Teknik Bakım Elemanı Nedir?

Teknik Bakım Elemanı Nedir?

Teknik Bakım Elemanı Ne Demek?

Teknik bakım elemanı iş tanımı, donanımların kontrol edilmesi ve gereken tamiratların yapılması şeklindedir. Mekanik ve elektronik cihazların istenen düzeyde çalışabilmesi ancak rutin kontrolle mümkündür. Sektörel amaçlı kullanımlar, parçalardaki olağan yıpranmayı hızlandırır. Üretim kalitesini ve hızını korumak için ekipmanlar gözetim altında tutulur. Bakım onarım ihtiyacının çabuk karşılanabilmesi teknik elemanlarla mümkündür. Problem yaşanırken hizmet gecikirse arızaların kalıcı hâle gelme riski vardır. Fonksiyon kaybına yol açabilecek durumlar, teknik bakım elemanı tarafından giderilir. Parçaların değişimi, bakımı ve tamiri zaman alabilir. Makinelerin çalıştığı fabrika, tesis ve atölyelerde teknik elemanlar hazır bulunur. Seri üretim araçları yaygınlık kazandığından bakım personellerinin iş olanakları artar. Makinelerin kullanıldıkları sektör ve çalışma mekanizmaları değişebilir. Teknik personel, uzmanlık alanı kapsamındaki durumlara müdahale eder. Pozisyonun sorumluluklarını hizmet şartları belirler. 

Teknik Bakım Elemanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Teknik bakım elemanı görevleri ve sorumlulukları doğrultusunda birçok makinenin bakımını yapar. Değişik çalışma standartlarına sahip üretim araçlarının geliştirilmesinde ve tamiratında aynı metotlar izlenmez. Kullanım alanı ve model, makinelerin sınıflandırılmasını sağlar. Arızaları gidermek için ekipman niteliklerine uygun adımlar atılır. Teknik bakım elemanı sorumlulukları gereği bir veya birkaç alanda uzmanlaşmış olmalıdır. Personelden, makineler hakkındaki her şeyi bilmesi beklenmez. Makine parçalarını tanımak, aralarındaki bağlantıyı görebilmek ve arızaların sebebini araştırmak temel yeterliklerdir. Teknik bakım elemanı, bir serinin makinelerini veya makinenin belli bölümlerini tanır. Problem yaşanırsa bilgisi kapsamında müdahale eder. Teknik elemanın görevleri şunlardır;

 • Periyodik bakım çizelgesi hazırlar,
 • Rutin kontroller sırasında ekipmanın durumunu gözlemleyip rapor eder,
 • Olası arızaları önceden tahmin eder, uygun önlemlere başvurur,
 • Makinelerin performans düşüklüğündeki sebebi araştırır,
 • Parça değişimi yapar,
 • Sürtünerek yıpranabilecek parçaları yağlar,
 • Bakım ve onarımın, hizmet sürecini olumsuz etkilememesi için pratik çözümler üretir,
 • Makineleri çalışırken ve kullanım dışıyken gözlemler,
 • Personellerin ekipmanlar hakkındaki olumlu ve olumsuz bildirimlerini toplar,
 • Onarılamayacak makineleri tespit eder,
 • Ekipmanlar yenilenirken alınacak ürünlerin sahip olması gereken standartları bildirir,
 • Çalıştığı yerin şubelerine hizmet sunmak için şehir içinde veya şehir dışında seyahat eder.

Teknik bakım elemanı, teknik servis personeliyle karıştırılmamalıdır. Bakım faaliyetleri hizmet sunucunun ekipmanlarını ilgilendirirken servis faaliyetleri müşteriler içindir. 

