15.600 personeli ve 600 hizmet noktasıyla Yapı Kredi, Türk tüketicisinin bankacılık ihtiyaçları için ilk ve tek tercihi haline gelmeyi hedefliyor. “Bu hedef doğrultusunda tüm iş kollarımız, müşterinin ihtiyaç duyduğu her noktada en etkin şekilde hizmet sunmaya gayret ediyor” diyor İK Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Cihangir Kavuncu. “İK departmanımız da bu iş kollarının en uygun iş gücüyle ve ahenkli şekilde çalışmasını sağlıyor.”
Koç Grubu ve UniCredit’in eşit hissedarlığı altında faaliyet gösteren yeni Yapı Kredi, başarıya, güçlü vizyonu, müşteri odaklı liderlik anlayışı, değerlerine verdiği önem, sağlam sermaye yapısı ve uluslararası standartlara sahip kurumsal yapısıyla ulaşmayı hedefliyor.Bu hedefe ulaşmak ve hizmetteki tüm sınırları ortadan kaldırmak için ise Yapı Kredi, 15.600’ü aşkın personeli, 600’ün üzerinde hizmet noktası ve Grup iştirakleriyle işbirliği içerisinde büyüterek, müşterilerinden aldığı destekle daha iyiyi üretmek için çalışıyor.
Tüm bu işleyiş içinde Yapı Kredi’nin İK departmanı da öncelikli olarak birimler arasındaki ahengi sağlamakla görevli. İK Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Cihangir Kavuncu ile Yapı Kredi’nin İK politikasını ve İK departmanının stratejik konumunu konuştuk.

Yapı Kredi Bankası kuruluşundan bu yana nasıl bir gelişim yolu izledi?

Yapı Kredi, 63 yıllık tarihinde bilgisayar sistemlerinin ilk kez kullanılmasından ilk kredi kartına, ilk ATM’lerin işletmeye alınmasından ilk telefon bankacılığı hizmetine kadar; her dönemde Türk bankacılığı için pek çok alanda öncülüğü üstlenen banka oldu. Türkiye çapında yayılmış hizmet ağıyla, müşterilerinin her türden finansal ihtiyacını karşılamak üzere çalışan Yapı Kredi, köklü geçmişiyle Türk tüketicilerinin güvendiği bir banka haline geldi. Son dönemde yapılan araştırmalarımız da, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen UniCredit ortaklığı ve Koçbank birleşmesinin bankaya olan güveni daha da artırdığını ortaya koyuyor.

Yapı Kredi Bankası’nın yakın vadede hedefleri nelerdir? İK’nın bu hedeflerdeki stratejik rolü nedir?

Yapı Kredi’nin öncelikli hedefi, Türk tüketicisinin bankacılık ihtiyaçları için ilk ve tek tercihi haline gelmek. Bu hedef doğrultusunda tüm iş kollarımız, müşterinin ihtiyaç duyduğu her noktada en etkin şekilde hizmet sunmaya gayret ediyor. İK departmanımız da bu iş kollarının en uygun iş gücüyle ve ahenkli şekilde çalışması anlamında anahtar rol oynuyor.

İK olarak devam eden projeleriniz var mı? Yakın vadede gerçekleştirmek istediğiniz hedefleriniz neler?

Yüksek potansiyelli çalışan yönetimi, büyümenin desteklenmesi, yerinde İK yönetimi sistemine geçilmesi gibi projeler, İnsan Kaynakları departmanı olarak devam etmekte olduğumuz projelerin en önemlileri. Bunlar, kurumdaki büyümenin de temelini oluşturacak projeler. Ek olarak, sonuçlarını aldığımız ve artık bir süreç halinde yönetilmesini amaçladığımız değerlerimizi yeniden oluşturma projesi “Kutup Yıldızı” da önemli projelerimizden birisi. Herkesi yeniden eğitip, yeni değerlerimize adapte edeceğiz. Kodlar kitapçığı yayınlıyoruz. Bu etik kodlar çerçevesinde, yeniden yapılanmayı sağlayacağız. İnsanlar bu çerçeve içerisinde, yeni Yapı Kredi konseptine alışacaklar. Kişinin kendisini yönettiği bir İnsan Kaynakları yaratmak istiyoruz.

Yapı Kredi’nin güven veren imajını İnsan Kaynakları departmanı olarak nasıl destekliyorsunuz?
Müşterilerimizle direkt temas halindeki süreçlerde görevli çalışanlarımız başta olmak üzere, bankamızın tüm çalışanları bugün Yapı Kredi denince zihinlerde oluşan güçlü ve güven duyulan imajı yaratmış olan ve aynı şekilde koruması gereken bireyler. İK departmanımız da, bu bireylerden oluşan Yapı Kredi ailesinin uyum halinde, tek vücut olarak çalışmasını sağlamaya gayret ediyoruz.


