Analist Yazılımcı Nedir?

Analist Yazılımcı Ne Demek?

Teknolojik ürünlerin ve bu ürünlerin sistemlerinin çalışmasını sağlayan kodlamaların temelini oluşturduğu yazılım sektöründe analist yazılımcılar büyük bir rol üstlenmektedir. Analist yazılımcı nedir sorusuna kısaca, yazılımları kontrol eden, oluşan problemleri gözlemleyen ve problemlere çözüm üreten kişilerdir, yanıtı verilebilir.

Analist Yazılımcı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Analistin en önemli görevi; uzmanlık alanına yönelik çözümlemeler yapmak, uygun çözümler üretmektir. Analist yazılımcılar da üzerinde çalıştıkları projenin yazılımında çıkan problemlere yönelik çözümler üretmek ile görevlidir. Analist yazılımcılar projelerde ürün yönetimi ve geliştirme ekipleri başta olmak üzere çalıştıkları firmalardaki diğer ekipler ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Analist yazılımcı görev tanımı kapsamında şu görev ve sorumluluklar bulunur:

 • Yazılımın işletim sürecini gözlemler ve çıkabilecek problemleri öngörmeye çalışmak,
 • Öngörülen problemlere yönelik hızlı ve basit çözümler üretmek,
 • Ürün yönetimi ekibi ile koordineli çalışarak talebe uygun yazılımlar oluşturmak,
 • Geliştirme ekibi ile koordineli çalışarak tasarım çalışmalarına katılmak,
 • Test senaryolarını hazırlar ve yürütmek,
 • Kullanıcı deneyimlerini önceden tahmin eder ve oluşabilecek olası ani problemler konusunda fikir yürütmek,
 • Analiz edilen veri kümeleri ile programlamadaki yanlışlıklar, eksiklikler, verimsizlikler ve diğer sorunlar ortaya konar ve çözüm üretilmesi amacıyla raporlamak,
 • Programlama ya da yazılım ekibi ile iş birliği içerisinde var olan ya da öngörülen sorunlara yönelik yeni programlamalar yapmak,
 • Mevcut programdaki hataların giderilmesi, verimsizliklerin iyileştirilmesi, beklentilerin karşılanması noktasında görev yapmak,
 • Bir projenin değerlendirilmesi, sorunların tespit edilmesi ve değişikliklerin takip edilmesi noktasında görev yapmak, 
 • Projenin maliyetini hesaplamak, çalışmaları planlamak.

Analist Yazılımcı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Analist yazılımcı nasıl olunur sorusuna verilebilecek iki yanıt bulunmaktadır. İlk olarak mesleki liselerinin bilişim teknolojileri alanında eğitim alarak bu alanda gelişim sağlanabilir. Meslek liselerinden temel eğitimi alarak mezun olan öğrenciler meslek yüksekokullarında ön lisans eğitimleri almalıdır. Türkiye’deki pek çok devlet ve vakıf üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı Bölümü bulunur. Bu bölümde eğitim alarak gelişim kaydetmek mümkündür. Lise mezuniyeti sonrası üniversitelerin bilişim sistemleri ile ilgili bölümlerinde lisans eğitimi alan bireyler, analist yazılımcı olarak görev yapmaktadır. Lisans bölümlerinde alınan eğitim bu konuda uzmanlaşmaya yarımcı olur. Üniversite mezuniyeti sonrası bu alanda lisansüstü eğitim de alınabilir. Bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere ilgili lisans bölümlerini ve eğitim veren üniversiteleri inceleyebilirsiniz. Pozisyon için bilgisayar mühendisliği dışında; Yazılım Mühendisliği Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih edilebilir. Bilgisayar dışındaki mühendislik bölümlerinde adayın kendisini konu ile ilgili yetiştirmesi de oldukça önemlidir. Analist yazılımcı eğitim ile birlikte tecrübe de kazanmalıdır. Eğitim sürecinde yapılan stajlar, tecrübe kazanmak için tercih edilebilecek yollardan biridir.

Analist Yazılımcı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Analist yazılımcı olmak için ilk olarak ilgili lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Üniversiteden başarılı bir şekilde mezun olan bireylerden Java, C, C+ ve C#, Python gibi yazılım dillerinde bir ya da birkaçına hakim olması beklenmektedir. Tazılım dillerine hakim olan kişilerin CSS, HTML ve Javascript başta olmak üzere belirli işaretleme dillerini de bilmesi gerekmektedir. Analist yazılımcının veri tabanı yönetim becerilerine sahip olması ve SQL deneyimine sahip olması gerekmektedir. Aranan deneyim yalnızca iş tecrübesini kapsamamaktadır. Üniversitede tamamlanan tezler ve projeler, stajlar da deneyim olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanı sıra proje yönetimi ve denetim konularında da analistlerin kendilerini yetiştirmiş olması gerekmektedir.

Analist Yazılımcı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Teknolojideki hızlı gelişmeler ile bu pozisyonda çalışan profesyoneller bilişim sektöründeki pek çok farklı firmada görev alabilir. Bilişim sektöründeki firmaların dışında, medikal alanda hizmet veren firmalardan savunma sanayi alanında hizmet veren firmalara pek çok alanda analist yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla yazılımların analizinde ve denetlenmesinde görev yapan analist yazılımcılar bilişim sektörü dışında farklı sektörlerdeki firmalarda da istihdam edilme olanağı bulmaktadır. Pozisyona aday olan kişiler, Bilgisayar Programcılığı Bölümü gibi ilgili ön lisans programlarından veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü gibi ilgili lisans programlarından mezun olmalıdır. Üniversite mezuniyet şartını yerine getiren adaylardan programlama dillerine hakim olmaları, bu dillerde iyi derecede kodlama yapabilmeleri beklenmektedir. Programlamadaki hataların analizini yapabilmesi açısında yazılım gereksinim analizi yapabilmesi gerekmektedir. SQL ve Web Servisler konusunda bilgi sahibi olmaları tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra dikkatli bireyler olmaları hataları bulma konusunda yardımcı olacaktır. Temel görevi problemleri öngörmek ve hızlı bir şekilde çözüm üretmek olan analist yazılımcılardan çözüm odaklı olmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip etmek, gelişime açık olmak ve iyi derecede yabancı dil bilmek de ilanlarda belirtilen işe alım şartlarındandır. Analist yazılımcı maaşları ise çalışılan kuruma ve personelin niteliklerine göre farklılık gösterir. ve Bu alanda çalışmak isteyen adaylar analist yazılımcı iş ilanları seçeneklerini değerlendirebilir. Yazılım sektörünün günden güne geliştiği ve pek çok yeni iş fırsatının ortaya çıktığı Ankara’daki iş ilanlarını incelemek isteyenler, Ankara analist yazılımcı iş ilanları seçeneklerini inceleyebilir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
12.500 / Aylık
80 kişinin ortalama maaşıdır.