Anaokulu Müdürü Nedir?

Anaokulu Müdürü Ne Demek?

Anaokulu müdürü, okuldaki bütün faaliyetleri ilgili çalışanlarla birlikte yapan personeldir. Okuldaki düzeni devam ettirmek için çalışmalar yapan ve okul içi eğitim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.

Anaokulu müdürü, çalışacağı kurum ya da işletmenin çalışma prensiplerine uyumlu olarak tüm ekipmanları doğru bir şekilde kullanıp, eğitim sürecinin planlamasını yapar, okul için gerekli planlamaları çalışanlarla birlikte düzenler, kurumun ihtiyaçlarının giderilmesinde gerekli çalışmaları yürütür. Verilecek olan öğretim müfredatının düzenlemesi ve planlı bir şekilde koordine edilmesini sağlayan anaokulu müdürü, öğretim personellerinin faaliyetlerini de kontrol eder.

Anaokulu Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Anaokulu müdürü, okulun tüm gereksinimlerini kontrol edip öğretmenler ve müdür yardımcısıyla bir planlama dahilinde en iyi eğitim sürecini öğrencilere sunmakla görevlidir. Anaokulu müdürünün düzeni sağlamak amacıyla birbirinden farklı birçok görevi vardır:

  • Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tümünü ekibiyle birlikte eğitim yılı başlamadan önce planlamak,
  • Eğitim kalitesinin artırılması ve geliştirilmesi için araştırmalar yaparak sonucu değerlendirmek,
  • Yıllık programlarla birlikte günlük programların da düzenli bir plan dahilinde yapılamasını sağlamak,
  • Yapılan planlamalar sonucu öğretmenlerin çalışmalarını denetlemek, imzalamak ve öğretmenlere rehberlik etmek,
  • Okul için gerekli malzeme ve teçhizatın eksiksiz bir şekilde temin edilmesini sağlamak ve bunların kontrolünü yapmak,
  • Okul içindeki disiplini sağlamak ve devam ettirmek,
  • Öğrencilerin sağlığı için gereken koşulları sağlamak,
  • Eğitim için gerekli olan materyallerin sağlanması, kullanılması ve korunması için gerekli önlemleri almak.

Anaokulu Müdürü Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerin 4 yılık eğitim veren Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmanız halinde bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra gerekli olan şartları karşılayarak anaokulu müdürü olabilirsiniz.

Anaokulu Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Anaokulu müdürü olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma ve bir süre öğretmen olarak çalışma şartı aranır. Bu bölümlerde şu dersler verilir:

Karakter ve Değer Eğitimi, Eğitimde Ahlak ve Etik, Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Programları, Eğitim Psikolojisi, Çocuk Sağlığı, İlk Yardım ve Çocuk Ruh Sağlığı.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
18.860 / Aylık
35 kişinin ortalama maaşıdır.