Argon Kaynakçısı Nedir?

Argon Kaynakçısı Ne Demek?

Metalleri kaynak makinesi yardımıyla kesen, biçen, birleştiren ve lehimleyen kişilere kaynakçı veya kaynak ustası denir. Argon kaynağında kullanılan elektrotların kendileri erimez. Elektrotlar, kaynak yapılan gereci eritir ve birleştirme sağlanır. Kaynak işlemi esnasında metali koruyan koruyucu bir gaz kullanılır. Koruyucu gaz metalin bozulmasını önler ve daha rahat çalışmaya imkân tanır. Argon gazı koruyucu gaz olarak kaynak tekniklerinde yaygın olarak kullanılır. Argon kaynağı diğer yöntemlere göre daha uzun zamanda uygulanan bir sistemdir. Bu sebeple hassas işçilik gerektiren işlemler için bile uygundur. Argon kaynakçısı nedir sorusu başta olmak üzere, bu mesleğin tanımını yapmaya yardımcı olan argon kaynakçısı kimdir sorularına cevap vermek için öncelikle görev tanımlarını bilmek gerekir. Argon kaynakçısı kime denir gibi sorular şöyle cevaplanabilir; argon kaynağı uygulama konusunda ustalaşmış kaynak ustalarına argon kaynakçısı ismi verilir. Argon kaynak işlemine TIG (tungsten inert gas) kaynak adı da verilir. Kaynak işlemi esnasında metal parçaları eritmek ve birleştirmek için elektrik kullanılır.

Argon Kaynakçısı Ne İş Yapar?

Argon kaynakçısı kaynak yapılacak tüm malzemelerle çalışabilir. Paslanmaz çelik, alüminyum ve nikel alaşımlar argon kaynakçısının üzerinde çalışabildiği malzemelerin en yaygın olanlarıdır. Pek çok endüstriyel sektör argon kaynakçısı ihtiyacı duyabilir. İnce ve kalın metaller için son derece verimli sonuçlar elde edebilen bu kaynak türünün kullanım alanı oldukça geniştir. Argon kaynakçısı çalışılan sektörün ihtiyacı olan kaynak işlemlerini gerçekleştirir. Bunu yapmadan önce kullanılacak alet ve ekipmanlarını belirler. Kesilecek veya kaynak yardımı ile birleştirilecek malzemeleri inceler, işaretlemelerini yapar ve iş planını oluşturur. Metal parçalar argon kaynağı yardımı ile gerekli işlemlerden geçirilir. Kaynak işlemi önemli bir iştir. Birçok sektör için kaynak kalitesi hayati önemdedir. Bu sebeple argon kaynakçısı, sorumluluğu fazla olan, önemli bir pozisyondur. Kaynak işleminden sonra işlem yapılmış olan parçaların pürüzlerinin giderilmesi işlemini de genellikle argon kaynakçısı yapar. Çalışma ortamları fabrikalar ve atölyelerdir. Büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler argon kaynakçısı istihdam edebilir. Genellikle kapalı alanda çalışılır. Bununla birlikte açık havada çalışılması da gerekebilir. Argon gazı, tüpü ve saati, tungsten elektrot, argon iğnesi, kaynak motoru, kaynak redresörü, parametre ayar, ayak pedalı, argon kaynağı teli, tıg kaynak teli, mengene, kaynak kumpası, maske, eldiven, kask, metre, fırça, çekiç gibi birçok malzeme kullanırlar. Heykel yapımından otomotiv sektörüne, inşaat sektöründen gemi sektörüne metalin kullanıldığı her sektörde bu personele ihtiyaç duyulur. Argon kaynakçıları çeşitli büyüklükteki metallerle çalışırlar. Bireysel olarak veya ekip hâlinde çalışabilirler.

Argon Kaynakçısı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Argon kaynakçısı olmak için mesleki bir eğitim almak ve bunu belgelendirmek gerekir. En az ilkokul mezunu olmak, sağlık durumunun mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olması ve 14 yaşını doldurmuş olmak argon kaynakçısı çıraklık eğitimine başlamak için yeterlidir. Argon kaynakçısı meslek eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim merkezlerinde verilir. Temel çıraklık eğitiminden sonra kalfalık, ustalık, usta öğreticilik sınavlarına girilir ve meslekte uzman olunur. Endüstri meslek liselerinin metal işleri bölümünden mezun olanlar da kısa bir eğitimle meslek lisesi diploması ile birlikte metal işleri teknisyeni unvanı da alırlar. Mesleğin eğitim süresi; lise eğitimi görmüş olanlarda bir, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Argon kaynakçısı olmak için gerekli evraklar bu eğitimlerden sonra edinilebilir.

Argon Kaynakçısı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Argon kaynakçısı nasıl olunur sorusuna birçok farklı cevap verilebilir. Argon kaynakçısı olmak için teorik ve pratik eğitimlerin tamamlanmış olması ilk koşuldur. Bununla birlikte adayın, el ve göz koordinasyonları yüksek, yaptığı işe konsantre olmakta güçlük çekmeyen, dikkatli bir kişi olması beklenir. Argon kaynakçısı kendisine anlatılan iş planını kolayca kavrayabilmeli, işin aşamalarını zihninde canlandırabilmeli, planlayabilmeli ve uygulamaya dökebilmelidir. Kullandığı ekipmanlara hâkim olması da oldukça önemlidir. Argon kaynakçısı olmak için ne yapmalı sorusu şöyle cevaplanabilir; aday kullanılan tüm aletleri iyi tanımalı, aletleri doğru ve dikkatli bir şekilde kullanabilmeli ve aletlerin genel bakımlarını yapabilmelidir.

Argon Kaynakçısı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Argon kaynakçısı iş ilanlarında aranılan temel özellik argon kaynağı konusunda yeterli pratik ve teorik bilgiye sahip olmaktır. Bu özelliklere sahip kişiler, argon kaynakçısı iş ilanlarına başvurabilirler. Makine ve metal sektörü, otomotiv sektörü, inşaat sektörü, termik santral gibi büyük enerji projeleri gibi birçok farklı sektördeki atölyelerde, fabrikalarda ve şantiyelerde argon kaynakçısı pozisyonunda görev alma imkânı bulunur. İş ilanlarında aranılan özellikler arasında yaş, bir kriter olarak belirtilebilir. Eğitim seviyesinin belirtildiği iş ilanlarına da rastlamak mümkündür. Kişilerin, mesleğin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları da beklenir. Çalışılan sektörde ve uygulanan meslekte karşılaşılabilecek olası riskleri bilen, iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda bilgi sahibi, dikkatli kişiler çalışan olarak tercih edilir. Argon kaynakçısı iş ilanları incelendiğinde farklı sektörlerin ve firmaların kriterleri incelenebilir. İş başvurusu yapıldıktan ve başvuruların değerlendirilmesinden sonra firmalar uygun adayları iş görüşmesine davet eder. İş görüşmesinde geçmiş deneyimler, mesleğe uygunluk ve ekip çalışmasına yatkınlık gibi kriterlere uygunluk konularına özellikle dikkat edilir. İş görüşmesinin olumlu geçmesi hâlinde firmalar işe başlamak için gerekli belgeleri talep eder. İlgili mezuniyet belgeleri bu belgeler arasında yer alır. Argon kaynakçısı maaşları deneyime ve uzmanlaşmaya göre farklılık gösterebilir. Argon kaynakçısı yetkinlik belgesine sahip kişiler, Kariyer.net üzerinden iş ilanlarını inceleyebilirler.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
9.030 / Aylık
280 kişinin ortalama maaşıdır.