İnsan kaynakları departmanınız kaç kişiden oluşuyor?

Departmanımız toplam 96 kişiyle 15.600 çalışana hizmet veriyor.

İK olarak hangi görevleri yürütüyorsunuz? Bu görevlerin yürütülmesi için nasıl bir iç yapılanmanız var?

İşe alma, kariyer, performans sistemleri, ödüllendirme sistemleri, endüstriyel ilişkiler, ücret ve yan haklar, eğitim ve gelişim, yüksek potansiyelli çalışan yönetimi gibi süreçleri departmanımız yürütüyor.

Motivasyon adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Yapı Kredi Bankası’nda, çalışanların mutluluğunun ve kurumdan memnuniyetinin ölçümlenmesi hem çalışan memnuniyeti anketleri aracılığıyla hem de ayrılan kişilerle yapılan çıkış mülakatları sayesinde belirlenebiliyor. Çalışan memnuniyetini engelleyen sebeplerin
tespit edilmesi çok önemli ve kritik bir aşama. Sebepleri bildiğimiz zaman ilgili önlemleri almak ve iyileştirmeleri yapmak için bir yol haritası çıkartabiliyoruz. Çalışanların mutluluğu ve işyerine bağlılığında iş yerinde geçirilen zaman içindeki ilişkiler de önemli rol oynuyor. İlişkilerin ve kurum kültürünün sağlamlaştırılması amacıyla spor şenlikleri, sosyal tesislerde aktiviteler düzenliyoruz. Genel Müdürlük birimlerinde Cuma günleri serbest kıyafet uygulaması yapıldığı gibi, benzer konularda mümkün olduğunca çalışanların verimliliğini artırıcı uygulamalara yer vermeye de çalışıyoruz. Her sene yapılan çalışan memnuniyeti anketleriyle İnsan Kaynakları yönetimi olarak çalışanlarımızın motivasyonuna ve memnuniyetine yönelik gerekli düzenlemeler yapıyoruz. İyileştirmeler yapmayı ve hem çalışanların memnuniyetini, hem de kurumun iş sonuçları için değer yaratmayı hedefliyoruz.

Çalışanlarınıza ne tür eğitimler veriyorsunuz?

Yeni çalışanlarımıza işe girişlerinde bir “bankacılık” eğitimi sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle yeni mezunlar için bankacılığa başlamadan, şubelerine gitmeden önce eğitim vermek gerekiyor. Bunun dışında yönetime yönelik eğitimlerimiz var. Her kademedeki yöneticilerimizin bu eğitimlerden faydalanması zorunlu tutuluyor.

Kurum kültürünüzü nasıl tanımlarsınız? Çalışanlarınıza bu kültürü benimsetmek için yaptığınız çalışmalar neler?

Yapı Kredi’nin kurum kültüründe güven esastır. Bu, müşterilerimizin bankamıza hem emanet ettikleri birikimleri açısından güvenmesi, hem de onlara her zaman en rahat ve en hızlı hizmeti vereceğimize güvenmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda her Yapı Kredi çalışanı, bu güvenin tesis edilmesi ve sürekli olarak korunması adına hareket ederken, önceliklerini de müşteriye yaratılacak fayda açısından belirler. Daha önceden bahsettiğim Kutup Yıldızı projesi de bu konuda yapılan ender yaygınlaştırma çalışmalarından birisi.

Bir Yapı Kredi çalışanını tanımlayan kelimeler neler?

Yapı Kredi çalışanları iyi eğitim görmüş, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinde çalışmaktan gurur duyan, kendine güvenen ve çalışkan takım arkadaşları.

Personel bulmakta zorlandığınız pozisyonlar var mı?

Personel bulmakta zorlandığımız pozisyon yok diyebiliriz. Genelde deneyimsiz çalışan alımı yapıldığından bu konuda pek sıkıntı çekmiyoruz. Ancak bazı nitelikli yönetici pozisyonlarında işe alım süreci uzun sürebiliyor.

Yapı Kredi’nin geleceğe yönelik hedefleri nelerdir?

Yapı Kredi dün olduğu gibi bugün de çalışılabilecek en iyi finansman kuruluşlarından biri ve amacımız bunun yarın da böyle olması. Bu gücü de büyüklüğünden, markasından, çalışan ailesinden ve en önemlisi her bireyin kuruma yaptığı katkıdan alıyor. Ciddi bir entegrasyon süreci geçiren bankamız artık yarınlara büyük umutla bakıyor ve değişime açık olmayı ilke edinerek bu umudu perçinliyor.