Yönetim Bilimleri alanında sunduğu programlarla İK’ya yönelik eğitimler veren Sabancı Üniversitesi, bölümsüz yapısı ve bilgi üretiminde disiplinlerarası yaklaşımıyla fark yaratıyor. Sabancı Üniversitesi’nin İnsan Kaynakları Direktörü Fatih Ertimur, “Amacımız diplomasıyla barışık, seçtiği işi gerçekten seven mezunlar yetiştirmek” diyor.
Sabancı Topluluğu, Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş kararını 1994 yılında aldı. Ağustos 1995’te, 22 değişik ülkeden, çeşitli üniversite, bilim merkezi ve disiplinlere mensup 50’nin üzerinde bilim adamı, araştırmacı, öğrenci ve işadamı İstanbul’da düzenlenen arama konferansında bir araya gelerek bir dünya üniversitesinin felsefesini oluşturdu: “Birlikte yaratmak ve geliştirmek”. Ekim 1999’da dünya üniversitesi olma hedefiyle eğitime başlayan Sabancı Üniversitesi’nin İnsan Kaynakları Direktörü Fatih Ertimur sorularımızı yanıtladı.

Sabancı Üniversitesi’nin diğer üniversitelerden farkı nedir, nasıl bir sistem benimsediniz?

Günümüzün uluslararası ve küresel dünyasında rekabetçi ve yetkin bir konuma ulaşabilmek için yeni ve öncü bilgiyi bulmak, yaratmak ve geliştirmek gerekiyor. Sabancı Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden ayıran temel özellikler “bölümsüz” yapımız ve bilgi üretiminde “disiplinlerarası” yaklaşımımızdır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri alanlarında toplam 11 lisans, 19 lisansüstü ve 3 yan dal programı bulunuyor. Üniversite Giriş Sınavı sonucuna göre fakülteye yerleştirilen öğrenciler, ikinci sınıfın sonunda diploma programı seçimlerini yapıyor. Bu uygulamadaki amaç, öğrencilerin iki sene süresinde lisans programlarını yakından tanımalarını sağlayarak, diplomasıyla barışık, seçtiği işi gerçekten seven mezunlar yetiştirmek. Bugüne kadar diploma programı seçimini yapan öğrencilerimizden yüzde 50’sinin ilk fikirlerini değiştirdikleri belirlendi.

Devlet üniversitelerinde bulunmayan ama özel üniversite de yer alan İK departmanları kuruma nasıl bir fayda sağlıyor?

Rekabetin ve kalite ihtiyacının arttığı bir dünyada yetişmiş insan gücünün önemi artıyor. Bu olgu üniversitelerde daha da önem kazanıyor. Akademik kadro bir üniversitenin en önemli, belirleyici unsuru. Gerek bu kadronun desteklenmesi gerek üniversitenin idari ve mali işlerinin yürütülmesi, güçlü bir idari kadroyla mümkün. İnsan Kaynakları süreçlerinin özellikle üniversitelerde uygulanması çok yeni bir kavramken, Sabancı Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları yapısının temelleri, üniversite açılmadan 2 yıl önce, 1997 yılında Deloitte & Touche danışmanlık şirketiyle birlikte yapılan Üniversite İdaresi Projesi ile atıldı. Bu proje sırasında diğer süreçler gibi İnsan Kaynakları süreçleri tasarlandı, iş akışları belirlendi, yönetim yapısı ve pozisyon profilleri oluşturuldu ve başlangıç aşamasında öngörülen iş tanımları hazırlandı. Yönerge ve prosedürlerin önemli bir kısmı oluşturuldu. Şu an; planlama, işe alım, eğitim ve geliştirme, idari işler, performans yönetimi, ücretlendirme ve yararlar gibi İK süreçlerini yürütüyoruz.
Sabancı Üniversitesi bir “dünya üniversitesi” olma hedefiyle yola çıktı. İnsan Kaynakları Birimimizin amacı, üniversitenin bu iddialı hedefe ulaşmasını sağlayacak bilgi ve yetenek envanterinin oluşturulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi; başka bir deyişle yetenekli, katılımcı ve yaratıcı insan kaynağının oluşturulması ve elde tutulmasıdır. İnsan Kaynakları yapımız süreç temelli ve müşteri odaklıdır. Bu iki yön üniversitenin tüm idari yapısı için de geçerlidir. Çalışanlar İnsan Kaynakları için “müşteri” niteliği taşırlar.