Teknik Bakım Elemanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Teknik bakım elemanı nasıl olunur sorusu yanıtlanırken teknik işlerde deneyimin öne çıktığı mutlaka belirtilmelidir. Gözlemle kazanılmış deneyim, el becerisiyle tamamlanmalıdır. Adaylar, makine parçalarını ve arıza tiplerini tanımalıdır. Uygulamalı eğitim veren endüstri meslek liseleri ve meslek yüksekokulları alanda eğitim görmek için tercih edilebilir. Lisans mezunu adaylar, personellerin denetimini sağlayan bakım sorumluları olabilir. El becerisi gelişmemiş, deneyimsiz ve tahsilsiz adaylar usta çırak usulüyle yetiştirilir. İş donanımı bulunmayıp teknik konumlarda çalışmak isteyenler, meslek sertifikalarından yararlanabilir. Teknik bakım elemanı eğitim ve pratik açısından işlevli olmalıdır. İstihdamı kolaylaştırabilecek eğitim programları arasında; endüstri meslek liselerinin veya teknik liselerin Makine bölümü, iki yıllık Elektrik veya Makine bölümleri ve ASE, EKAT veya kaynakçı sertifikası veren meslek kursları yer alır. Mühendislik bölümlerinden mezun olarak teknik elemanlık yapılabilir.

Teknik Bakım Elemanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Teknik eleman tanımı şöyle yapılabilir; onarılması veya yenilenmesi için detaylı bilgi gereken donanımlara hâkim personeldir. Teknik iş gücüne talebin en yoğun olduğu sektörlerden biri sanayidir. Sanayinin üretim faaliyetleri, birçok sektörde kullanılabilen ekipmanları kapsar. Üretim araçlarındaki çeşitlilik, sanayi kuruluşlarında teknik eleman gereksinimi yaratır. Ticari faaliyetlerin aksamaması için arızaları çabuk teşhis edip onarmak gerekir. Teknik bakım elemanı iş tanımı, makinelerin mevcut veya olası problemlerin giderilmesidir. Fiziksel aktivitenin yoğun olabildiği meslekte işe alım koşulları şöyledir:

 • Takım çalışmasında verimli olmak,
 • Destek almadan onarım yapabilmek,
 • Hayati tehlike oluşturan arızalarla hafif arızaları ayırt edebilmek,
 • Hızlı çalışabilmek,
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,
 • Mühendislerin yazdığı teknik talimatları uygulayabilmek,
 • Arızanın ortaya çıkarabileceği üretim hatalarını ilgili konuma bildirmek.

Teknik Bakım Elemanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Üretim, paketleme, stoklama, dağıtım ve kullanım aşamalarında teknolojik cihazlardan faydalanılabilir. Tüketim zincirinin teknolojik donanımlar üzerine kurulması, teknik bilgiye olan gereksinimi artırmıştır. Yüzlerce ekipman, birbirinden farklı detaylara sahiptir. Pozisyonda iş arayanlar, çeşitli detaylara yoğunlaşıp deneyim kazanmalıdır. Göreve başlamak isteyen adaylar için koşullar şunlardır;

 • Kaynak ve yağlama yapabilmek,
 • Elektrik kaçağı bulabilmek,
 • İzolasyon metotlarını uygulayabilmek,
 • Sağlam bölümlere zarar vermeden arızalı parçaları değiştirebilmek,
 • Fabrikaların gece veya gündüz vardiyalarında çalışabilmek,
 • Deneyimsizlere mesleki eğitim sunabilmek,
 • Mekanik ve elektronik donanımları tanımak,
 • Yeni makinelerin aksamını inceleyip çalışma disiplinini kavrayabilmek,
 • Araba kullanabilmek,
 • Askerliğini tamamlamış olmak,
 • Hareket etmeyi zorlaştırabilecek rahatsızlıklara sahip olmamak.

Teknik bakım elemanı iş ilanları otomotiv, tekstil ve demir çelik işletmeleri tarafından sıklıkla verilir. Otomasyon sistemlerinin bulunduğu iş yerlerinde bakım çalışmaları süreklidir. Bakım onarım için arıza görülmesi beklenmez. Personel, periyotlar halinde kontrol yapıp gereksinimleri belirler. Teknik bakım elemanı maaşları hizmete paralel olarak yükselebilir. Siz de bu alanda çalışmak istiyorsanız Kariyer.net üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz.