Yenilikçi, çalışan ve müşteri odaklı çalışmaları ile tanınan vdf Grubu, 10 senelik geçmişinde önemli İK projelerine imza attı. Grubun İK’sındaki yeni yapılanmalar hiç bitmiyor. Şimdi de 2018 stratejisine giden yolda, 2010 yılı için rotasını farklılaşmaya çevirdi. 2009 yılında başlattıkları “Stratejiden Performansa” adlı programı vdf İK ve Organizasyon Müdürü Ebru Pilav anlatıyor.
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı AŞ (vdf), 1999 yılında  Volkswagen Financial Services A.G.’nin yüzde 51 ve Doğuş Grubu’nun yüzde 49 ortaklığında, müşterilerin bütçe ve ödeme şartlarına uygun olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere kurulmuş bir tüketici finansman şirketi. Volkswagen Financial Services A.G.’nin uluslararası bilgi donanımı ve Doğuş Grubu’nun otomotiv ve finans sektörlerindeki deneyimlerinin birleşimi ile vdf, tüketicilerine yeni ve farklı finansal seçenekler sunuyor. Bir holding şirketi olarak yapılanan vdf’nin bünyesinde, 2009 yılı itibariyle üç şirket bulunuyor: Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı AŞ, vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ ve vdf Faktoring Hizmetleri AŞ. 10 senelik geçmişinde önemli İK projelerine de imza atan vdf‘nin İK ve Organizasyon Müdürü Ebru Pilav yeni projeleri “Stratejiden Performansa” ile ilgili merak edilenleri anlattı.
“Stratejiden Performansa” programı fikri nasıl ortaya çıktı?
vdf Grubu olarak, 2010 yılında 10. yılımızı kutlayacağız. Bu 10 yıla baktığımızda hep başarılar ve öncü uygulamalar ile işkollarımızı sürdürdük. Önümüzdeki yıllarda da istediğimiz sonuçlara ulaşmak, hedeflerimizi belirlemek ve yol haritamızı çizmek adına planlarımıza tekrar baktık, yetkinliklerimizi değerlendirdik ve çalışanlarımızı süreçlere katmanın alternatif yollarını aradık. Ve bu dileklerimiz bu programda hayat buldu.
Bu programın amacı nedir? “Stratejiden Performansa” programının temel amacı; vdf tarafından belirlenen stratejilerin etkili bir şekilde bireylere indirgenmesi, stratejinin performansa dönüştürülerek gelişimin sağlanması ve hedeflenen somut sonuçlara ulaşılmasıdır. Program sadece bir İK projesi değil. İK tarafı programın bir parçasını temsil etmektedir. Bu kapsamda, 4 ana stratejik alanımız olan; Çalışan, Müşteri, İş Hacmi ve Karlılık konuları ile ilgili programımızı başlattık.
Programın içeriği nedir?

Program 2 temel modül ve bu modüllerin bileşenlerinden oluşuyor.
Programın temel amacı doğrultusunda, içerik çalışmalarının ardından, vdf süreçlerinin değerlendirildiği analiz çalışmaları Nisan-Haziran 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.Modül I kapsamında gerçekleştirilen analiz çalışmaları ile tüm çalışanlarımızın katıldığı paylaşım toplantılarımız gerçekleşti. Modül I kapsamında gerçekleştirilen analiz çalışmaları ile tüm çalışanlarımızın katıldığı paylaşım toplantılarımız gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda ;

• “Strateji” kavramının tüm vdf çalışanları için ne anlama geldiğinin belirlenerek, çalışanların vdf süreçlerini değerlendirme aşamasına daha aktif dâhil edilmesinin sağlanması,
• Stratejinin etkili yönetimine giden yolda verimliliği ve karlılığı yükseltecek çalışmaların planlanması,
• vdf vizyonu, misyonu ve kurumsal değerleri çerçevesinde stratejinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, özümsenmesi, uygulamalara yansıtılması ve “Ölçümlenebilir Yönetim Yapısı”nın temel yapı taşlarının oluşturulması hedeflendi.
Modül II  kapsamında yapılan grup çalışmaları ile;
• Analiz aşamaları sürecinde “çalışan, müşteri, iş hacmi ve karlılık” alanlarında ortaya çıkan konular üzerine odaklanılması,
• Belirlenen hedef ve stratejilerin iş süreçlerine yansıtılmasının sağlanması,
• Bireysel ve kurumsal performans artışı adına gerçekleştirilecek tüm çalışmalar ve kurum değerlerimiz ile somut sonuçlara ulaşmak adına çalışmaların yapılması hedeflendi.

