuniyet düzeyini arttıracak ve bu da sonuçta karlılığımızda pozitif bir etki yaratacaktır.
Şu anda güçlü bir marka olmak için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Bu olana kadar büyüme planlarımızı gerçekleştirmemizde, bizi hedeflerimize taşıyacak profesyonelleri kurumumuza çekmenin çok kolay olmayacağının bilincindeyiz. Fakat öte yandan, şuna da inanıyorum ki, bugüne kadar gelişen büyümemizin şu anda farkına varanlar geleceğimize de inanacak ve dinamizm ve sürekli değişimden hoşlananlar bizi çalışmak için tercih edilecek bir kurum olarak göreceklerdir.
Şeffaflık ve bilgi paylaşımının son derece yaygın olduğu günümüz rekabetçi dünyasında rakipleriniz sizin ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve düşüncelerinizi taklit edebilirler. Buna karşın sürekli başarının anahtarı bir kurumun değişime ne denli adapte olabildiği ve tüm çalışanların kurumsal hedefler etrafında ne denli birleştirilebildiğidir. Farkı yaratan insandır.

Kuveyt Türk’te ne tür eğitim aktiviteleri gerçekleştirilmektedir?
Yoğunluklu olarak tercih ettiğimiz iş başı eğitimlerin yanı sıra yeni Genel Müdürlüğümüzdeki eğitim ve konferans salonlarımızda düzenlediğimiz kurum içi eğitimler ile çalışanlarımızı, mesleki konularda sürekli olarak desteklenmekte ve konularında uzman eğitim kuruluşlarının düzenlediği eğitimlere göndermekteyiz. Ancak bu konuda en objektif değerlendirmeyi yapabilecek olan çalışanlarımızın ne düşündüğünü öğrenmek için web sitemizde yer alan İnsan Kaynakları modülümüzü ziyaret etmenin en doğru hareket olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra, yakın zaman içinde, başarılı çalışanlarımızı ciddi anlamda yapılandırılmış rotasyon progralarına tabi tutmak, yönetici geliştirme programlarına göndermek, önemli ve saygın iş gruplarına üye yapmak ve ilgili alanlardaki en başarılı gelişim araçlarıyla desteklemek konusunda yoğun çalışmalar yürütmekteyiz.

İşe alım sürecinizde Kariyer.net’in size sağlamış olduğu kolaylıklardan bahseder misiniz?
Kariyer.net’in Türkiye de internet ortamında işe alım sürecini yürüten şirketleri destekleyen en iyi ve en gelişmiş site olduğunu düşünüyorum. En iyi adaylardan oluşan aday veritabanı parmaklarınızın ucunda ve bütün bir işe alım süreci Kariyer.net sayesinde oldukça kısalmış durumda. Diyebilirim ki yoğun olarak kullanmaya başladığımız 2003 senesi içerisinde, yaptığımız alımların oldukça büyük bir kısmı Kariyer.net üzerinden bize gelen başvurular arasından idi. Bu yüzden de bir pozisyonu en kısa sürede doldurmak durumunda kalan şirketler için son derece faydalı bir araç olduğunu düşünüyorum.