Araştırma Uzmanı Nedir?

Araştırma Uzmanı Ne Demek?

Araştırma uzmanı, teknik bilgilerini kullanarak incelemeler yapan üst düzey personeldir. Mesleki araştırmalar, uygulamaların denetlenmesinde ve yeni kararların uygulanmasında kolaylık sağlayabilir. Birçok sektörün ihtiyaç duyduğu atılımlar düzenlilik ister. Yönetim stratejileri ve hizmet planları oluştururken birçok detayı önemsemek gerekir. Önceden atılmış adımların verdiği sonuçlar, mevcut faaliyetler, hedeflenen başarılar ve sektörde olup bitenler önemli bilgi kaynaklarıdır. Araştırma uzmanı, detaylı incelemeler sonucunda faydalı çıkarımlar yaparak yeniliğe öncülük eder. Teknolojinin hızlı gelişimiyle beraber kullanıcı taleplerinin değişim gösterir. Birçok sektörün hedeflerini belirleyen unsurlar ortak olduğu için, araştırma personelleri iş bulma sürecinde avantajlı konumdadır. Araştırma uzmanı nedir sorusunu cevaplamak için AR-GE departmanından bahsedilebilir. AR-GE, hizmet kapsamını genişletip mevcut çalışmalara nitelik kazandırmak için yapılan faaliyetlerdir. Departman adı, araştırma ve geliştirme ifadelerinin ilk iki harfinden gelir. İnceleme yapmakla görevli personeller, gelişim faaliyetlerine odaklanan personellerle uyumlu çalışır.

Araştırma Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Araştırma uzmanı kimdir sorusunu mesleğe ilişkin görevleri belirterek yanıtlamak mümkündür. Hizmet kalitesini yükseltmek için yapılabilecekler, titiz araştırmaların sonuçlarıyla tespit edilir. Firmalar çeşitli personellerini AR-GE faaliyetlerinde görevlendirebilir. Başlıca hizmet dalı araştırma olup bütün enerjisini takip ve analize ayıran personellere araştırma uzmanı denir. İnceleme yapmakla görevli çalışanlar, dönemsel planların veya devamlı işlerin merkezinde bulunur. Hizmeti iyileştirerek kazancı artırmak ancak profesyonel araştırmalarla sağlanabilir. AR-GE faaliyetlerinin yarısını meydana getiren araştırma titizlik ister. Uygulama evresi olan geliştirme, bulgularla orantılı düzeyde az veya çok başarı gösterir. “Araştırma uzmanı ne iş yapar?” diyenler için sıralanabilecek yanıtlar şöyledir:

 • Firmanın geçmişteki çalışmalarına dair evrakları inceleyip yorumlar.
 • Rakip firmalarca yürütülen projeleri takip eder; sahip oldukları avantajları ve dezavantajları değerlendirir.
 • Müşterilerden bilgi alınabilmesi için veri toplama araçları geliştirir.
 • Araştırma kapsamındaki anket, görüşme ve yazışma faaliyetlerini uygular veya uygulatır.
 • Saha incelemelerinin ortaya koyduğu sonuçları gözlemler.
 • Araştırma sürecinde akademik yayınları takip eder.
 • Sorumlu olduğu departmanla diğer departmanları ilişkilendirir, bütüncül fayda sunabilecek verilere odaklanır.
 • Resmi kurumların açıkladığı güncel istatistik verilerini inceler.
 • Ürün ve hizmetleri ilgilendiren yasal düzenlemeleri araştırır.
 • Firmanın sektördeki pozisyonunu yorumlar.
 • Kararların iyi sonuç verebilmesi için gereken şartları tespit eder.
 • Hizmet, ürün, ekipman ve personel yeterliklerini ölçer.
 • Araştırma faaliyetleriyle ulaşılan sonuçları rapor eder.

