Arşivler

Sigortacılıkta yenilik ve fırsat zamanı

Sigorta sektörü ve şirket çalışmalarıyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Aviva Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi Sibel Oktar, “Sigortacılık sektöründe yer almak için en doğru zaman” diyor.

Sizce şu an Türkiye’de sigorta sektörü ne durumda?

Türkiye’deki sigortacılık sektörü, politik ve ekonomik gelişmelerden hızlı etkilenen hassas ve dinamik bir sektör.

Bu değişikliklerin bir kısmı Türkiye’nin etkileyici ekonomik gelişimi ve bir süredir yaşadığımız stabil ekonomik ve politik ortamdan, bir kısmı da uluslararası standartlara göre sanayinin oldukça az gelişmiş olmasından kaynaklanıyor. Bu tabii ki sektörde çalışan bizler için çok büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Sektörde şu aralar yaşadığımız en büyük değişiklik Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) yürürlüğe girmesi. İlerleyen dönemde, Türk halkının tasarruf alışkanlarında meydana gelecek değişikliklerle birlikte BES, Türk sanayisine büyük yatırımlar sağlayacak ciddi bir fon birikimine ulaşacak ve bu da Türkiye ekonomisi için önemli bir destek sağlayacaktır.

Sigorta sektöründe kariyer yapmak isteyen herkes için şu an gerçekten çok önemli bir zaman. Çünkü yenilik ve fırsat zamanı. Yetenekli adayların, sektördeki bu gelişim sürecinde çok önemli roller üsteleneceğini düşünüyoruz.

Şirketinizin sektör içindeki konumu nedir? Uzun vadede şirket adına planlarınız nelerdir?

Bağlı bulunduğumuz Aviva grubu dünyanın beşinci sigorta grubu ve pek çok pazarda lider konumda bulunuyor. Bu pazarlardan biri de hayat branşında sektör ikincisi ve sektörün en hızlı gelişen şirketi olduğumuz Türkiye pazarı. Aviva, Türkiye’yi uzun dönemde büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğu bir pazar olarak görüyor ve bu sebeple de Türkiye’ye ciddi yatırımlar yapıyor. Son yıllarda pazarın gelişimi için öncü rol oynadığımızı düşünüyoruz. Vizyonumuz, Türkiye’deki sigortacılık pazarına gerek müşteri hizmetleri gerekse de çalışan memnuniyeti açısından öncülük edebilmek. Bu da, müşterilerimize gerçekten ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler sunmak ve çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme fırsatlarını yaratmak anlamına geliyor.

Sektörün en önemli sorunu sizce ne?

Türkiye’deki sigortacılık sektörünün en önemli problemi sigorta bilincini artırmak ve uzun vadeli tasarruflar konusunda halkın güvenini sağlamak. Bunun da tek yolu müşterilere kaliteli hizmet sunabilmek ve konusunda uzman çalışanlar tarafından halkın bilgilendirilmesini sağlayabilmekten geçiyor. Aviva’nın, çalışanlarının eğitimine verdiği önemin bir sebebi de bu. Şirket olarak kaliteli hizmetin ancak iyi eğitilmiş, performans, sürekli gelişim, takım çalışması ve güvenilirlik değerlerinden oluşan Aviva değerlerini paylaşan çalışanlar tarafından sağlanabileceğine inanıyoruz.

Şirketinizde kaç kişi çalışıyor?

Şirket’imizde bin 74’ü direkt satış ekibi olmak üzere toplam bin 432 çalışanımız bulunuyor.

Şirketinizin organizasyon yapısını anlatabilir misiniz? Hangi departmanlarınız var? Ne gibi görevler yürütüyorlar?

Şirket’imizdeki bölüm ve departmanlar 5 genel müdür yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Özel Müşteriler: 3 bölgede 27 ofis ile bireysel müşterilerimize hizmet sunuyor.

Pazarlama & Kurumsal Müşteriler: Pazarlama bölümümüz, pazarlama destek ve geliştirme departmanlarımız ve 7 gün 24 saat müşterilerimize hizmet veren müşteri iletişim merkezimizden oluşuyor. Kurumsal müşteriler bölümümüz ise, merkezi İstanbul’da olmak üzere, Ankara ve İzmir ofislerimizle hizmet veriyor.

Finans genel müdür yardımcılığımız bünyesinde, fon yönetimi, bütçe planlama ve raporlama, muhasebe, vergi , İnsan Kaynakları, hukuk ve lojistik bölümleri yer alıyor.

Diğer iki genel müdür yardımcılığımız ise operasyon ve medikal asistans ile bilgi sistemleri ve iş geliştirmedir.

Ayrıca eğitim ve kalite uyum, aktüerya, iç denetim ile gözetim, genel müdüre direkt olarak rapor eden bölümlerimiz.

Şirketinizde çalışacak adaylarda ne gibi özellikler arıyorsunuz?