Programın temelinde olan değerleriniz nelerdir? Bu proje grupları ile kazanımlarınız neler olacak?
vdf Grubu kurum değerlerini analiz edebilmek için yedi pencere saptamıştır. Bunlar:  ‘Yeniliklere Açıklık’, ‘Müşteri Odaklılık’, ‘Yüksek Performans’, ‘Değer Katma’, ‘Saygı’, ‘Sorumluluk’, ‘Devamlılık’ tır. Bu değerlerimizi merkeze alarak yapacağımız grup çalışmalarımızda, Rotasyonda etkililik, Finansal farkındalık, Etkili yetenek yönetimi, Yenileşim ve farklı bakış açıları, Takım koçluğu ile sürekli gelişim, Bireysel ve kurumsal performans artışı yetkinliklerini geliştirmek istiyoruz.

Programın farkı nedir?
 
Stratejinin çalışanlar ile iletişiminin çok net ve şeffaf kurulduğu, hem karar alma ve fikir verme hem de iş süreçlerine çalışanlarımızın dahil edildiği bir program. Strateji ve hedefler ile yönetim çalışmaları özellikle İnsan Kaynakları alanında  gündemde bir konu. Fakat bu noktada başarıyı belirleyen en önemli kriter, bu konuyu nasıl şirket çalışanlarımız ile yöndeşlik duygusu ve somut sonuçlar ile yönettiğinizdir.   Program bir danışman ile birlikte yürütülüyor. Bu bize dışarıdan uzman bir bakış açısının faydalarını sağlıyor. Program boyunca bizler de hayal ettiğimiz bir programı ilk defa uygulamanın avantaj ve risklerini de yaşıyoruz. Fakat çalışanlarımızın önerileri ile yürüyen bir program olduğu için yaratılan sinerjiye inanıyoruz ve her zaman altını çiziyoruz ki programın asıl sahibi çalışanlarımız. Bunu hissediyor ve hissettiriyoruz.
İşe alımlarda dikkat ettiğiniz özellikler neler? İşe alım sürecinde bir adayın mutlaka geçtiği aşamalar neler?
İşe alım değerlendirmeleri; yapılandırılmış ve yetkinlik bazlı yürütülür. Niş iş kollarımız olduğu için her şirketimizin kendine özel profil ve yetkinlikleri bulunmaktadır. Tüketici Finansmanı, Sigorta ve Faktoring alanlarının birbirinden farklı gereklilikleri var. Bu gereklilikleri baz alarak işe alım sürecinde her adayın mutlaka geçmesi gereken aşamalar şunlar: İnsan Kaynakları ile görüşmeler, kişilik envanterleri ve aranan pozisyona uygun sözel ve sayısal yetenek, dikkat ve İngilizce testleri. Yapımızdan ötürü, yabancı dil bilgisi,yönetim seviyesi başta olmak üzere belirli pozisyonlarda çok önemli bir kriter. İşe alım sürecinde vdf İnsan Kaynakları tarafından görüşme yapılan her adaya mülakatın sonucunu bildirmek esastır.

Uluslararası İK projelerinizden bahseder misiniz?
Dünyada 37 ülkede faaliyet gösteren VW FS AG’nin öncü İK uygulamaları ve projeleri bulunuyor. Biz vdf Grup olarak da 2005 yılından beri çeşitli İK projelerinde yer almaktayız. Örnek olarak; GMP (General Management Program); kısa dönem gelecekte genel müdür olacak adayların tüm grubun iş kolları hakkında bilgi sahibi olacakları bir gelişim programın konsept, içerik çalışmalarında ve uluslararası adayların seçim sürecinde aktif olarak vdf’den görev aldık. Bu programın bu yıl 2.’si yapılıyor ve Türkiye’yi bir yöneticimiz temsil edecek. Bir diğer projemiz MDP (Management Development Program). Global olarak tüm yöneticilerin katıldığı bir liderlik gelişim programının proje takımında yer aldık. vdf’den de üst yönetim dahil olmak üzere tüm yöneticilerimiz bu sürece katıldı, çeşitli koçluk ve değerlendirme araçları ile farklı kültürlerden meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunma şansları oldu.

