İnsanlar gibi mesleklerin de kendilerine özgü karakterleri bulunuyor. Kimi meslekler daha sakin, stressiz bir çalışma ortamına sahipken kimisi de daha özenli, titiz ve dikkatli çalışmayı gerektiriyor.

Kuşkusuz tüm mesleklerde dikkatli, titiz ve özenli çalışmak gerekir. Ancak bazı meslekler vardır ki diğerlerine oranla hatayı daha az tolere eder. Yapılan işin hassasiyeti nedeniyle o iş kolunda çalışanların daha fazla efor harcaması, işlerine daha fazla yoğunlaşması ve özenli olması gerekir.

İşte çalışırken dikkat etmesi gereken meslekler:

Anestezi Uzmanı

Altı yıllık tıp eğitimin ardından en az dört yıl ihtisas yapan anestezi uzmanları, cerrahi ekibin bir parçası olup, ameliyat boyunca anesteziyi idame ettirmeyi, ameliyat öncesinde ve sonrasında hastayı güvende tutmayı amaçlar. Anestezi, ilk yardım, yoğun bakım gibi konularda uzmanlaşan anestezistlerin, çalışırken mutlaka pür dikkat olması gerekiyor.

cerrahlik8383

Cerrah

Cerrahlar da çalışırken dikkati elden bırakmaması gereken meslek grupları arasında yer alıyor. Uzmanlaştıkları alanda hastalarının problemlerine ve şikayetlerine cerrahi müdahalede bulunan cerrahların yaptıkları işin hassasiyeti nedeniyle özenli, dikkatli ve titiz olması, hayati önem taşıyor.

Eczacı

Hastanelerde, özel kliniklerde veya kendilerine ait eczanelerde görev alan eczacılar da çalışırken dikkat etmesi gereken meslek gruplarından biri. Reçetede yer alan ilaçların hastaya verilmesinden ilaç kullanımı hakkında hastaların bilgilendirilmesine, ilaçların formülüne uygun olarak hazırlanmasından, laboratuvar çalışmalarına dek birçok alanda görev alan eczacıların her daim titiz ve özenli olması gerekiyor.

Yazılım Mühendisi

Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı kurum ve kuruluşlara yazılım tasarlayan, yazılımı sisteme entegre edip uygulamasını yapan yazılım mühendislerinin, yaptıkları iş gereği herhangi bir güvenlik açığının meydana gelmemesi ve sistemin çalışması için işlerini pür dikkat yapması gerekiyor.

muhasebe85567

Muhasebeci

Şirketlerin gelişmesi, büyümesi, gelir ve giderlerinin raporlanması, vergilendirilmesi noktasında muhasebecilerin kritik önemleri bulunuyor. Çalışma alanı verilerle ilgili olan muhasebecilerin bu nedenle düzenli, dikkatli ve sorumlu olması gerekiyor.

Redaktör

Yazılı metinler üzerinde gerekli düzeltmeleri yapan, basın yayın kuruluşlarında, yayınevlerinde ya da tercüme bürolarında görev alan redaktörlerin, gerekli düzeltmeyi yapabilmeleri ve hatayı görebilmeleri için hem dilbilgisine, yazım ve imla kurallarına hâkim olmaları hem de titiz ve dikkatli olmaları gerekiyor.

laborant747475

Laborant

Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda, doktorların hastaların durumlarıyla ilgili gerekli gördüğü tıbbi analizleri ve testleri yapan laborantlar da çalışırken dikkat etmesi gereken meslek grupları arasında yer alıyor.