Plastik ve Kauçuk sektörüyle ilgili kalifiye eleman sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla kurdukları akademinin kapsamını yurt dışına taşıyan Ravago Akademi bu alanda verdiği eğitimleri bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Ravago Akademi Direktörü Dr. Yakup Ülçer, Akademinin müşterilerine de eğitim verdiğinin altını çiziyor.

ravago290x150Plastik ve Kauçuk sektörünün geçmişten gelen bir kalifiye elaman sıkıntı olduğunu belirten Ravago Akademi Direktörü Dr. Yakup Ülçer, sıkıntının yalnız beyaz yakada değil mavi yakada da olduğunu anlatıyor.  Ülçer, Türkiye’de hammadde işlemeye yönelik kuruluşlar olduğunu ancak kuvvetli bir Polimer endüstrisi olmadığını kaydediyor. Ayrıca Teknik Lise,  Yüksek Okul ve Üniversite eğitim programlarında da Polimer olmadığını, olanların ise sektör yerine Polimer bilimine yani polimerizasyon teknolojisine yönelik eğitim verdiğini kaydediyor.  Ülçer, “Bu bağlamda asıl ihtiyaç duyulan polimerlerin (özellikle plastik ve kauçuğun) işlenmesini konu alan polimer mühendisliği ya da teknisyenliğine  yönelik eğitim programı yok denecek kadar az.  Yeni kurulan Yalova Üniv. Polimer Müh. Bölümü ve sektör derneklerimiz PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve PAGDER’in (Plastik Sanayicileri Derneği) önderlik ettikleri plastik teknik liseleri var ancak mezun sayısı yetersiz.  Hal böyle olunca kalifiye eleman ihtiyacı genelde malzeme, kimya ve kimya mühendisliği mezunları ile karşılanmaya çalışılıyor.  Aynı şekilde mavi yakada da özellikle teknik lise mezunu ara kademe pozisyonlarında ciddi bir kalifiye eleman açığı  gözlemleniyor” diye konuşuyor.

Akademi Ravago Global’e adapte edildi

Ülçer, akademi fikrinin büyüyen şirket yapısı içerisinde kalifiye eleman yetiştirme ihtiyacından doğduğunu aktarıyor. Kısa sürede geliştirdikleri akademiye kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri için üniversite ve eğitim firmalarıyla işbirlikleri yaptıklarını anlatıyor.  Üçel, “Bu çalışmalar tabii ki Ravago Global’de de epeyi ses getirdi ve bizlerden eğitimleri global organizasyona adapte etmemiz istendi. Yurt dışındaki eğitmen adaylarıyla çalıştaylar yaparak bu projeyi de tamamladık. Bu çalışmalar ve Know-how transferi karşılığında Ravago Türkiye olarak fatura keserek, bilgi ihracatı yapmış olduk. Bugün vardığımız noktada dışarıdan aldığımız eğitimlerin bazılarını kendi bünyemize kattığımız ve eğitimlerini yurtd ışındaki Ravago kuruluşlarına ihraç eden bir ravagoiccyapıya kavuştuk” diye konuşuyor.

Ülçer ayrıca, Türkiye’de gerçekleştirilen bu eğitimleri 4 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihraç edeceklerini ve dünyada beş bin çalışanı bulanan Ravago’nun  bine yakın çalışanının bu eğitimleri alacağının bilgisini veriyor.

Müşterilere de eğitim veriliyor

Akademide bu sene gerçekleştirecekleri yenilikleri anlatan Ülçer, dışarıdan aldıkları bazı stratejik eğitimlerin iç eğitim haline dönüştürülmesi ve eğitimlerin müşterilerine açılması bu seneki planları arasında en önemlileri olduğunu kaydediyor.

Üçler eğitimlerin müşterilere açılması konusunda şunları belirtiyor: “Eğitimlerimizi müşterilere açarken hedefimiz öncelikli olarak iletişim ve işbirliğini arttırmak.  Biz endüstriyel hammadde sağlayan dolayısı ile B2B çalışan bir grubuz.  Endüstriyel projelerde müşterilerimizle ortak hareket ederek hammadde ve tasarımda ortak çözüm üretebilme ve ürünlerimizin doğru yerde kullanılıp doğru işlenmesini sağlamak temel hedefimiz. Bu bizim için faydalı olduğu kadar müşterilerimizin de  yüksek fayda göreceğine inandığımız bir çözüm. Bir de bilgiyi kaynağından almak çok önemli eğitim veren firmanın bizzat o sektörde faaliyet gösterip tecrübeli olması teorik bilginin yanı sıra pratik bilgilerin de eğitimlerde olarak daha rahat iletişim imkanını getiriyor. “

Firma içinde 300 kişi eğitimlere katıldı

Hazırladıkları plastik konulu eğitimlere yurt içinden ve yurt dışından farklı geri dönüşler aldıklarını anlatan Üçler, “Üretim işletmeleri daha teknik ve detaylı eğitimler isterken, özellikle yurtdışındaki bizler kadar mühendis ağırlıklı olmayan  satış ve pazarlama ekipleri  daha sade eğitimler istediler.  Yine üretim firmaları mavi yakaya yönelik teknik eğitimler talep ettiler.  Bunların bir kısmı hazırlandı bir kısmının hala üzerinde çalışıyoruz.  Geri beslemelerden çıkan en keyifli sonuç Plastikçi olmayanlar için Plastik eğitimi oldu.  Burada sektöre tamamıyla yabancı olan kişilere bile sektör ve işimizi tanıtıyoruz.  Bu eğitim bizim oryantasyon eğitim programımıza da dahil edildi. Departmanı ne olursa olsun Firmalarımızda çalışmaya başlayan herkes bu eğitimi alıyor” diyor.

Firma içinde bu güne kadar mavi yaka dahil 300’e yakın kişinin eğitimlere katıldığının bilgisini veren Üçler, firma dışında verdikleri müşteri eğitimleri ile bu sayı 500’ü aştığını kaydediyor. Ravago Akademi mesleki  eğitimlerinin en eskisinin Sertifikalı Polimer Akademisi Programı olduğunu anlatan Üçler,  Bu programda Polimerlerin temel özellikleri, Polimerlerin Test Metodları, Polimer formülasyonları ve karışım teknolojisi, Polimerlerin İşlenmesi, Plastik İşleme ve Test laboratuvarı,  Polimer İşlemede Hata Giderme Çalıştayı, Polimer Aileleri, Dizayn ve Malzeme seçimi olmak üzere kapsamlı bir eğitim programları olduğunu açıklıyor.  Üçler, “Diğer önemli programımız  Liderlik Akademisi Programı.  Bu programda ise Kişisel Liderlik, Takım liderliği, İletişim, Zaman Yönetimi ve Stratejik Planlama eğitimleri ile yapılan değerlendirme sonucunda geleceğin Ravago yöneticilerini  yetiştireceğimiz kişiye özel eğitimleri planlıyoruz. Bunların  yanı sıra üretim firmalarımıza yönelik Kalite ve İş güvenliği Programımız ve Destek Bölümlerine özgü Mesleki gelişim Programlarımız var” diye konuşuyor.