Analist Programcı Nedir?

Analist Programcı Nedir?

Analist Programcı Ne Demek?

Analist programcı nedir sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir; şirketin hem programlarını hem de bilgi sistemlerini analiz eden bir meslek grubudur. Büyük veri gruplarını iş sorularını yanıtlamak için kullanır ve analiz eder. Bu analizler sonucu raporlar oluşturur. Raporlardan elde edilen bilgileri, müşteriler için tasarlanan ürün ve programların aşamalarında kullanır. Analist programcı aynı zamanda müşterilerin programlarına ve ürünlerine sürekli olarak destek sağlar. Şirket programcıları ile birlikte çalışır. Yazılım geliştirme süreç metodolojisine bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Bu doğrultuda ilgili dokümanları geliştirir. Analiz sırasında kullanılan programlara uzman seviyesinde hâkimdir. Gerektiği zaman diğer çalışanlara ilgili konularda eğitim verir veya destek olur. Yazılım bakım ve geliştirme faaliyetlerinde etkin rol alır. Şirket içerisindeki mevcut yapı ile uyumlu çalışacak yazılımları geliştirir.

Analist Programcı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Analist programcı ne yapar sorusuna kısaca, yazılım geliştirme ve sistem analizi yapar denilebilir. Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirir. Gereksinimleri analiz ettikten sonra gerekli yazılım sistemlerini geliştirir. Analist programcı görev tanımı, şirketin sektörüne bağlı olarak değişiklik gösterse de temel olarak benzerdir. Potansiyel ve mevcut müşterilerle iletişim halindedir. Bilgisayar dilinde müşterilerden gelen istekleri koda dönüştürür. Şirketin web sitesini korumak da görevleri arasında yer alabilir. Hazırlanan programların test aşamalarını gerçekleştirir. Programlama dilindeki hataları ayıklar. Hatalara yönelik gerekli düzeltmeleri yapar. Gereksinimlere yönelik olan özellikleri ekler. Test aşamasından geçen programları onaylar. Veri tabanı ve rapor yazma özel araçlarını kullanarak gerekli dokümanları hazırlar. Bütün bilgileri gizli tutarak şirketi korur. Analist programcı sorumlulukları arasında yeni proje taleplerini değerlendirmek de yer alır. Mevcut programlar için gerekli değişiklikleri önerir. Yeni proje maliyetini, zaman çizelgesini, hedeflerini, ihtiyaçlarını ve fizibilitesini belirler. Proje denetlemelerini de yapar. Aynı anda birden fazla proje yürütmek de analist programcı görevleri arasında yer alabilir. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip eder. Kendi alanına yönelik yenilikleri kendi çalışmalarına entegre eder. Yeni çıkan programların eğitimini alır.

Analist Programcı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Analist programcı nasıl olunur sorusuna, öncelikle ilgili bölümlerden mezun olmak gerekir cevabı verilebilir. 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümü bu alanda öne çıkan bölümlerdendir. Bazı şirketler ihtiyaçları veya istekleri doğrultusunda 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği gibi lisans programlarından mezuniyet isteyebilir. Kişinin ilgili kurslara katılarak kendisini bu alanda geliştirmesi de önemlidir.

Analist Programcı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Analist programcı olmak için gerekli şartların başında eğitim gelir. Çoğu şirket tarafından bilgisayar veya yazılımla ilgili bir bölümden mezun olma şartı aranır. Analiz yapmak için kullanılan programlar konusunda teorik ve/veya uygulamalı bilgiye sahip olmak da önemlidir. Hem yazılı hem de sözlü iyi seviyede İngilizce bilmek, alan terimlerine hâkim olmak ve gelişmeleri takip etmek için gereklidir. Eğitim, program ve İngilizcenin dışında başarılı bir analist programcı olmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Karmaşık teknik projelerin plan ve yönetim aşamalarını gerçekleştirebilmelidir.
 • Programlama sırasında en ince detaya kadar dikkat edebilmelidir.
 • Hem yazılı hem de sözlü olarak iyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
 • Program veya proje ekibiyle birlikte çalışacağı için takım çalışmasına yatkın olmalıdır.
 • Analist programcı, belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaları yürütebilmelidir.
 • Kendi görev ve sorumluluklarını özenle yerine getirmelidir.
 • Zamanı iyi yönetebilmeli ve görevlerini zamanında teslim edebilmelidir.
 • Analitik ve mantıksal düşünce yapısına sahip olmalıdır.
 • Sorunlara karşı etkili çözümler üretebilmelidir.
 • Elinde bulunan kaynakları en üst performans alacak şekilde kullanabilmelidir.
 • Yazılım ve bilgisayar konularındaki güncel gelişmeleri sürekli takip etmelidir.

Analist Programcı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Analist programcı olarak; yazılım şirketleri, Ar-Ge departmanına sahip şirketler gibi pek çok farklı yerde çalışılabilir. Analist programcı işe alım şartları, şirketin yer aldığı sektöre göre değişiklik gösterir. Öncelikle yazılım veya bilgisayarla ilgili bir ön lisans veya lisans bölümden mezun olmak önemlidir. Daha önce bu alanlarda çalışmış olmak da önemli şartlar arasında yer alabilir. Eğitim ve deneyimin yanı sıra sık kullanılan programlar konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. SAP, SQL gibi analizde sıklıkla kullanılan programlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Analist programcı işe alım süreci genellikle mülakat sınavı ile gerçekleştirilir. Öncelikle adayın program bilgisini ölçmek için yazılı bir süreç belirlenebilir. Bu ilk aşamayı geçen adaylarla mülakat yapılır. Mülakat sırasında adaylar, eğitim ya da iş hayatında yazılım alanıyla ilgili alınan görevler belirtilmelidir. Bilinen programlar net bir şekilde karşı tarafa aktarılmalıdır. Analist programcı maaşları; görev tanımı, alınan eğitimler, bilinen programlar, deneyim süresi gibi özelliklere göre değişiklik gösterir. Analist programcı olarak çalışmak isteyen kişiler Kariyer.net üzerinden analist programcı iş ilanları seçeneklerine göz atabilir. Birçok şirket tarafından yayınlanan ilanları inceledikten sonra kendisine en uygun iş ilanına başvuru yapabilir.