Araştırmacı Nedir?

Araştırmacı Kimdir?

Araştırmacı, çalıştığı bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik, uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak olan ekonomik araştırma ve analizlerini yapan, parasal aktarım mekanizmalarını inceleyen kişiye verilen mesleki unvandır.

Araştırmacı Ne Yapar? Araştırmacının Görev Sorumlulukları Neleri Kapsar?

Nitelikli kadroya sahip olan bankaların bünyesinde çalışan araştırmacının görev sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 • Para politikaları üzerinde araştırma ve takip yapmak,
 • Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik katkı politikası oluşturmak,
 • Parasal aktarım mekanizmalarını incelemek,
 • Para ve kur politikalarının belirlenmesini desteklemek,
 • Fiyat istikrarını sağlamak,
 • Ekonomik analiz ve araştırmalar yapmak.

Araştırmacı Nasıl Olunur? Araştırmacı Eğitimi Nedir?

Araştırmacıların eğitimi ve işe alım süreçleri aşağıdaki gibidir;

 • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının; Ekonometri Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Maliye Bölümü, Finans Bölümü, Matematik Bölümü ve İstatistik Bölümü alanlarında lisans eğitimi almak,
 • İktisat Bölümü, Finansal Matematik Bölümü, Finans Bölümü gibi alanlarda yüksek lisans eğitimi tamamlamak,
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 85 puan almak,
 • Tercihe göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 85 puan almak,
 • Tercihe göre GRE sınavından en az 158 puan almak,
 • Tercihe göre GMAT sınavından en az 630 puan almak,
 • YDS ve e-YDS'den en az 80 İngilizce puan almak,
 • Yazılı meslek sınavı, test ve mülakatları geçmek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
6.730 / Aylık
36 kişinin ortalama maaşıdır.