İnsan Kaynakları’na yönelik hangi dersler okutuluyor?

Özelikle Yönetim Bilimleri lisans diploma programında; İş Süreçleri Analiz ve Tasarımı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Örgütler ve Örgütlenme, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi İnsan Kaynaklarına yönelik dersler bulunuyor. Yüksek lisans ve doktora programlarında da; Toplam Kalite Yönetimi, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji Yönetimi, İnsan ve Teknoloji Yönetim gibi İK dersleri bulunuyor.

Yurt dışındaki üniversite veya kurumlarla ortak çalışmalarınız var mı?

Sabancı Üniversitesi dünyayla bütünleşmiş bir üniversite olma vizyonuna paralel olarak, çeşitli üniversitelerle öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları yaptı. Sabancı Üniversitesi’nin Avrupa kuruluşlarıyla sürdürdüğü kurumlar arası ilişkiler, Socrates / Erasmus programı kapsamında Avrupa Ofisi tarafından koordine ediliyor. Socrates Programı kapsamında 50’nin üzerinde üniversiteyle öğrenci değişim anlaşmaları yapıldı. Buna ek olarak çeşitli üniversitelerle de akademik işbirliği anlaşmaları bulunuyor.

Yönetici Geliştirme Birimi’nin amacı nedir?

Yönetici Geliştirme Birimi, yönetici eğitiminde pratik ve teorik bilginin, küreselleşme politikalarını gözeterek, yerel değerlerle birleştirilip uygulanması amacıyla 2002 yılında faaliyete geçti. 50 yataklı bir eğitim oteli, konferans salonları ve eğitim odalarından oluşan tesisleri bulanan EDU, programlarını eğitmen kadrosu ve işbirlikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan akademisyenler, yöneticiler, danışmanlar, uzmanlar, yönetici geliştirme kuruluşları ve üniversitelerden oluşan iş birlikleri içinde tasarlıyor ve aktarılan birikimin Türkiye’deki yönetim ve iş dünyasına uyarlanması esas alınıyor.
Gelişimi bir süreç olarak algılayan eğitim anlayışı ile EDU, programlarını da aynı anlayış ile esnek ve modüler bir program yapısı içinde tasarlıyor. Genel ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanan, dönemsel olarak tekrarlanabilen, herkesin katılımına açık programların yanı sıra; belli bir tema etrafında toplanmış, birbirini tamamlayan 1-2 günlük eğitim modüllerinden oluşan, yöneticilerin zaman kısıtları göz önüne alınarak planlanan uzun döneme yayılmış eğitim programları da mevcut.

Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi’nin yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz?

Özellikle öğrencilerin orta öğretimden farklı sorumluluklar gerektiren üniversite yaşantısına daha kolay ve etkin uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla kurulan BAGEM, Sabancı Üniversitesi paydaşlarının (öğrenci, öğretim elemanları ve idari çalışanları) bireysel ve akademik becerilerini güçlendiren ve geliştiren, bir çatı altında toplanmış destek sistemlerinden oluşuyor. Bu destek sistemler; Akademik Destek Programı, Bireysel Danışmanlık Birimi, Danışmanlık Sistemi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve Yazma Becerileri Merkezi… BAGEM’in tüm birimleri, öğrencilerin Sabancı Üniversitesi’nin katılımcı ve disiplinlerarası eğitim yaklaşımına uyum sağlamalarına, küresel ve yerel kültür birikimi edinme süreçlerine ve yaşamları boyunca başarıya ulaşmalarına yardımcı oluyor. Toplumsal Duyarlılık Projeleri bünyesinde her öğrencimiz kendi seçeceği bir projede en az 40 saat görev alıyor. Öğrencilerimiz çalışmayı diledikleri projeyi seçiyor, birlikte çalışacakları sivil toplum örgütüyle işbirliği halinde ve diğer takım elemanlarıyla birlikte projeyi tasarlıyor ve projelerini yürütüyor. Ayrıca tüm çalışanlarımız istedikleri taktirde BAGEM bünyesindeki psikolojik danışmanlarımızdan danışmanlık hizmeti alabiliyor ve idari personelimiz Yazma Becerileri Merkezi’nin desteğiyle açılan İngilizce kurslarına katılabiliyor.