Şirket’imiz için öncelik tüm çalışanlarımızın Aviva değerlerini taşıyor olması. Bu nedenle, şirketimizde çalışacak adayların, güvenilirlik, sürekli gelişim, performans ve takım çalışması değerlerimizi benimseyip davranışlarına yansıtabilecek olmaları ilk kriterimiz. Ayrıca çalışanlarımızın tümünün ana yetkinliklerimiz olan iletişim, takım çalışması, müşteri odaklılık, profesyonel tutum ve yaklaşım yetkinliklerine sahip olması gerekiyor. Rol bazında özel yetkinliklerimiz de kişinin yapacağı/yaptığı iş ile bağlantılı olarak ön plana çıkıyor. Mesleki bilgi, analiz, planlama ve organizasyon, müşteri ilişkileri, işteki etkinlik, yönetim, örgüt ve iş bilinci yetkinlikleri; çalışanların rollerine göre değerlendirilen rol/iş tanımına özel yetkinliklerimiz. Şirket olarak, üniversite mezunu genç arkadaşlarımıza kariyerlerini çizebilecekleri, ilerleyebilecekleri geniş iş imkanları sunuyoruz. İletişim, takım çalışması, müşteri odaklılık ve profesyonel tutum/yaklaşım özelliklerine sahip olan, gelişime açık, vizyon sahibi ve sigorta sektöründe kariyer yapmak isteyen, sigortacılığı bir meslek olarak benimseyen adaylarımız şirketimizin beklentilerini karşılayabiliyor.

Sektörde kariyer yapmak isteyen adaylara neler önerirsiniz?

Son yıllarda, finans sektörüne yönelmek isteyen yeni mezun arkadaşlarımız, gerek hızlı büyümesi, gerekse ileriye yönelik kariyer olanaklarının fazla olması nedeni ile sigorta sektörünü bankacılığa tercih etmeye başladılar. Bu mesleği seçen kişilerin, geleceğini bu sektörde gören, ilerlemek isteyen, bilinçli, kalifiye kişilerden oluşması nedeniyle, Türkiye’de, deprem, diğer doğal afetler gibi nedenlerle ve özellikle bireysel emeklilik ile, sigortaya duyulan ihtiyaç ve güvenin artması sayesinde, sektörün imaj değişikliği, dolayısı ile vizyon sahibi gençleri bu mesleğe çekebilmesi bunun başlıca nedenleri. Sigortacılığı uzun soluklu bir kariyer olarak gören yeni mezun arkadaşlarımıza, gelişim ve büyüme içinde olan sigortacılık sektöründe yer almak için en doğru zaman olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca, hizmet sunumu/satışı, her zaman için ürün satışından çok daha zor. Üstelik, sigorta ürünü, insanlara, kötü günlerini anımsatması ve soyut bir kavram olması adına, pazarlanması en güç hizmetlerden bir tanesi. Bu nedenle, satışında bulunan çalışanların gayet kalifiye, presentabl ve konusunda bilgili, deneyimli olması gerekiyor. Dolayısıyla, yanlış bir kanı ile çizilen negatif imajının aksine meşakkatli bir iş. Kişinin niteliklerinin, ürün bilgisinin çok yüksek olmasını gerektiriyor. Dolayısı ile, geleceği görebilen, vizyon sahibi, kendini sürekli geliştirien, bireysel motivasyonu yüksek kişiler bu mesleği seçiyor ve başarılı oluyor.

İnsan Kaynakları Departmanı’nızın işleyişinden bahseder misiniz? İşe alım, performans değerlendirme süreçleri nasıl işliyor?

Aviva Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Bölümü’nün içinde Özel Müşteriler İnsan Kaynakları Departmanı, İnsan Kaynakları Geliştirme Birimi ve Personel Birimi yer alıyor. Özel Müşteriler İnsan Kaynakları Departmanı’mız, bin 198 kişiden oluşan Özel Müşteriler Bölümü’müzün İnsan Kaynakları ihtiyacına cevap veriyor. Finansal Danışman işe alım sürecimiz bu departmanımız tarafından yürütülüyor. İşe alım sürecimiz, 3 aşamalı. Şirketimizin adayları, adayların da şirketimizi tanımasına olanak sağlayan grup toplantısı ile başlayan süreç, İnsan Kaynakları uzmanlarımızca yapılan bire bir mülakat ile devam edip ilgili yönetici ile yapılacak mülakat ile sonlanıyor. Mülakatlarımız yetkinlik ve özgeçmiş bazlı. İnsan Kaynakları Geliştirme Birimi’miz, performans yönetimi ve değerlendirme sistemlerimizi, yedekleme ve kariyer planlama sistemlerini geliştirme ve yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleri yürütüyor. Şirketimizde hedeflerle yönetim (MBO) sistemini de içine alan Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) sistemi ile performans değerlendirmesi yapılıyor ve bu sistem kişisel gelişimi ön plana çıkaran tamamen yetkinliklere dayalı genişbant (Broadbanding) sistemi içinde yer alan “gelişim görüşmeleri” ile destekleniyor. Bu doğrultuda, çalışanlarımızın iş performansı ile işi yerine getirmek için gerekli yetkinlikleri ayrı ayrı değerlendiriliyor ve gelişim için hareket planları oluşturuluyor. Personel birimimiz özlük işleri, bordro, iş hukukunun ve bu konudaki yasal düzenleme ve zorunlulukların yerine getirilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürüyor. Ancak, bir bütün olarak İnsan Kaynakları Bölümü tüm çalışanlarımıza danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

 

**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.