Firma kültürünüze uyum sağlayabilecek ve başarısına katkıda bulunabilecek düzeyde bireyleri işe almak, günümüzün rekabete açık piyasasında mücadele gerektiren bir durumdur.

Firma web sitenizi ve internet üzerindeki nitelikli insan kaynakları sitelerini kullanarak, aday veri tabanı oluşturmak ve bunu genişletmek, firmanızda boş bir pozisyon oluştuğunda bu açığı hızla kapatmak ve firmadaki işlerin aksamasını engellemek için oldukça faydalı olan yöntemlerin başında gelir.

Adayların özgeçmişlerinde gösterdikleri refransları kontrol etmeniz, temel kurallar içinde yer alan bir diğer önemli noktadır. Geçmiş deneyimleri, eğitim durumları gibi önemli özgeçmiş öğelerinin tam gerçeği yansıtmadığı adayların, çalışma ortamınızı ve ofis içi uyumunuzu bozabilecek düzeyde sorunlar yaratmaları söz konusu olabilir. Referans kontrolleri ilgili daha ayrıntılı bilgiyi, Kariyer Rehberi’nin makaleler bölümündeki Referans Kontrolü adlı makalede bulabilirsiniz.

Ani olarak işten ayrılma söz konusu olduğunda, bu çalışanın yerine yeterli deneyime sahip, firma kültürüne uygun ve gerekli niteliklere sahip yeni bir insan bulmak oldukça zor olacaktır. Başvuru yapan adayların bir kısmının da halen bir işi olan ama daha iyi bir iş teklifine sürekli açık durmayı tercih eden, pasif nitelikteki adaylar oldukları göz önünde bulundurulursa, başvuru sayısının azaldığı görülecektir. Bu tip bir aday potansiyeline sahip olduktan sonra, aralarından doğru olanı seçmeniz kolaylaşacaktır. Bu nedenle eleman gereksiniminiz oluşmadan, potansiyel adayların size ulaşmasını sağlamak akıllıcadır.

Web sitenizi insan kaynakları fonksiyonlarına hitap edebilecek şekilde düzenlemenizde yarar vardır. Firmanızın sitesinde firma misyonunuz, vizyonunuz, hedefleriniz, değerleriniz ve ürünlerinizi ziyaretçilere tanıtmanız; potansiyel adaylarla iletişim kurmanız açısından etkili bir yöntemdir. Firmanızda ilerde oluşabilecek boş pozisyolar için şimdiden sitenizde bir aday başvuru formu yayınlamak önemli bir aday havuzu oluşturma yoludur. Boş pozisyonlar oluştuğunda, firmanızda bu pozisyonlara ilişkin geniş iş tanımı bulunmalıdır. Bunun yanısıra işe almak istediğiniz adayda bulunması gereken nitelikleri net olarak tanımlamalısınız.

İşe alacağınız adayın; daha önce firmanızla aynı sektörü paylaşan ve firma yapınızla kültürünüze oldukça benzer bir firmada, aynı pozisyonda çalışmış olması dikkat gerektiren bir diğer noktadır. O firmadaki başarıları, adayın sizin firmanızda da başarılı olacağı anlamına gelmez; çünkü koşullar ne kadar uygun olursa olsun, her zaman insan faktörü denilen nokta, kişinin davranışları ve becerilerini etkileyecektir. Yine de geçmişteki deneyimler ve başarılar gelecekte de başarılı olunabileceğinin en somut göstergeleridir. Bu nedenle bu tip bir işe alım stratejisi, başarı getirirken, yeni mezunlara şans tanıma açısından oldukça olumsuz bir durum oluşturacaktır. Yeni mezunlar firmalarda çalışma şansını yakalamadan yeterli deneyime sahip olamayacaklarından dolayı, firmanızda yeni mezunlar için staj olanakları yaratarak bu paradoksu aşmak mümkündür. Stajyer olarak kendini gösterebilen ve performanslarından memnun olduğunuz stajyerleri işe almanız, adaptasyon dönemi yaşamak zorunda olmayan ve firma kültürünü yaptığı staj esnasında benimsemiş çalışanlara sahip olmanız anlamına gelecektir.

Diğer bir nokta da, işe alımlarda her zaman önceliği şirket içindeki elemanlara vermenizin firmanızın avantajına olacağıdır. Stajyerlik konusunda da değindiğimiz gibi firma içindeki atamlarda da, yeni alınan elemanda yaşanacak olan firmaya adaptasyon süresi olmayacaktır. Ayrıca bu tip terfi imkanlarına sahip olunabileceğini bilen ve diğer iş arkadaşlarının aynı yolla işe girdiğini gören stajyerler daha azimli ve istekli çalışacaklardır.

Çalışanlarınızı işe alım prosedürüne dahil etmeniz size çok verimli çalışabilecek adaylar önerilmesini sağlayabilir. Özellikle yoğun işe alımların gerçekleştiği zamanlarda, işe alımlarda size yardımcı olmaları için kuracağınız bir ekibin size katkısı oldukça fazla olacaktır. Kurduğunuz bu takım, özgeçmişleri gözden geçirmenize yardım edebilir, mülakatları sizden önce yapıp, size bir “short list” oluşturabilir. Ayrıca çalışanlarınızın işe alımında etkili oldukları adaylara firmaya alışmaları esnasında destek olmaları da oldukça sık rastlanan bir durumdur ve bu özellikle işe alınan yeni çalışan için oldukça olumlu bir yeni başlangıçtır.

Çalışanlarınızın hem firmanızı hem de sizin yöneticiliğinizi ofis dışında övmesini sağlamak için, çalışanlarınızı motive etme yollarınızı, ödüllendirme sisteminizi ve çalışma stilinizdeki esneklik ölçüsünü iyi ayarlamanız gerekmektedir. Bu noktada firmanın limitleri dahilinde piyasaya göre daha yüksek bir ücret skalası oluşturmakta oldukça etkili bir reklam yoludur. Bu farklılığı ücret yoluyla yapmayı tercih etmiyorsanız ikramiyeler, prim sistemi ve bonuslarla da yapabilirsiniz. İzin sisteminde esneklik ve iş hayatları ile özel hayatlarını dengeleyebilme rahatlığı için temel kural olan belli çalışma saatlerinin oturtulmuş olması tercih edilen firma ve yönetici olmanızda oldukça etkili olacaktır. Her firmada olan avantajların sizin firmanızda da olması, sizin kurumsal farklılığınızın olsa da bunun potansiyel adaylara yansıması oldukça zor olacaktır.