Herhangi bir şeyi öğrenme konusunda, herkes için geçerli tek bir öğrenme modelinden bahsetmek zor. Kariyer Rehberi’nde bugün 4 aşamalı öğrenme modeline dair detaylar var…

Yapılan araştırmalar öğrenmenin ve öğretmenin birden fazla yolu olduğunu, fakat bu yollardan birini seçip, herkese uyarlamanın verimli olmadığını göstermiştir. Çünkü herkesin aynı şekilde öğrenmesini beklemek yanlış bir davranıştır. Bu yüzden kişilerin en iyi nasıl öğrendiğini tespit etmek, ona göre bir plan hazırlamak ve plana uygun hareket etmek gerekir.

Kişilerin öğrenme stillerini belirlemek ve bu stillerle örtüşen bir eğitim planı yapmak başarı oranını arttırır. Öğrenme stilini; kişinin algısı, diğer kişilerle ilişkileri, öğrenirken yaptığı davranışlar belirler. Öğrenme stilleri incelenirken ve eğitim planı oluşturulurken, bir öğrenme stilinin yanlış ya da diğerinden daha iyi olarak öngörülmemesi gerektiğini unutmayın. Önemli olan, her katılımcıya uygun olan öğrenme tarzını belirleyip uygulamaktır.

4MAT sistemi tam da bu noktada devreye girmektedir. Bu sistem iki noktadan hareket eder:

  1. İnsanların öğrenme stilleri vardır ve sağ-mod / sol-mod olarak işlem yapma tercihleri farklıdır.
  2. Bu tercihlere yönelik çoklu eğitsel stratejiler tasarımlanabilir, kullanılabilir ve geliştirilebilir.

4MAT; bir döngü içinde bulunan öğrenme uygulamalarını, kişiye özel bir sistem tasarlamaları için eğitmenlere iletir.

Bu döngüde her bölümün farklı bir rol vurgusu vardır.

  • Birinci bölümde vurgulanmak istenen konu; “Bunu neden yapıyoruz?” sorusudur.
  • İkinci bölümde vurgulanmak istenen konu; “Bana bunu anlatsana. Kaç çeşit var? İsimleri ne? Nereden geliyorlar? Ne yapıyorlar?” sorusudur.
  • Üçüncü bölümde vurgulanmak istenen konu; “Bunu nasıl yaparım? Bu nasıl uygulanır?” sorusudur.
  • Dördüncü bölümde vurgulanmak istenen konu; “Böyle yapsaydım ne olurdu? Böyle yapmasaydım ne olurdu? Böyle yapsaydım ne olmazdı?” sorusudur.

Eğitmenler; bilgi aktarımlarında bu dört odak noktaya uygun biçimler seçtiklerinde, tüm öğrenme stillerine hitap etmiş olacaklarından başarı oranı da artacaktır.

Konuk Yazar: Tuğba Kaplan / İK danışmanı ve eğitmen