Çalışanlarınıza sağladığınız en önemli ayrıcalıklar neler? Onların motivasyonunu sağlamak adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Örnek olarak; 10 yılın ardından Eylül 2009’da ilk defa Cuma günleri için spor–şık serbest kıyafet uygulamasına geçtik. Çalışanlarımızı minimum üniversite eğitimine yöneltiyoruz. Yüksek lisans yapmalarını da ayrıca maddi anlamda destekliyoruz. Yabancı dil öğrenmek adına çalışanlarımızı cesaretlendirip, şirket bünyesinde farklı seviyelerde yürüyen İngilizce kurslarımıza katılma fırsatı veriyoruz. Almanca dil eğitimi için de 2010 yılında benzer çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. 2008 yılında “Değerler Atölyesi” isimli değer temelli çalışmayı benimseyen bir proje ile vardık. Program boyunca çalışanlarımızın uzmanlık alanları (finans, hukuk, satış gibi) dışında çapraz disiplinlerde becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Biz, “yaşayarak öğrenme” ve “yaparak öğrenme” sistemlerinin farklı metotlar kullanılarak eğlenceli bir öğrenme sürecini desteklediğini düşünüyoruz. Bu nedenle, sanat, akademik ve sosyal bilim yöntemlerini kullanarak her değeri somut yetkinliklerle eşleştirdik ve bu yetkinliklerin sene içi yapılan eğitimlerle bağlantılarını kurarak programı şekillendirdik. vdf’de zengin içerikli rotasyon fırsatları bulunuyor. Yöneticilerimizin yüzde 75’i şirket içerisinden yetişmiş liderlerimizdir.
VWFSAG’nin uluslararası kısa dönem veya uzun dönem rotasyon fırsatları da başarılı çalışanlarımız için etkili gelişim fırsatları. Yine Almanya’da düzenlenen Futbol Turnuvası gibi çeşitli aktivitelere de vdf olarak katılıyoruz.Özellikle eğitim ve gelişim alanlarında, çalışanlarımıza sosyal yaşamlarına değer katacak avantajlar sunan Doğuş Kart ile, kültürel ve sportif etkinliklerde ve de kariyer fırsatlarında çalışanlarımız bu firmanın ve grubun bir üyesi oldukları farkını yaşıyorlar.

Çalışanlarınızdan en büyük beklentiniz neler?
İdealleri olmasını ve her zaman değerleri doğrultusunda hayatta ilerlemelerini bekliyoruz. “İdealler yıldızlar gibidir, onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik ederler”.

Onların sizden beklentilerini öğrenmek adına ne gibi İK uygulamaları gerçekleştiriyorsunuz?
İletişimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İK olarak çalışanlarımızı dinliyoruz, yönetim olarak dinliyoruz, dışarıdan uzmanlar aracılığı ile
fikirlerini alıyoruz, sırf bu amaca hizmet eden toplantılar düzenliyoruz ve memnuniyet anketimiz ile bu süreci tamamlıyoruz. Aksiyon alıyoruz ve çalışanlarımızı sürece katıyoruz, çapraz takımlar kurup farklı alanlarda tecrübelenmelerine destek oluyoruz. Performans uygulamamız ile hedef odaklı
çalışmalar yürütüyoruz. Araştırmalar yapıyoruz ve bilgi transferini mümkün kılıyoruz. Sonuç üretiyoruz ve sonuçlarımızı toplantılarımız aracılığı ile paylaşıyoruz.

Çalışanlarınızın eğitimleri adına ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
2010 hedefimiz;  işin gerekliliklerine, ihtiyaca ve performansa yönelik, değişimi tetikleyen ve fark yaratan, farklı öğrenme metotlarını destekleyen, iş süreçlerine içerikler katan ve yaşayarak öğreten ve daha az maliyet ile daha çok değer yaratmak. Şirketin ve iş ünitelerinin hedefleri doğrultusunda yapılanan eğitim ve gelişim faaliyetlerinde hem kişisel gelişim hem de teknik konularda alternatif programlar sunuyoruz. İlgili dernek ve organizasyonların seminer, konferans veya diğer programlarına katılıyoruz. Bunun dışında hem Doğuş Grubu’nun hem de VW FS AG’nin programları içinde yer alıyoruz. VWFSAG’nin uluslararası yönetici geliştirme programları olan GMP ve MDP’ye adaylar gönderiyoruz. Geleceğin yetkinlikleri olan
“farklı kültürler ile çalışma ve bu kültürlerin iş yapış şekillerine ve değerlerine göre hareket etmek” ilkesinden yola çıkarak yöneticilerimizi ve adaylarımızı geliştiriyoruz.2009 senesinde özellikle değerlerimiz ile örtüşen eğitimler gerçekleştirdik.
Odaklandığımız alanlar ; Yüksek performans: Strateji toplantıları, Devamlılık: Teknik eğitimler, Müşteri Odaklılık: Ofis eğitimleri, Sorumluluk: Sağlık eğitimleri, Değer Katma: Vizyoner ve kişilerin uzmanlık alanı dışındaki programlar, Yeniliklere Açıklık: Konu bazlı yeni açılımlar, Saygı: Şirket içi eğitmenlerinin sunduğu eğitimler. 2009 yılında çalışanlarımız kişi başına ortalama 56 saat eğitim aldılar.

