Bakım Şefi Nedir?

Bakım Şefi Ne Demek?

Bakım şefi, çalıştığı kurumda veya şirkette bulunan makine, ekipman ve bilgisayar benzeri bütün elektronik ve mekanik cihazların bakım, onarım ve diğer işlemlerinden sorumlu kişiye verilen addır. Bakım işleri, cihazlarda meydana gelen arızaların giderilmesini ve cihazların periyodik olarak yapılması gereken işlemleri kapsar. Bu sebeple de bakım onarım işleri yoğun olan işletmelerde, mutlaka bir bakım şefi istihdamı gerekir. Bakım şefi iş tanımı şöyledir; temel olarak işletmenin sektörüne göre imalatın veya hizmetin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar. Aynı zamanda kendisine bağlı olan birimdeki teknisyenlerin görev dağılımları, izinleri ve diğer sosyal hakları gibi işlerle de ilgilenmesi gerekir.

Bakım Şefi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bakım şefi görev tanımı gereği hem teknisyen hem de ara yöneticidir. Bakım şefi, sorumluluğunda bulunan ekipman, makine ve cihazların sorunsuz bir şekilde günlük rutin işlerini yapmasını sağlar. Aynı zamanda kendi biriminde görevli olan teknisyenlerin sosyal haklarının ve günlük iş rutinlerinin planlanmasından sorumludur. Bakım şefi görevleri şöyledir;

 • Oluşabilecek arızaları en aza indirmek ve tekrar etmemesini sağlamak adına gerekli önlemleri almak.
 • Periyodik bakım planlarını oluşturmak ve bunların düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
 • Oluşan işlerin planlanmasını yaparak bakım personelinin görevlerini belirlemek.
 • Personellerin kendisine verilen işleri düzgün bir şekilde yapıp yapmadığını rutin olarak denetlemek.
 • Onarım gereken cihazları ve bu cihazlarda oluşan sorunları belirlemek, bu arızaların hızla giderilmesi adına bakım personelini yönlendirmek.
 • Bakım ihtiyacı durumunda oluşan çağrılara hızla yanıt vermek.
 • Bina gibi taşınmaz mülklerin gerekli bakımını ve onarımlarını yapmak.
 • Binaların hidrolik ve elektrik sistemlerinin bakımlarını yaparak işlevsel olmasını sağlamak.
 • Bakım personelinin gerekli eğitimleri alarak her zaman gelişen teknolojiye ayak uydurmasını sağlamak.
 • Bakım ve onarım işleri için personellerin ihtiyacı olan ekipmanı ve kaynakları sağlamak.
 • Ekipman envanterini takip ederek her zaman ekipmanın hazır bulunmasını sağlamak.
 • Giderleri incelemek ve bakım için gerekli bütçeyi oluşturmak.
 • Yöneticiler ve bakım personeli arasında iletişim sağlamak.
 • Günlük bakım faaliyetlerini rapor haline getirmek ve yöneticilere sunmak.
 • İş Güvenliği Kanunu'na uygun olarak hareket etmek.
 • Yöneticiler tarafından kendisine iletilen bütçe ve personel eğitimlerini gerçekleştirmek.

Bakım şefi, ara yönetici konumundadır. Bu sebeple yoğun bir iş temposuna sahiptir. Hem yapılan işleri kontrol etmeli hem de personelini doğru bir şekilde yönetebilmelidir. Üstelik bütçe, personel izinleri ve daha birçok idari işten sorumlu olması nedeniyle yoğun olarak çalışır. Özellikle imalathanelerde ve yirmi dört saat aktif olarak çalışan işletmelerde bakım şeflerine büyük bir sorumluluk düşer. Cihazların sorunsuz ve eksiksiz olarak çalışması üretimin devamlılığı açısından büyük önem arz eder.

Bakım Şefi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bakım şefi nasıl olunur sorusunun cevaplanabilmesi için öncelikle görev tanımına ve alınması gereken eğitimlere yönelik bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu mesleği icra etmek için özel bir eğitim zorunluluğu bulunmaz. Firmalar faaliyet gösterdikleri alana göre farklı eğitim ve nitelikleri personellerinden talep edebilir. Elektrik bakımı ile mekanik bakımı alanında çalışacak kişilerin birbirlerinden farklı niteliklere sahip olmaları gerekir. Ayrıca işletmenin büyüklüğüne veya makine ekipmanın türüne göre bakım şefi lise veya üniversite mezunu olabilir. Genellikle Makine veya Makine Mühendisliği bölümünden mezun olanlar tercih edilebilir. Aynı zamanda yüksek teknolojiye sahip ürünler için istihdam edilen bakım şefleri de bulunabilir. Bu kişilerin de yine hizmet verdikleri sektöre göre farklı alanlarda eğitim almaları gerekir. Aynı zamanda çalışılan sektörde daha önce deneyim kazanmış olmak da önemlidir.

Bakım Şefi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Bakım şefi sorumlulukları gereği birtakım özelliklere sahip olmalıdır. Bu kişiler, sıradan bakım personellerinden farklı olarak iş planlaması, bütçe, personel izinleri ve daha birçok farklı konuda çalışmalar yürütebilir. Bu kişilerin işlerini icra etmeleri için kanunen bir zorunluluk bulunmaz. Fakat firmalar, faaliyet gösterdikleri sektöre göre farklı bölümlerden mezun olunmasını talep edebilir. Yine buna ek olarak şirketler, bakım şefi olarak çalışacak kişilerden sektörde tecrübe edinmiş olmalarını isteyebilir.

Bakım Şefi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Firmalar, bakım şefi olarak çalışacak olan personelden belli özelliklere sahip olmasını talep edebilir. Bu özellikler temel olarak şöyledir;

 • Firmanın faaliyet gösterdiği alana göre lise, ön lisans veya üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olmak.
 • İlgili sektörde tecrübe sahibi olmak.
 • Analitik düşünebilmek ve sonuç odaklı çalışabilmek.
 • Takım çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli olmak.
 • Ekip yönetimi açısından başarılı olmak.
 • MS Office uygulamalarına hâkim olmak.
 • Proaktif ve çözüm odaklı olmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na hâkim olmak.
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilmek.

Firmalar, bakım şefi olarak çalışmayı planlayan kişilerden bu özelliklere sahip olmalarını talep edebilir. Adayda bulunması istenen özellikler, firmanın faaliyet gösterdiği alana, işin büyüklüğüne ve firmanın kurumsal yapısına göre değişebilir. Bakım şefi maaşları da tüm bu şartlara göre değişiklik gösterebilir. Bu pozisyonda çalışmak isteyenler, bakım şefi iş ilanları seçenekleri için Kariyer.net'e göz atabilirler.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
11.830 / Aylık
58 kişinin ortalama maaşıdır.