Türkiye’nin önde gelen firmalarına Proje Yönetimi konusunda hizmet veren İstanbul Kurumsal Gelişim, bilgisini Avrupa’da yapılan konferanslarda ve kongrelerde de paylaşıyor. İstanbul Kurumsal Gelişim (İKG), 9 yıla yakın süredir eğitim ve danışmanlık sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarına Proje Yönetimi konularında hizmet veriyor. 9 yıllık sürede 850’den fazla firmanın 5 binden fazla katılımcısına eğitim hizmeti veren İKG, eğitim sektöründe çalışmalarına ilk olarak İTÜ Vakfı bünyesinde başlamış daha sonra 2002 yılı sonu itibariyle de bağımsız bir şirket olarak sektörde yer almış. Proje Yönetimi alanında dünyaca kabul gören Project Management Institute ( PMI )’ın Türkiye’de akredite ederek, GLOBAL REP (Registered Education Provider) belgesini verdiği ilk kurum olan İKG, Microsoft’un proje yönetimi alanında Information Worker Productivity yetkinliğine de sahip. “Sürekli daha kaliteli bir iş yapma felsefesini takip ederek bu başarıları elde ettik” diyen İKG Eğitim Planlama Koordinatörü Abdullah Güler ile Proje Yönetimi üzerine konuştuk.

Proje Yönetimi’ni nasıl tanımlıyorsunuz? 
Proje Yönetimi, iş süreçlerini planlamada ve kontrolde özel yöntemler ve daha iyi iletişimin sağlanabileceği organizasyon yapıları önerir. Böylece yapılması gereken faaliyetler, karşılaşılabilecek riskler, var olan kısıtlar, başarı kriterleri bütün organizasyon tarafından doğru anlaşılır ve zorluklara karşı bir takım halinde müdahale edebilme imkanı yaratılmış olur. Üst yönetim ise, proje hedefleri doğrultusunda mevcut kaynakların ne kadar etkin ve verimli kullanıldığını projenin her adımında inceleme imkanı bulur.

Neden Proje Yönetimi alanına yöneldiniz?
Proje Yönetimi’nin, geleceğin en değerli yönetim anlayışı olacağını düşünüyoruz. Gelecekte, firmalarda proje bazlı işler daha da artacak ve bu da firmaların proje yönetimi metodolojilerini kullanmalarını zorunlu hale getirecek. Yine gelecekte firmalarda daha çok proje bazlı görevlendirmeler söz konusu olacak. Proje bazlı görevlendirilen ekiplerin düzenli olarak kontrolü ve koordinasyonu ise; Proje Yönetimi metodolojilerinin sunduğu yöntemlerle sağlanabilecek. Firmaların bu konuda artan taleplerini karşılamak amacıyla, Proje Yönetimi  konusunda uzmanlaşmak istedik.

Türkiye’de ve Dünya’da proje yönetimi arasında ne gibi farklar var?
Proje Yönetimi, dünyada uzun zamandır, bir yönetim biçimi olarak algılanıyor. Projelerin yönetilmesinde yaşanan sorunlar, bilimsel tartışma ortamlarında ele alınarak geliştirilmeye çalışılıyor. Ülkemizde ise Proje Yönetimi’nin önemi son 4-5 yıl içinde anlaşıldı. Özellikle proje bazlı çalışan kurumlarda Proje Yönetimi yaklaşımının bir zorunluluk olduğu anlaşılarak çalışanlara yoğun eğitim programları uygulanmaya başlandı.

Eğitimlerinizi uyarlarken nasıl bir yol izliyorsunuz? 
İlk önce firmanın yürütmekte olduğu ve başlayacağı projeler hakkında bilgi edinmek, eğitim alacak kişilerin deneyimlerini, bilgi seviyelerini ve eğitimden beklentilerini ölçmek amacıyla “Katılımcı Tanıma ve Sorgulama Formu” gönderiyoruz. Daha sonra toplantı aşaması var. Bu, eğitim öncesinde danışmanın da katılacağı, genellikle eğitimi alacak olan kurumun yerinde gerçekleştirilen bir toplantı. Toplantı sırasında kurum, katılımcı beklentileri ve eğitim içeriğinin daha detaylı olarak görüşülmesiyle eğitim içeriği firma ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirilir. Daha sonra eğitim aşaması olur ve bunun ardından değerlendirme aşaması başlar. Eğitim sonrasında katılımcıların “Eğitim Değerlendirme Anketi”ni doldurmaları sağlanır, eğitimin verimliliği ve başarısı ölçülür. Katılımcıların doldurduğu “Eğitim Değerlendirme Anketi”ndeki puanlamalar, danışmanın yorum ve önerilerini içeren “Eğitim Sonuç Raporu”nun eğitim alan firmaya gönderilir. Son olarak ücretsiz destek aşaması gelir. Eğitimin uygulanabilirliğini ölçmek ve katılımcıların sorularını yanıtlamak amacıyla, eğitimden 1 ay sonra firmanın yerinde, yarım gün ücretsiz destek hizmeti verilir.

Proje Yönetimi konusunda sertifikasyon var mı?
Dünyada en geniş kabul gören sertifika, ABD’deki Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI- www.pmi.org) tarafından veriliyor. Bu sertifikaya almaya hak kazanan kişi, Proje Yönetimi konusunda uzman olduğunu ifade eden PMP (Project Management Profesional) sıfatını alır. Bu bağlamda 2004 yılı sonunda Türkiye’de ilk defa başlattığımız Proje Yönetimi Sertifika programlarımız çok ilgi görüyor. Bu sebepten dolayı şirketimiz büyüme sürecine girdi. Proje Yönetimi Sertifika programları 78 saat sürüyor, iki ay boyunca mesai saatleri dışında devam ediyor. Eğitim esnasında katılımcılar gruplar oluşturup, büyük bir projenin planlamasını yapıyorlar. Bu onların ödevi oluyor. Ayrıca bir ara sınav da var. Program sonunda bir sertifika sınavı oluyor. En az yüzde 70 başarı gösteren katılımcılar sertifika alıyor. Bu programda katılımcılara tüm dünyada genel kabul görmüş PMI (Project Management Institute) metodolojisine göre Proje Yönetim metotları eğitimleri verilmekte. Başarılı katılımcılar proje yönetimi metodolojisini uygulamalarla, detaylarıyla öğreniyor. Microsoft Project kullanmasını da öğreniyorlar. İlaveten Project Management Professional (PMP) sınavına da hazırlık yapmış oluyorlar. 

İKG’nin gelecek planları neler?
Proje Yönetimi konusunda müşterilerimize gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri şimdiden üretmeyi hedefliyoruz. Dünyadaki trendleri yakından takip ediyoruz. Hatta artık bilgimizi Avrupa’da yapılan konferans ve kongre gibi toplantılarda paylaşır hale geldik.

Ürettiğimiz ürünlerin arasında en önem verdiğimiz Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi PYOS® olarak adlandırdığımız, değerlendirme sistemimiz.PYOS® bir şirketin veya bir departmanın yürüttüğü projelerin ne kadar Proje Yönetimi bilgi birikimiyle örtüştüğünü sayısal olarak hesaplamaya yarayan matematiksel bir model. Böylece şirket yöneticileri, projelerin yürütülmesi süreçlerinin hangi aşamalarının iyi olduğunu, hangilerinin geliştirilmesi gerektiğine dair somut sonuçlara ulaşırlar.