istihdamYaklaşık 17 bin çalışana sahip ve ara elemanlarla 55 bin kişiye iş fırsatı sunan sigorta sektörü çalışanlarına farklı kariyer olanakları sunarak diğer sektörlerin önüne geçiyor. Eğitimli personelin rahat iş bulduğu sektör, çalışanlarına hızlı yükselme ve kendi acentelerini açabilme olanağı sunuyor.

Sektörün bugünkü istihdam rakamlarına bakıldığına, faaliyet gösteren 63 sigorta şirketi toplam 15 bin 468 kişiye istihdam sağlıyor. Bunun yanı sıra,  sektörde ara eleman istihdamı sağlayan 16.386 acente, 85 broker ve 2.566 hasar eksperi bulunuyor. Her acentenin ortalama 3; her brokerin 15 ve her hasar eksperinin 2 kişiye iş olanağı sağladığı düşünüldüğünde sektördeki ortalama ara eleman sayısı 55 bin kişiye ulaşıyor. Ayrıca, sektörde, 117 sicile kayıtlı gerçek kişi aktüer ve 16.716 gerçek kişi Bireysel Emeklilik Aracısı da çalışıyor. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) Eğitim Birimi Yöneticisi Hamit Barış Taş, finans sektörünün içerisinde, gerek son yıllarda büyük artış gösteren yabancı sermaye oranı, gerekse Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yeni çıkan mevzuatla gelişime açık bir altyapıya kavuşan sigortacılık sektörünün, istihdamı en çok destekleyecek sektörlerin başında geleceğine değiniyor.

Farklı eğitimlere farklı kariyer olanakları
Sigorta şirketlerinin yabancı dil bilen üniversite mezunu adaylara ilgisi de gün geçtikçe artıyor. Sigortacılık Eğitim Merkezi SEGEM Müdür Vekili Dr. Berna Özşar Kumcu, sektörün özellikle teknik personel ve satış pozisyonlarına yönelik eleman ihtiyacı bulunduğunu vurguluyor ve şunları anlatıyor: “Mevzuat gereği, acenteler ile banka ve özel kurumlarda sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemleri yalnızca teknik personel tarafından yapılabiliyor. Benzer şekilde brokerler de, sigortalıya tanıtım ve bilgilendirme, sigorta risklerini değerlendirme, teklifleri hazırlama ve sonuçlandırma işlemleri için teknik personel dışında personel görevlendiremiyor”. Kumcu önümüzdeki dönemde özellikle hayat ve emeklilik branşlarında da satış ve pazarlama pozisyonlarında yeni eleman ihtiyacının oluşmasının beklendiğinin altını çiziyor.

TSEV ve SEGEM’in istihdama yönelik çalışmaları
Son yıllarda sektörün yaşadığı gelişim ve dönüşüm sürecini, nitelikli istihdamın oluşturulması ve sektöre kazandırılması yolu ile desteklemeyi amaçlayan, TSEV, yaptığı tüm çalışmaları 3 ana hedeften oluşan bir Eylem Planı içerisinde topluyor. Hamit Barış Taş, bu 3 ana hedefin mevcut personelin niteliğinin arttırılması, sektörün eğitime ayırdığı kaynak maliyetinin azaltılabilmesi ve nitelikli gençlerin sektöre katılmasının sağlanması olduğunu vurguluyor. Berna Özşar Kumcu ise, bu soruna çözüm bulmak amacıyla SEGEM olarak 16-17 Nisan 2011 tarihlerinde “Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı”nı düzenlediklerini söylüyor. Kumcu ayrıca şunları anlatıyor: “Çalıştay, sigortacılık eğitim ve istihdamına yönelik en önemli sorunların meslek yüksekokullarında (MYO) sigortacılık eğitiminin bankacılık eğitimi ile beraber yürütülmesi; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde ders programları ve müfredatın sektörün ihtiyaç ve beklentilerini tam anlamıyla karşılayamaması ve akademik personel sayısı ve niteliğinin yetersiz kalması olduğunu ortaya koydu. Bu tespitler ışığında SEGEM, sigortacılık eğitimi ve istihdamına ilişkin önerilerini YÖK ve üniversitelerle paylaşmak amacıyla Türkiye genelinde bir dizi toplantı ve etkinlik düzenleyecek.”

Sektörde çalışmak isteyenler bu eğitimleri kaçırmasın!
SEGEM tarafından düzenlenen ve sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taşıyan eğitim ve sınavlar şunlar:

Acente Teknik Personel Eğitim ve Sınavları: Sigorta Acenteleri Yönetmeliği uyarınca, acente yöneticileri ve teknik personelinin, SEGEM tarafından düzenlenen eğitimleri alması gerekiyor.
Banka ve Özel Kurumlar Teknik Personel Eğitim ve Sınavları: Sigorta Acenteleri Yönetmeliği uyarınca, bankaların ve özel kanunla kurulan ve kendilerine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumların sigorta acenteliği yapan tüm şubelerinde teknik personel niteliklerini taşıyan en az bir personel bulundurmaları gerekiyor.
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Eğitim ve Sınavları: Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği uyarınca broker yöneticileri ve teknik personeli ile broker şirketlerinde görev almak isteyen kişilerin SEGEM tarafından düzenlenen eğitimleri almaları gerekiyor.
Aktüerlik Eğitimi ve Sınavları: Aktüerler Yönetmeliği uyarınca sicile kayıtlı aktüerlerin en az üç yılda bir SEGEM tarafından düzenlenen eğitimleri almaları gerekiyor.
Sigorta Eksperleri Eğitimi ve Sınavları: Eksperler Yönetmeliği uyarınca, eksper olmak isteyen adayların, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen eksper ihtiyacına bağlı olarak SEGEM tarafından düzenlenen eğitimi tamamlamaları, sınavlarda başarılı olmaları ve sertifika almaya hak kazanmaları gerekiyor.
Sigorta Şirketlerine Yönelik Özellikli Eğitimler (mevzuat kaynaklı): SEGEM, sigorta şirketi çalışanlarına yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından mevzuat çerçevesinde zorunlu tutulan müşteri memnuniyeti ve yanlış sigorta uygulamaları gibi konularda eğitimler de düzenliyor.