Bakım Onarım Elemanı Nedir?

Bakım Onarım Elemanı Nedir?

Bakım Onarım Elemanı Ne Demek?

Bakım onarım elemanı nedir sorusunu cevaplayabilmek için öncelikle teknik detaylardan bahsetmek gerekir. Farklı işlevleri bulunan üretim araçları, bakım sayesinde kullanılabilirlik kazanır. Mevcut performansı iyileştirmek bakımla mümkün olurken kalıcı problemler onarımla giderilir. Makinenin doğru çalışabilmesi için gereken bakım ve onarım teknik personel tarafından sağlanır. Mekanik parçalar, kullanımla orantılı olarak yıpranabilir. Üretim kapasitesini azaltabilecek sorunların farklı sebepleri bulunur. Otomasyon sistemleri bozulduğunda seri üretimin aksaması mümkündür. Toplu üretim yapan birçok firma, bakım ihtiyaçlarını karşılamak ve teknik arızalara acil çözüm üretebilmek için deneyimli personeller çalıştırır. Bakım onarım elemanı, teknik parçaların sökülüp takılmasından sorumludur. Yapılan sökme ve takma uygulamalarıyla makine yeterliği artırılır. Bakım onarım elemanı nasıl olunur sorusunun yanıtı ve bakım onarım elemanı görev tanımı için personelin yerine getirmesi beklenen sorumluluklar detaylandırılabilir.

Bakım Onarım Elemanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bakım onarım elemanı sorumlulukları oldukça kapsamlı olabilir. Farklı tamirat gereksinimlerini karşılamak için kişinin donanımlarını artırması gerekir. Arıza halinde geniş çaplı tamir veya rutin bakım opsiyonlarını göz önüne alan personel, problemi tespit etmekle görevlidir. Arızanın tespit edilme süreci, tamir edilecek makinenin ne ölçüde tanındığını gösterebilir. Teknik çalışan, problemi tanımlar ve çözüm aşamasına geçilir. Çalışmayan veya gereğinden az çalışan üretim ekipmanlarını hızlı tamir etmekten çok, doğru tamir etmek önemlidir. Bakım onarım elemanı, arızayı bulmak ve gidermek için deneme yanılma metodu uygulayabilir. Bir fonksiyonun işlerliğini farklı yollarla test edebilmesi, yaygın tamir metotlarını gerçekleştirebilmesi, nadir görülen arızalar için özel metotlar geliştirebilmesi personelin öncelikli görevleridir. Bakım onarım elemanı sorumlulukları gereği hatasız hizmet sunmalıdır. Bakım onarım elemanı görevleri şöyle sıralanabilir:

 • Dişli, motor ve parça yağlamak.
 • Gevşemiş bölümleri sağlamlaştırmak.
 • Aşırı ısınma probleminin muhtemel nedenlerini araştırmak.
 • Normalden fazla ses çıkaran makinelerde hangi arızaların bulunabileceğini tahmin etmek, tahmine uygun olarak incelemeler yapmak.
 • Kısa devre yaparak çalışmayı kesen makinelerin ve ekipmanların elektrik aksamını kontrol etmek.
 • Oksitlenmiş parça veya takımları değiştirmek.
 • Arızasız çalışan ekipmanların performansını yükseltmek amacıyla donanımı güncellemek.
 • Tanınan süre içerisinde imalat araçlarını çalışır konuma getirebilmek.

Bakım Onarım Elemanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bakım onarım elemanı olarak çalışmak isteyenlerin pratik ve teorik açıdan deneyime ihtiyacı vardır. Meslekte el becerileri öne çıkar. Bakım ve onarımın farklı aşamalarında kavrama, çekme, çevirme uygulamaları yapılabilir. El becerisini geliştirmek, doğru ve yanlış müdahaleleri öğrenip buna uygun bir çalışma tarzı benimsemek sistematik eğitimle mümkündür. Çıraklık usulüyle yetişmiş olmayıp pozisyona ilişkin eğitim görmek isteyenler meslek liselerinden faydalanabilir. Meslek liselerinde bu alan ile ilgili birçok bölüm vardır. Temel eğitim sonrasında öğrenciler bölüm seçimi yapar ve eğitim görürler. Elektrik elektronik veya makine ile ilgili bölümlerde meslek lisesinde eğitim almak, bakım onarım elemanı olmak için tercih edilebilir.

Bakım Onarım Elemanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Hizmet standartlarını belirleyen özelliklere sahip olmak, başvuru sürecine katkı sağlayabilir. Teknik müdahaleler yaparken iş performansını koruyabilmek için ayrıntılı düşünme yeteneğine sahip olmak gerekir. Ekipmanları tanımadan bakım ve onarım gerçekleştirilemez. Teorik bilgilerin uygulanabilirliğini test etmek, yeni parçalar hakkında bilgi toplamak ve etkili tamir metotlarını araştırmak için alana ilgi duyulması gerekir. Bakım onarım elemanı adaylarında bulunması gereken bazı yeterlikler ise şunlardır;

 • Parçalar arasındaki uyumu detaylı şekilde gözlemleyebilmek açısından görsel zeka türüne sahip olmak.
 • Bir modelin makine çeşitleri üzerinde uzmanlaşmış olmak.
 • Deneyimli personellerden bilgi almaya devam etmek.
 • Az deneyimli personelleri eğitebilmek.
 • Makine sektöründe meydana gelen yenilikleri yakından takip etmek.
 • Bilgisayar sistemlerine hâkim olmak.
 • Tornavida, pense, kerpeten, bijon, çekiç, matkap benzeri ekipmanları aktif şekilde kullanabilmek.
 • Olumsuz şartlarda yüksek verim gösterebilmek.
 • Hizmet sunulan iş yerinin ihtiyaçlarını anlayabilmek.
 • Pozisyonun gerektirdiği iş disiplinine sahip olmak.
 • Özeleştiri yapabilmek, hatalı uygulamaları düzeltmek.
 • Bakım ve onarım için kullanılacak malzemelerin fiyat ve performans takibini gerçekleştirmek.

Bakım Onarım Elemanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Bakım onarım elemanı iş ilanları çeşitli firmalar tarafından yayınlanır. İstihdam şartları firma büyüklüğüyle ilişkilidir. Gelişmiş firmaların üretim kapasitesi, birçok makineden faydalandıkları için yüksektir. Günlük üretime paralel olarak makinelerde bakım ihtiyacı gözlemlenebilir. Birçok makine, kalifiye elemanlara duyulan gereksinim açısından da önem taşır. Büyük ölçekli üretim tesislerinde bakım onarım elemanı olabilmek, deneyim şartını sağlamakla mümkündür. Basit veya karmaşık mekanizmalı ekipmanlarda meydana gelen arızalar, doğru uygulamalarla düzeltilebilir. İşe alım şartlarında farklılık gözlenmekle birlikte öne çıkan şartlar şöyle sıralanabilir;

 • Yenilik ve gelişim odaklı olmak.
 • Takım çalışmasından keyif almak.
 • Hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek.
 • Yoğun tempoda çalışabilmek.
 • Ağır ekipmanları kolayca taşıyabilmek.
 • Üretim faaliyeti yapılan yerlere aşina olmak.

Bakım onarım elemanı maaşı, kurumdan kuruma ve kişinin sahip olduğu niteliklere göre değişebilir.

Siz de bu alanda çalışmak istiyorsanız ilgili alandaki birçok iş ilanını Kariyer.net üzerinden inceleyebilir ve size uygun olduğunu düşündüğünüz ilanlara başvuru yapabilirsiniz.