Bünyesinde Damat, Tween ve ADV markalarını barındıran Orka Mağazacılık, her yeni sezona tüm mağaza çalışanlarına verdiği özel eğitimlerle başlıyor. Firma, insan kaynağına yaptığı yatırımı marka geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriyor.
Türkiye’nin lider firmalarından Orka Mağazacılık, tekstil alanında birbirinden başarılı üç marka ile hizmet veriyor. On yıl içinde erkek giyiminde en iyi uluslararası on markadan biri olmayı hedefleyen firmada insan kaynaklarına verilen önem de bu vizyonun bir parçası.
Çalışanların eğitimine böylesi önem vermenizin ardındaki kurumsal anlayışı anlatabilir misiniz?
Her altı ayda bir yeni koleksiyon döneminde yapılan bu eğitimlerdeki amacımız, mağaza çalışanlarımızı, çok büyük emeklerle oluşturulan koleksiyonlarımızın, markalarımıza inanmış ve tercih etmiş olan müşterilerimize sunumu esnasında, müşterilerimizde gelebilecek olan her türlü soruya doğru ve doyurucu yanıt verebilmelerini sağlamak, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ürün ve teknik bilgilerle güçlendirerek, çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz kariyer gelişimlerine destek olmak ve çalıştıkları kurumun kurum kültürü ile hedeflerini tam olarak algılamalarını sağlayarak, Damat – Tween – ADV’nin dünya markası olma hedefinde ortak güç oluşturmak. Kuşkusuz ortak hedeflere ulaşmakta en büyük güç kaynağı eğitim.

Mağaza çalışanlarınıza verdiğiniz eğitim hangi konuları kapsıyor?
İnsan Kaynakları Departmanı tarafından departman yöneticileri ile birlikte hazırlanan “Yıllık Eğitim Programı” iç kaynaklı ve dış kaynaklı eğitimlerden oluşuyor ve bu eğitimler merkez ofis çalışanları ile mağaza çalışanlarına belirlenmiş plan çerçevesinde veriliyor. Son olarak Mart 2005’de, tüm yurt çapındaki Damat – Tween – ADV mağaza çalışanlarına, 2005 İlkbahar / Yaz Koleksiyonunu tanıtan ve ayrıca mağazacılıkta mükemmel servis anlayışını anlatan iki tam günlük bir eğitim programı uyguladık. Bu eğitimlerin koleksiyon bölümünde; koleksiyon teması, renk, trend, kumaş, kalıp ve kombinleme hakkında ilgili bölüm yöneticileri tarafından uygulamalı dersler gördü çalışanlarımız. Mağazacılık bölümünde ise; “Her mağaza çalışanımız, en güçlü PR kaynağımızdır.” ilkesi ile PR, müşteri ilişkileri, görsel düzenlemeler ve satış ile her türlü detayın, gerek ilgili bölüm yöneticisi ve gerekse dış kaynaklı eğitim kapsamında almış olduğumuz danışmanlık hizmeti ile uygulamalı olarak eğitim verildi. 180 mağaza çalışanının katılmış olduğu iki günlük bu eğitim programı, İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından oluşturulan ve izlenen program ile mağazalarda, Mağaza Müdürlerimiz tarafından çalışanlarımıza hatırlatma ve uygulamayı mağazalarda pekiştirme amacıyla tekrarlanıyor.
Bu eğitimler sonucunda nasıl bir “ideal çalışan” portresi oluşturmak istiyorsunuz? Yüz yüze iletişimin ön planda olduğu bir sektörün insan kaynağında ne gibi nitelikler bulunması gerekiyor?
İçinde bulunduğumuz global rekabet ortamında varolmayı sürdürebilmek ve belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için, çalışmakta olduğu şirketin hedeflerine ve kurum kültürüne inanmış ve benimsemiş, en üst seviyede ürün bilgisine sahip, markalarına inanan, bilgisi, tavrı, konuşması, giyinmesi ve müşterilere vermiş olduğu hizmet ile çalıştığı kurumu en üst seviyede temsil eden, güler yüzlü ve disiplinli, gerçekten başarının çok çalışmakla yakalanabileceğine inanmış, her başarının bir bedeli olduğunu bilen çalışanlar sadece bizim şirketimiz için değil tüm yurdumuz için ideal çalışan portresini oluşturmalı. Yüz yüze iletişimin ön planda olduğu sektörümüzde çalışanların bu iletişimi kurabilecek düzeyde eğitim almış, en az lise mezunu, ülkesindeki ve dünyadaki temel gelişmeleri takip eden, yabancı dil bilen, empati kurma becerisi olan, güler yüzlü ve ciddi, teknoloji ile barışık, bilgi aktarma ve ikna kabiliyeti olan, kendisi ve içinde bulunduğu çevre ile barışık ve rahat iletişim kurabilen, bu ve buna benzer çoğaltabileceğimiz nitelikler mağazacılık sektöründe çalışmak isteyenlerin ve kariyer beklentileri olanların sahip olması gereken temel nitelikler.

