Anlaşmalı Kurumlar Uzmanı Nedir?

Anlaşmalı Kurumlar Uzmanı Ne Demek?

Anlaşmalı kurumlar uzmanı nedir sorusu; çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumlarda ve şirketlerde yazışmaları takip ederek aylık, günlük, haftalık olarak raporlarını hazırlayan sorumlu ve nitelikli kişilerdir, şeklinde cevaplanabilir. Anlaşmalı kurumlar uzmanı; sigorta ve özel kurumlar ile anlaşma durumunda, anlaşılan kurumu periyodik olarak ziyaret ederek gerekli evrakı hazırlar ve raporlamaları yapar. Bunun yanı sıra anlaşmalı kurumlar uzmanı, kurumsal pazarlama direktörüne bağlı olarak çalışan uzman kişidir. Anlaşmalı olduğu şirketlerde özel sigortalarla ilgili olarak imzalanması gereken sözleşmelerin uygunluğunu değerlendirerek hazırlıklarını yapar. Kurumlardan gelen revizyon taleplerini değerlendirerek yönetime sunar. Kurum ödemelerini gerçekleştirerek takibini yapar. Anlaşmalı kurumlar uzmanı, çalıştığı kurumun protokol işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri ve kararları alan, bu kararların yerine getirilmesini sağlayan ve raporlayan kişidir. Mesleğin kalite ve verimlilik gereklerine uygun olarak çalışma düzenini belirler. Anlaşmalı kurumlar uzmanı danışmanlık görevini yapar. Özel sektörde birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerde çalışma imkanı bulur. 

Anlaşmalı Kurumlar Uzmanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Anlaşmalı kurumlar uzmanı, sözleşmelere uygun şekilde belge oluşturan ve danışmanlık yapan nitelikli personeldir. Tüm çalışmaları takip eder ve protokol sürecini yürütür. Anlaşmalı kurumlar uzmanı ne iş yapar sorusu kısaca; sistemin ve sisteme ilişkin olan protokol yönetiminin gerçekleştirmesini sağlar, şeklinde cevaplanabilir. Firmanın tüm protokol süreçlerinin yasal mevzuat ve şirket politikalarına uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için gerekli olan faaliyetleri yürütür. Anlaşmalı kurumlar uzmanı görev tanımı kapsamında başlıca sorumlulukları şunlardır:

 • Günlük, haftalık, aylık olarak tüm raporları hazırlamak ve üst yönetime sunmak,
 • Anlaşma yapılan kurumla ilgili yazışmaları takip etmek,
 • Özel kurumlar ile sigortalı anlaşmalar yapmak ve bu çerçevede sözleşmeleri hazırlamak, takip etmek,
 • Anlaşma yaptığı kurumları ziyaret etmek,
 • Anlaşma yaptığı kurumlarla iletişim halinde olmak, 
 • Kurumdan gelen revizyon taleplerini değerlendirmek,
 • Kuruma yapılacak ödemeleri takip etmek ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Anlaşma yapmış olduğu özel kurumlar içerisinde meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve üst yönetime sunmak,
 • Kurumlarla anlaşma halinde gerekli olan belgeleri hazırlayarak gerekli işlemleri takip etmek,
 • Alınan sözleşmeleri sisteme girmek ve takip etmek,
 • Kurumun ilişkileri kapsamında yapılacak olan tüm sözleşmelerin takibi sürecinden sorumlu olmak,
 • Mevcut anlaşmalı kurumların bulunduğu yerlerdeki ilişkinin sürekliliğini sağlamak,
 • Anlaşmalı kurumlarda sözleşme sonrasında ortaya çıkan talepler ve sorunlar için ilişki yönetimi gerçekleştirmek, 
 • Her türlü sözleşmeye ve protokol konularına açıklık getirmek, 
 • Sözleşmelerin sistematik bir şekilde arşivlenmesini ve gerektiğinde ilgili yönetime rapor olarak sunulmasını sağlamak. 

Anlaşmalı Kurumlar Uzmanı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Anlaşmalı kurumlar uzmanı nasıl olunur sorusuna, alınması gereken eğitime yönelik bilgi vererek cevap verilebilir. Anlaşmalı kurumlar uzmanı olabilmek için en az ön lisans mezunu olmak gerekir. Bunun yanı sıra üniversiteden lisans düzeyinde mezun olmak bazı kurumların kriterleri arasında yer alır. Sektöre ve şirkete göre eğitim kriterleri değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte üniversitelerin; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Sigortacılık Bölümü ya da İşletme Bölümü gibi alanlarından mezun olmak bu meslek için aranan kriterlerdendir. 

Anlaşmalı Kurumlar Uzmanı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı kurumlar uzmanı olmak için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden ya da 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmak gerekir. Her şirket eğitim kriterini farklı belirleyebilir. Bunun yanı sıra anlaşmalı kurumlar uzmanı olmak isteyen kişi bu alanda eğitim alarak kendisini geliştirmelidir. Anlaşmalı kurumlar uzmanı olmak için farklı kurumlar tarafından verilen eğitimler vardır. Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin, eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayarak sertifika almaları avantaj sağlar. Anlaşmalı kurumlar uzmanı olarak, birçok sektörde faaliyet gösteren şirkette görev alınabilir. Bu pozisyonda çalışan kişilerde olması gereken bazı nitelikler vardır. Yeterli ve başarılı bir anlaşmalı kurumlar uzmanında olması gereken nitelikler şunlardır:

 • Müşteri odaklı çalışmak ve iletişim becerisine sahip olmak,
 • Raporlama ve planlama becerisine sahip olmak,
 • Hem yazılı hem sözlü iletişim konusunda yetenekli olmak,
 • Problem çözme becerisine sahip olmak,
 • MS Office uygulamalarına hakim olmak,
 • Raporlama, izleme, planlama becerisine sahip olmak,
 • Yabancı dil bilmek,
 • Düzgün bir diksiyon ve güçlü hitabet sanatına sahip olmak,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek.

Anlaşmalı Kurumlar Uzmanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

İşe alım şartlarının başında ilgili alanda eğitim almak ve kendini mevzuat konusunda geliştirmek gelir. Ayrıca analitik düşünme yeteneğine sahip ve sonuç odaklı adaylar daha avantajlıdır. Sektörde çalışarak sözleşmeler konusunda tecrübe kazanmak önemli şartlar arasında yer alır. Güçlü iletişim becerisine sahip olmak kazanılması gereken önemli yetkinliklerden birisidir. Ayrıca hukuk mevzuatını iyi tanımak ve takip etmek gerekir. Mevzuat konusunda tecrübeli olan dinamik ve araştırmacı adaylar işe alımda ön plana çıkmaktadır. Anlaşmalı kurumlar uzmanı özel sigortalar ya da hastaneler gibi birçok şirkette çalışabilir. Hastanede çalışacak ise hastane otomasyon sistemlerini iyi derecede kullanabilmesi önemli şartlar arasındadır. Özel sağlık sigortaları ile daha önce anlaşma yapmış veya bu anlaşmalar çerçevesinde sözleşme konusunda deneyimli olan adaylar daha avantajlıdır. Anlaşmalı kurumlar uzmanı maaşları, firmanın faaliyet gösterdiği alana ve kurumun ücret politikasına göre farklılık gösterebilir. Bu pozisyonda olarak çalışmak isteyenler Kariyer.net üzerinden Anlaşmalı kurumlar uzmanı iş ilanları için detaylı araştırma yapabilirler.