Ebru Pilav’a özel…

vdf Grubu’nda ne zaman işe başladınız? Göreve başladığınızda önceliği hangi konulara verdiniz?
• vdf grubunda 1999 yılında, vdf’nin kuruluş çalışmalarının başladığı dönemde işe başladım. Bunu büyük bir şans olarak görüyorum. Şöyle ki, vdf’nin doğuşunu, gelişimini, büyümesini ve olgunlaşmasını görmek ve bu sürecin insan kaynağı tarafını kurmak ve yönetmek özel bir tecrübeydi benim için. Halen de farklı uygulamalarımız ile bu süreci geliştirmeye devam ediyoruz.
• Göreve başladığım 1999-2003 yılları arasında, şirket değerleri, kültürü, vizyonu, misyonu konularını, organizasyonun yapılanması, ekiplerin oluşturulması, İnsan Kaynakları değer zincirinin ve uygulamalarının kurulması alanına öncelik verdim. Doğuş Grubu ve Volkswagen Financial Services AG ortaklı olan şirketimizin bu döneminde özellikle şirket kültürü ve liderlik tanımlamaları ve bunların şirket içi iletişimine odaklandık. Yabancı uyruklu yöneticilerimiz ve Türk yöneticilerimizin “farklılıkların yönetimi” ve “farklı kültürlerin iletişimi” konularında çalışmalarımız oldu.
• 2003-2007 döneminde ise artık yerleşmiş kültürümüzün üzerine katabileceğimiz değerleri konuşmaya başladık. Bu dönem şirket olarak yeni iş alanlarına girdiğimiz, yeni ürünler piyasaya sürdüğümüz ve bir satın alma süreci yaşadığımız dönem idi. Bu sebeple oldukça hareketli günler yaşadık. Finans sektörünün yanında otomotiv sektörü ile tanıştık. İşe alım yetkinlik ve iş değerleme sistemlerimizi gözden geçirdik, yeni yapımıza göre revize ettik. Eğitim ve Gelişim çalışmalarımızı beklentilere ve şirket hedeflerine göre geliştirdik. Özetle, İnsan Kaynakları tarafında rolümüzü özellikle bu büyüme ve yeniden yapılanma sürecinde “değişimi yöneten” olarak tanımlayabiliriz. Gene bu süreçte VW FS AG’nin yurt dışı projeleri ile tanışmak, diğer 37 ülkedeki ve Doğuş Grubu’ndaki İK uygulamalarını araştırmak ve vdf’nin uzmanlık alanlarını ve uzmanlarını tanıtmak alanında önceliklendirmelerimiz oldu.
• 2007 sonrasında ise, öncelikle tüm İnsan Kaynakları sistemlerini teknoloji ile destekledik ve bir İK IT Programına geçiş yaptık. Bu bize hem verimlilik hem de diğer stratejik alanlara daha fazla eğilme cesareti verdi. Çalışanlarımızın gelişim planlarının uluslararası görevlendirmeler ile desteklenmesi, strateji ve İK uygulamaları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve çalışanlarımızın iş süreçlerine katılım fırsatlarının yaratılması konularına öncelikle eğildik.  Halen faktoring alanında hizmet verecek yeni şirketimizin kuruluş çalışmalarında sürece aktif desteğimiz devam ediyor.

Neden İK alanında çalışmayı seçtiniz?
İlk iş hayatıma 1996 yılında İnsan Kaynakları alanında başladım ve halen  bu alanda devam ediyorum. Hayattaki misyonumun; kişilerin ve organizasyonların hayalleri ve idealleri yolunda ilerlerken onlara destek olmak ve kapıları açmak olduğunu düşünüyorum. İnsan Kaynakları bu misyona hizmet eden dallardan biri. En önemli erdemin insanın gelişimine kattığınız değer olduğunu düşünüyorum. İnsanı tanımaya çalışmak ve organizasyonel gelişim alanlarını çalışmaktan keyif aldığım için tercih ettim.

Mülakatlar için özel bir sorunuz var mı?
Özel bir sorum yok. Her kişi ayrı bir kimlik ve kişilik. İşe alım, halen öğrendiğim bir süreç benim için. Yalnız şunu söyleyebilirim ki vdf ‘de yapılan mülakatlarda ben ve ekibim mülakat sürecine iki taraflı bakıyoruz. Yani iki tarafın da olabildiğince kazanımlı yaşadığı bir tecrübe… Özellikle yeni mezunlar ile yaptığım görüşmelerde, kişi de eğer buna açık ise, birtakım kariyer yolları ile ilgili görüşler veya öneriler de verebiliyoruz.