Bilgi Teknolojileri Direktörü Nedir?

Bilgi Teknolojileri Direktörü Ne Demek?

Sorumlu olduğu kurumun bilişim teknolojileri faaliyetlerini planlayan ve yönlendiren kişidir. Ekibi ile birlikte hedeflere yönelik uyumlu ve verimli bir çalışma sürdürmelidir. Üst düzey yöneticiler ile birlikte çalışır. Bilgi Teknolojileri Direktörü, yeni teknoloji çözümlerini belirleyen, geliştiren ve destekleyen yöneticidir. Bilişim Teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip eden Bilgi Teknolojileri Direktörü, alanındaki prosedürlere bağlı çalışır.

Bilgi Teknolojileri Direktörü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bilgi Teknolojileri Direktörü; bağlı olduğu kurumun amaçları doğrultusunda etkin, verimli ve örgütsel çalışmayı hedefler. Yöneticileri ile yakın iş birliği halinde çalışır. En iyi uygulamaları geliştirerek ekibiyle uyum içinde çalışmaktan sorumludur. Bilgi teknolojileri direktörü;

 • Stratejik Bilişim Teknolojileri planlar.
 • Projeleri planlar ve projelere insan gücünü tahsis eder.
 • Departmanındaki politikaları ve prosedürleri gerektiği gibi yürütür.
 • Kurumun Bilgi Teknolojileri bütçesini oluşturur ve yönetir.
 • Gerekli sistem ve sunucuların sürekliliğini sağlar.

Bilgi Teknolojileri Direktörü Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin bilgisayar ile ilgili dört yıllık lisans bölümlerini tamamlayan adaylar, bu eğitimlere başvuru yapabilir. Kurumlarda Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü pozisyonunda çalışmak için gerekli eğitimlerin yanı sıra deneyim de önemlidir. Üniversite veya özel kuruluşların sertifika eğitimleri bu konuda faydalı olabilir.

 • Bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyenler,
 • Kurumların bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler,
 • Kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak isteyenler sertifika eğitimine başvuru yapabilirler.

Bilgi Teknolojileri Direktörü Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bilgi Teknolojileri Direktörü olmak için üniversitelerin Bilişim Teknolojileri ile ilgili dört yıllık lisans bölümlerini bitirmelisiniz. Kurumların bilgisayar ile ilgili alanlarında tecrübe edinebilirsiniz. Bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin alması gereken eğitimler arasında şunlar yer alır;

 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgi Teknolojileri
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Bilgisayar Programcılığı