Günümüzde işveren beklentilerine cevap verebilecek derece özel yetenek ve kişisel beceriye sahip olan bireylerin iş sahibi oldukları, diğerlerinin ya işsiz kaldıkları ya da hoşlanmadıkları işleri yapmak zorunda oldukları görülmektedir. Kişisel becerileriniz; yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ve kariyer hedefleriniz çerçevesinde şekillenir. Küçük yaşlardan bu yana sahip olduğunuzu düşündüğünüz yetenekleriniz ya da ilgi alanlarınız nedeniyle kimi konuları öğrenirsiniz; fakat günümüzün kısıtlı iş imkanları ve rekabetçi piyasası göz önüne alındığında işler artık pek de size bağlı gelişmemektedir. Bunun nedeni de, sürekli artan işsizlik nedeniyle, işverenlerin en fazla beceriye sahip olan adayı işe alma istekleridir. Bu nedenle kimi konular ilgi alanınıza girmese de, bu konular hakkında belli bir birikime sahip olmanız gerekmektedir. Örneğin bilgisayar kesinlikle ilgi alanınıza girmeyen ve çok fazla da yeteneğinizin olmadığını düşündüğünüz bir konu olabilir; ama günümüzde en azından temel bilgisayar bilgisine sahip olmadan iyi bir iş bulmanız mümkün değildir. Teknolojinin ilerleyişine karşı durmak ve yeni bilgileri reddetmek günümüz işverenlerinin bir çalışanda asla kabul etmeyecekleri noktalar olduğundan, en azından bilgisayar okuryazarı olmanız gerekmektedir. Ayrıca bilgisayarı kendi işinizi yapmanızda size yardımcı olacak kadar kullanmayı bilmeniz, sizin de işlerinizi hızlandıracak ve performansınızı arttıracaktır.

Bir diğer örnek olarak yabancı dil verilebilir. Önceleri ikinci yabancı dil aranan bir nitelik halinde değilken, şu an üst düzey pozisyonlar için gerekli bir koşul duruma gelmiştir. Bundan 5 yıl önceki piyasaya göre bir lisan daha öğrenmek istemeyebilirdiniz ve bu eksik yanınızı tolere edebilecek çok sayıda şirket bulabilirdiniz; ama artık durum bu şekilde gelişmiyor.

Analitik Yetenek

Profesyonel iş hayatımızda karşılaştığımız konular, kimi zaman oldukça karmaşık yapıda olabiliyor. Problemleri farkedebilen, bunlara pratik çözümler arayan ve bulduğu çözümlerle firma başarısının herhangi bir alanda artmasını sağlayan bireyler günümüzde işletmecilik, yöneticilik, danışmanlık, temel bilimler, tıp ve mühendislik alanlarında yüksek performans gösterebilecek bir analitik zekaya ve vizyona sahip olabilirler.

Teknik Beceri

Teknoloji, çağımızda her iş alanında etkisini gösteren ve değişimi yönlendirici unsurlar arasında sayılan bir kavramdır. Mühendislik, telekomünikasyon, otomotiv, ulaşım gibi alanlar ve alt branşları özellikle yüksek derecede teknik uzmanlık gerektiren iş alanları arasındadır. Bu nedenle bu alanlarda çalışmak için teknik yeterliliğe sahip olunmalıdır.

Kişilerarası İletişim Yeteneği

Kişilerarası iletişim yeteneği günümüzde gittikçe daha da önem kazanan bir özellik durumundadır. Firmaların genişlemeleriyle birlikte, alt kadrolarla yönetim arasındaki bağın kopma riski doğmaktadır. Bu nedenle firmaların insan kaynakları müdürleri, departman şefleri, halkla ilişkiler müdürleri; işçi-işveren ilişkilerini ve genel anlamda şirket içi iletişimi düzenlemekten sorumlu hale gelmişlerdir.

Bilgisayar Bilgileri

Bilgisayar bilmek günümüzde hemen hemen her iş ilanında potansiyel adaylardan beklenen olmazsa olmaz nitelikler arasındadır; yazının başında da örneklendiği gibi, bunun anlamı herkesin bilgisayar programcısı olması değildir.

Önemli olan kendi alanınızda kullandığınız programlara hakim olmanızdır. Bunun yanısıra günümüzde çok fazla popüler olan ve gittikçe de popülerliğini arttıran bilgisayar dilleri; C++, Java, HTML, Visual Basic, Unix ve SQL olarak verilebilir.

Fen-Matematik Bilgileri

Çağımız özellikle temel bilimler, tıp ve mühendislik alanlarında oldukça yoğun araştırmaların ve buluşların yapıldığı bir çağdır. Dünyada genetik bilimi, moleküler biyoloji, biyoinformatik ve uzay mühendisliği yoğun ilgi gören alanlar arasındadır. Ülkemizde ise mühendislikler ve tıp fakülteleri popüleritelerini korumaktadırlar.

Bilginin Gereği

Yaşadığımız dönem “Bilgi Çağı“ olarak adlandırılmaktadır ve bireyler de bu dönemde mümkün olduğunca fazla bilgiye sahip olmaları gerektiğinin bilincindedirler. Bunun bir uzantısı olarak da kendi alanında uzman, entelektüel bir bakış açısına ve vizyona sahip, ayrıntılara önem veren ve doğru bilgiyi farkedip özümseyebilen bireyler her zaman için işverenler tarafından tercih edileceklerdir.

Yabancı Dil Yeterliliği

Hem ülkemizde hem de tüm dünyada birleşen şirketler, çok uluslu firmalar gün geçtikçe artmaktadır. Eskiden sadece bir ülkeye ait olarak bilinen ve adından o ülkeyi çağrıştıran firmalar, yavaş yavaş hem global piyasaya ayak uydurma hem de piyasadaki şirket evlilikleri sonrası güçleri kaybetmemek için birleşme yoluna gitmektedir. Durum böyle olunca da sürekli olarak yabancı iş gücü dünya geneline dağılmaktadır. Etkin lisan olan İngilizce’nin yanısıra artık sektörüne göre Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Çince ve Rusça gibi ikinci yabancı dil bilgisinin de önemi artmaktadır. Bu anlamda düşünüldüğünde seçmiş olduğunuz kariyer hedefine göre ikinci bir lisana hakim olmak bir gereklilik haline gelmiştir. Örneğin teknoloji, tekstil, mühendislik vb.. alanlar için Almanca; moda, güzel sanatlar, arkeoloji, iç mimari, mimarlık vb gibi alanlar için İtalyanca ve İspanyolca, turizm ve rehberlik alanları için alternatif sayılabilecek Çince ve Rusça öğrenmek, işverenlerin tercihlerini sizden yana kullanmaları açısından oldukça etkili olacaktır.

Yöneticilik/Yönetim Becerisi

Bir firmanın nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmek ve iyi bir lider olabilmek üst düzey yönetici adaylarından beklenen özellikler arasındadır. Yöneticilik/yönetim becerisinin temelinde ekip kurabilme, çalışanları yönetebilme, kaynakları doğru kullanabilme, müşterilerinin istek ve beklentilerini anlayabilme ve buna göre strateji belirleyebilme vardır.