Araştırma Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Araştırma uzmanı nasıl olunur sorusuna cevap verebilmek için öncelikle tecrübe detayına odaklanılmalıdır. Çalışmalar veya ulaşılmış sonuçlar haklımda inceleme yapılabilme, sektörel açıdan iyi ve kötü durumları bilmekle mümkündür. Sektör deneyimi, iş başındayken kazanılır. Başarı düzeyini tespit etmek için yapılacak araştırmalarda sistemli olmak gerekir. Sürecin doğru yönetilmesi, teorik bilgilerin aktif kullanımıyla mümkündür. Araştırma uzmanı adaylarına donanım katabilecek lisans programları şunlardır:

 • Endüstri Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Bilişim Mühendisliği
 • İktisat
 • İşletme Yönetimi
 • İstatistik
 • Ekonometri
 • Gazetecilik

Araştırma uzmanı sorumlulukları sektörün ihtiyaçlarına göre değişebilir. Dönemsel olarak işe alınan personellerle devamlı personeller arasındaki ortak nokta, akademik donanımdır. Uzman, ulaşılmak istenen detayları diğer bilgiler arasından ayıklar. Tıbbi malzeme üreticileri, gelişmiş gıda ve tekstil firmaları ile dijital hizmet sağlayıcıları yüksek lisans düzeyinde eğitim almış araştırmacılara gereksinim duyabilir.

Araştırma Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Araştırma uzmanı görev tanımı açısından kapsamlı bir ifadedir. Hizmet, sanayi, tarım, bilişim sektörlerinin birçok alanında araştırmanın rolü büyüktür. Rastgele planlar yapılarak ilerlenemeyeceği için detaylı araştırmalar yapmak gerekir. Araştırma uzmanı, bildirilen hedefler doğrultusunda veri toplar. Çalışmalar AR-GE kapsamında veya özel amaçlarla gerçekleştirilebilir. Dönemsel ve devamlı seçenekler bulunduğundan, firmaların farklı personel şartları vardır. Birçok işte başarılı olmayı hedefleyen adayları ilgilendirebilecek şartlar şöyledir:

 • Herhangi bir seyahat engeli bulunmamak.
 • Ehliyet sahibi olmak.
 • Eleştirel düşünebilmek.
 • Projelendirme işlerine rehber olabilmek.
 • İdari kararların süreç dahilinde verebileceği sonuçları tespit etmek.
 • Öngörülen riskler hakkında bilgi sunabilmek.
 • Firma düzeyinde ayak uydurulması gereken yenilikleri tespit etmek.
 • Donanımları yeterlilik ve yetersizlik durumlarını kıyaslayabilmek.
 • Hizmet kalitesini olumsuz etkileyen faktörleri bulabilmek.
 • Güncel gelişmeleri takip edebilmek.
 • Bilimsel araştırma metotlarına hâkim olmak.
 • Farklı departmanların gereksinimlerini dikkate alarak firma geneline uygun projeler tasarlayabilmek.
 • Bilgi seviyesinin yeterli olmadığı durumlarda, firmayı ilgili alanda uzmanlaşmış kimselere yönlendirmek.

Araştırma Uzmanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Araştırma uzmanı iş ilanları, deneyimli adaylara hitap eder. Deneme yanılma metoduyla mesleki bilgiler edinmiş personeller birçok sorunun üstesinden gelebilir. Çeşitli stratejilerin ortaya çıkardığı sonuçları bilerek duruma uygun yönlendirmeler yapmak, uzmanın temel görevidir. Araştırma faaliyetlerinin yoğun olduğu sektörler gıda, tekstil ve makine sektörleridir. Yiyecek ve içeceklerin gramaj, aroma, renk detayları saha araştırmalarıyla belirlenir. Müşteri dönütleri, gıda alanındaki AR-GE çalışmalarına rehberlik eder. Birçok kullanıcıya hitap eden giysiler; ürün, yaş grubu, cinsiyet faktörleri incelenerek tasarlanır. Makine sanayisi ürünleri, hassas ayarlamalarla müşteri ihtiyaçlarına daha uygun hâle getirilebilir. Firmalar, kaliteyi yüksekten unsurların tespiti için araştırma uzmanı istihdam eder. Uzman istihdamı şartlarından birkaçı şöyledir:

 • Uzmanlık alanında yükseköğretim görmüş olmak.
 • Gelişime açık olmak.
 • Firma hedeflerini benimsemek.
 • Talimatlara uygun şekilde çalışabilmek.
 • Ekip çalışmasından zevk almak.
 • Esnek mesai saatlerine uyum sağlamak.

Araştırma uzmanı maaşları, başvurulacak firmanın bütçesi ile ilişkilidir. Büyük firmalar çoğunlukla, dönemsel işler için yüksek meblağlar ayırır. Dönemlik işlerin yanı sıra tam zamanlı/sürekli işleri de Kariyer.net'te yayınlanan iş ilanları aracılığıyla bulmak mümkündür.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
17.010 / Aylık
8 kişinin ortalama maaşıdır.