Damat – Tween – ADV İnsan Kaynakları Departmanı ne gibi eğitim ve oryantasyon programları uyguluyor?
İK uygulamalarının başında, tüm kurumlar için son derece önemli olan ve işe yeni başlayacak olan personelin işyerine olan adaptasyon sürecini en kısa ve pozitif düşüncelerle geçmesini sağlayacak olan “Oryantasyon Programı” olduğunu belirtmek isterim. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından hazırlanmış oryantasyon programını tamamladıktan sonra şirketimize katılan yeni takım arkadaşımız, tüm departmanlarımızda bulunan “Departman Eğitimcileri” tarafından görev tanımı ve iş süreçlerini kapsayan yoğun bir eğitim sürecine alınıyor. Kurumumuzda ortak hedeflere ulaşmakta iletişim son derece önemli ve etkin bir unsur. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından organize edilen; “Departman İçi Toplantılar”, iş süreçlerinde iş birliği yapan “Departmanlar Arası Toplantılar” ve tüm haftanın değerlendirilip, gelecek hafta ve/veya haftalara ait projeksiyonların yapıldığı, Yönetim kurulumuzun tam kadro olarak katıldığı “Yönetim Toplantıları” düzenleniyor. Toplantı sonuçları İnsan Kaynakları Departmanı tarafından izleniyor ve uygulamaların sonuçları sonraki toplantılarda paylaşılıyor.

Takım çalışması ve iletişimi sağlamak için neler yapıyorsunuz?
Kurumumuzdaki organizasyon yapısından kaynaklanan etkin iletişim neticesinde, tüm çalışanlarımız iş süreçlerini geliştirici, iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırıcı öneriler geliştirebiliyor.”Öneri ve Ödül” sistemini yaratıcılığın ve takım çalışmasının geliştirilmesinde son derece etkin bir sistem olarak kullanıyoruz. Kurumumuzda, yaratıcılık ve ekip çalışmasını ön planda tutan, çıktıları ile yaratıcılık ve ekip çalışmalarına çok büyük ivmeler kazandıran bir diğer uygulama da “SWOT Analizi”. Departmanlar ve şirketimizin tamamını kapsayan SWOT Analizi çıktıları ile, şirket hedeflerine ulaşmakta önümüze çıkabilecek engeller öngörülüyor, çözümler üretilebiliyor ve dolayısıyla şirket hedeflerine ulaşmamızda bize önemli yol haritası oluşturuyor.

Performans değerlendirmeleri ve motivasyon çalışmaları nasıl yürütülüyor?
Yılda iki kez yapılan ve tamamen hedef odaklı sonuçlara dönük olan “Performans Değerlendirme Sistemi” sayesinde çalışanlarımızın, kurum hedeflerinden bölüm ve/veya bireysel hedeflere indirgenen hedeflerle değerlendirilebiliyor ve sonuçlarının analizi ile gerekli görülen düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilebiliyor. Gerek performans değerlendirme sonuçlarında oluşan eğitim ihtiyaçları, gerek bölüm yöneticileri ile birlikte her yıl oluşturulan eğitim ihtiyaç analizi ve planlaması kurumumuzda en çok önem verilen İK uygulamaları. Motivasyon faaliyetlerinin yanı sıra, çalışanlarımızın gelişimlerini pekiştirmeye yönelik, sektörel gelişmeleri anında ve yerinde izlemeye olanak sunan “Yurt Dışı Seyahat Programları” oluşturuldu. Böylelikle programlara katılan çalışanlarımıza yaratıcılık konusunda ufuklarının geliştirilmesine fırsatlar sunmaktayız. Bu konuda son olarak belirtmek istediğim İK uygulamamız ise “Kariyer Planlaması” dır. Bu noktada gerçekleşmiş kariyer örnekleri, çalışanlarımıza son derece somut öngörüler teşkil ediyor.

Firma olarak gelecek için hedefleriniz neler?
Damat – Tween – ADV olarak gelecekteki hedefimiz son derece net. En basit tanımlaması ile , “On yıl içinde dünyada en çok aranan ve tercih edilen on erkek markasından biri olmak.”