The YouGov ve Totaljobs tarafından gerçekleştirilen Ofiste Akıl Sağlığı Araştırması’nın sonuçları son derece çarpıcı. İş yerinde genellikle gizli yaşanan psikolojik sorunların ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini inceleyen araştırma, çalışanların bu konuda seslerini duyurmak amacını da taşıyor.

Soruları akademisyenler, psikologlar ve psikiyatristler tarafından hazırlanan, 1172’si işsiz olmak üzere 2057 kişinin katılımıyla İngiltere’de gerçekleştirilen Ofiste Akıl Sağlığı Araştırması kapsamındaki ankete katılan kişilerin isimleri ve çalıştıkları yerler gizli tutulmuş. Rapor, çalışanların ofiste ne hissettiğine ve işverenlerin bu konuda neler yapması gerektiğine odaklanıyor.

Araştırma bulgularına göre:

– İşsiz insanların yüzde 22’si işsiz olmanın ruh hallerini fazlasıyla olumsuz yönde etkilediğini söylüyor.

– İşsiz insanların yüzde 25’i gelecekte psikolojileri hakkında yöneticileriyle konuşmak istemeyeceklerini belirtiyor.

– Çalışanların yüzde 12’si en az bir kere olmak üzere daha önce çalıştıkları pozisyonun yarattığı stres nedeniyle işten ayrıldıklarını söylerken, yüzde 4’ü işten ayrılma nedeni olarak yöneticisinden hiç destek görmeyişini gösteriyor.

– Çalışanların yüzde 24’ü işsizlik nedeniyle yaşadıkları maddi sıkıntıların psikolojik sorunlara neden olduğunu söylerken, yüzde 21’i bu nedenle yaşadıkları duygusal çöküşü özellikle vurguluyor.

mental-2

İşverenler ne yapmalı?

Ruh sağlığı ile iş yaşamı arasındaki bağa dair daha çok bilgi sahibi olmak isteyen araştırmacılar, bu amaçla çalışanlara ofiste daha iyi hissetmek ve bu sorunları önlemek için işverenlerin bu konuda neler yapabileceğini de soruyor. Buna göre öne çıkan maddeler şöyle:

Esnek çalışma saatleri

– Özel danışmanlık

– Sık molalar

– Ofis içinde sakin mola alanları

– Ofis dışında mola alanları

mental1

Çalışmanın amacı psikolojik rahatsızlığı olan veya daha önce psikolojik bir sorunla mücadele etmiş çalışanların seslerini duyurmalarına aracı olmak ve ofis ortamının iyileştirilmesinin yanı sıra yöneticilerin de empatik davrandığı ve destek olduğu bir çalışma ortamı sağlanması olarak ortaya çıkıyor. Veriler, İngiltere gibi sosyal şartları yüksek olan bir ülkede bile psikolojinin hala tabu olduğunu, çalışanların “rahatsız olarak etiketlenmekten” korktuklarını, kendilerini ifade etmek, yardım istemek noktasında çekindiklerini, yöneticilerin de empatik ve yardımcı olmada eksik kaldıklarını gösteriyor.

Kaynak: Totaljobs