Bakım Müdürü Nedir?

Bakım Müdürü Kimdir?

Bakım Müdürü, şirket ekipmanlarının rutin bakımı ve onarımına yönelik teknik elemanların çalışmalarını koordine etmek ve denetlemekle sorumludur.

Bakım Müdürünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Bakım Müdürünün temel görevi, kurulum, onarım ve bakım işlemlerini denetlemektir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Arızaları en aza indirmek ve gerekli tedbirleri almak,
 • Periyodik bakım prosedürlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • İş yükünü tahsis etmek ve bakım personelini denetlemek,
 • Onarım yapılacak alanları belirlemek ve sorunları gidermeleri üzere işçileri yönlendirmek,
 • Bakım ihtiyacına yönelik acil çağrılara yanıt vermek,
 • Bina ve arazi gibi işveren mülklerinin korunmasını sağlamak,
 • İşlevselliği sağlamak için binaların elektrik ve hidrolik sistemlerini kontrol etmek,
 • Gelecekteki iş gereksinimlerini karşılamak için bakım çalışanlarını eğitmek,
 • Çalışanların mevcut ve gelecek projeleri tamamlamak için gerekli kaynaklara sahip olduğundan emin olmak,
 • Ekipman envanterini izlemek ve gerektiğinde temin etmek,
 • Giderleri incelemek ve bakım faaliyetleri için bütçeyi kontrol etmek,
 • Yüklenici ve servis sağlayıcılarla ilişkileri yönetmek,
 • Günlük bakım faaliyetlerini raporlamak ve ilgili birimlere iletmek,
 • Sağlık ve güvenlik politikalarına uyulduğundan emin olmak,
 • Firma yönetimi tarafından kendisine atanan bütçelendirme, işe alma gibi idari görevleri yerine getirmek.

Nasıl Bakım Müdürü Olunur?

Bakım Müdürü olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Firmalar, faaliyet gösterdikleri sahaya bağlı olarak adaylarda farklı eğitim kriterleri aramaktadır.

İşverenlerin Bakım Müdüründe Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Hem idari hem de mekanik sorumlulukları etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek,
 • Sıhhi tesisat ve elektrik sistemlerinin yanı sıra marangozluk ve diğer el sanatları konusunda yetkin bilgiye sahip olmak,
 • Raporlama ve bütçeleme gibi süreçleri yürütebilmek,
 • Organizasyonel beceri sergilemek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilecek liderlik vasfına sahip olmak,
 • Uzun süre ayakta çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • Değişken mesai saatleti içerisine uyum sağlayabilmek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
10.910 / Aylık
75 kişinin ortalama maaşıdır.