Acil Servis Hemşiresi Nedir?

Acil Servis Hemşiresi Kimdir?

Acil durumlarda hastaneye getirilen hasta veya yaralıya zaman kaybetmeden tedavi uygulayan ve doktor orderı ile hastayı stabil hale getiren, yol gösterici olabilmek adına doktora hasta hakkında bilgi veren ve hastayı gözlemleyen kişiye Acil Servis Hemşiresi denir.

Acil Servis Hemşiresi Görevleri Nedir?

 • Hastaları acil serviste karşılar.
 • Hasta şikayetlerini ve gerekli olan tüm bilgileri kayıt altına alır.
 • Kan basıncı, solunum, vücut ısısı, EKG, satürizasyon gibi parametreleri takip eder, sonuçları değerlendirir ve kaydeder.
 • Acil servis doktorunun hasta order'ına yazdığı tetkikleri alıp laboratuvara gönderir.
 • Hastada oluşan alerji veya çeşitli komplikasyonları doktora bildirir.
 • Monitörize edilmiş hasta veya MI gibi ciddi komplikasyonlarla gelen hastaları gözlemler.
 • Damar yolu açma, yara veya kesi yerine pansuman, sütur atılımı, yönlendirme, gözlem, hasta aciliyet ve durumlarına göre müdahale alanlarını belirler; cpr, order edilen tedaviyi uygular.
 • Tek gelen hasta veya yaralının ameliyata gittiği takdirde üstünden çıkan eşyaları zabıt tutup gelen hasta yakınına teslim eder.
 • Hastanın yaşamsal fonksiyonlarını takip eder ve değerlendirir.
 • Hastanın tedavi ve bakımını doktorun talimatlarına göre gerçekleştirir
 • Hasta ve ailesiyle diyalog kurarak gerekli bilgileri verir.
 • Ortamın hijyen ve güvenliğini denetler, gerekli gördüğü durumlarda temizlik veya bakım personelini yönlendirir.
 • Olası durumlarda gerekli olan defibrilatör ve narkotik dolabının sayımını yapar, eksiklerin giderilmesini sağlar.

Kimler Acil Servis Hemşiresi Olabilir?

Sağlık meslek lisesinden acil tıp teknisyenliği bölümünü bitiren acil tıp teknisyenleri, sağlık meslek yüksek okulundan paramedik mezunu olanlar ve üniversitede hemşirelik bölümünü bitirenler kamu veya özel hastanelerde acil servis hemşiresi olarak çalışabilir.

Acil Servis Hemşiresi Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Hemşirelerin aldığı eğitimler, hastaneye göre değişiklik gösterir. Acil servis adaptasyon ve tanıma, ilk yardım, iş sağlığı güvenliği eğitimi vb. hizmet içi eğitimler bakanlık müfredatında yer alır. Acil servis hemşiresi olmak için Sağlık Bakanlığı bu eğitimlerin alınmasını mecburi kılar.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
2.850 / Aylık
124 kişinin ortalama maaşıdır.