Bir evin mutfağında üretime başlayan Biota Laboratuvarları, bugün dünyanın dört bir yanındaki ofisleriyle faaliyet gösteriyor. Biota İnsan Kaynakları Müdürü Murat Erdoğan, “Bir şirket için İK politikaları arasında ‘İyiyi bulmak, iyiyi en iyi yapmak ve elde tutmak’ ilk sırada gelmeli” yorumunu yapıyor

 

Bioxcin, Bioder, Bioblas, Biomen ve Nutraxin gibi markaları bünyesinde bulunduran Biota Laboratuvarları, kurulduğu 2002 yılından bu yana sağlık ve güzellik sorunlarına bitkisel çözümler geliştiriyor. Şirketin doğuşu, Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar’ın hayallerine dayanıyor. Çocukluğundan gelen bitki merakı ve insanın ihtiyaç duyduğu şifanın doğada bulunduğu inancı ile araştırma yapıyor. Mutfakta kurduğu laboratuvar ortamında yaptığı deneyler ile insanların derdine çare olacak bitkisel ürünler üzerinde çalışmalar yapıyor. Üç yılın sonunda bitki özlü ilk ürününün formülünü geliştiriyor. Bu formüle, Eskişehir Üniversitesi’nde araştırılıp etkinliği kanıtlanarak bakanlıktan onay alınıyor. İlk alıcıları, üzerinde deney yapılan dört denek oluyor. Tüy azaltıcı bu bitkisel ürün, yetersiz sermaye gücü sebebiyle fason bir üreticide üretilerek bir arkadaş ofisinde telemarketing ile satılmaya başlanıyor.

 

Hızlı büyüme istihdam yaratıyor

Biota İnsan Kaynakları Müdürü Murat Erdoğan, şirketin genç yeteneklere verdiği önemin altını çiziyor. Erdoğan, “Firma içi tecrübe çok önemli bir olgu ancak bunu mutlak surette enerji, dinamizm ve yaratıcılıkla birleştirmeniz ve üzerine farklı bakış açıları katmanız gerekiyor.” yorumunu yapıyor. Erdoğan, firmanın çalışanlarına ve özellikle genç yeteneklere yönelik olarak yürüttüğü çalışmalardan bahsediyor.

 

Kıdem ve tecrübe kadar sergilenen performans da önemli

İçeriden atama ve terfi uygulaması sık kullandığımız bir yöntem olmakla beraber ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde firma dışından transferler de gerçekleştiriyoruz. Şirket personelinin neredeyse yarısı kıdem ortalaması üç yıl ve üzerinde olan personellerden oluşuyor. Ancak gerçekleşen büyüme ile doğru orantılı olarak yeni istihdamlarımız da oldu. Kıdemi 1 yılın altında olan personel sayısı da yaklaşık yüzde 20’yi buluyor.

Genç beyinler bizim için değerli. Birçok genç arkadaşımın kariyer basamaklarını nasıl çıktığını burada geçirdiğim altı sene içerisinde üç defa terfi almış bir çalışan olarak bizzat destekleyerek izledim. En alt basamaktan başlayıp yönetim kadrolarına gelen çok sayıda arkadaşımız var. Elbette, sadece kıdeme dayalı bürokratik ve çarkların ağır döndüğü hantal bir yapı akla gelmemeli. Kıdem ve tecrübe kadar sergilenen performans da son derece önemli. Ayrıca İK olarak kariyer planını oluşturduğunuz personelin kariyer basamaklarını doğru çıkabilmesi için hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu ve olacağını doğru olarak belirleyip bunu sağlamanız, zayıf yönlerini güçlendirmeniz güçlü yönlerini de firmaya daha fazla katma değer sağlayacak hale getirmeniz gerekiyor. Bu şekilde hem personel bağlılığını artırabilir hem de çalışanın firma için daha verimli hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

 

Gençler inisiyatif istiyor

Günümüz kuşağını memnun ve ikna etmek çok kolay değil, bağlılık yaratmak daha da zor. Genç ve yetenekli iş gücünü elde tutabilmek için onların istediği olanakların ve fırsatların firmanın çatısı altında olduğunu görmelerini sağlamanız gerekiyor. En önemli noktalardan birisi kendilerini gösterip ifade edebilecekleri, sorumluluk alıp inisiyatif kullanabildikleri bir sahanın ve bu sahada kendilerine koçluk yapacak yöneticilerin bulunması. Biota’da her yeni başlayan genç yetenek bu imkanlara sahip oluyor. Kendilerine kariyer planı hazırlanıp sunuluyor. Firmamızda çalışmaya başlayan gençlerin özellikle pazarlama ve Ar-Ge alanında standart talimatları uygulayan veya sadece üstlerinden gelen direktifler doğrultusunda hareket eden personeller olmasından ziyade, inisiyatif alabilen, yaratıcılığını kullanabilen, kendisi de bir şeyler katabilen bireyler olması bizim için oldukça önemli.