Biyokimya Uzmanı Nedir?

Biyokimya Uzmanı Kimdir?

Biyokimya uzmanı; insan vücudundaki hastalıkların teşhis, tedavi ve takibi amacıyla kan, idrar ve vücut içi boşluklardan alınan örnek sıvıların analizlerini yapar ve değerlendirir. Laboratuvarda bulunan tıbbi cihaz, kimyevi madde ve malzemelerin muhafazasını sağlar.

Biyokimya Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Sorumluluğundaki tetkik ve testlerin güvenilir şekilde yapılması ve yorumlanmasının dışında genel sorumlulukları şunlardır;

 • Hasta test sonuçlarını değerlendirmek, kontrol etmek, raporlamak, onaylamak ve uyumsuz bulunan testlerin tekrarlanmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde laboratuvar testlerini manuel yöntemlerle yapmak,
 • Testlerin çalışma ve ölçümleme kalite kontrollerini yapmak,
 • Diğer doktor ve ekip görevlileri ile, hasta test sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunmak,
 • Çalışılan birimin düzen ve işleyişini takip etmek,
 • Biyokimya laboratuvarında kullanılan cihazların günlük ve haftalık bakım ve temizliklerinin yapılmasını sağlamak,
 • Birlikte çalışılan personelin bilgi ve becerisini arttırmak için eğitimler düzenlemek ve denetimlerini yapmak,
 • Mesleğe dair gelişmeleri yakından izlemek, sempozyum ve seminerlere katılmak,
 • Laboratuvarda çalışan personelin nöbet ve izinlerini düzenlemek,

Biyokimya Uzmanı Nasıl Olunur?

Biyokimya uzmanı olmak için; üniversitelerin altı yıllık Tıp Eğitimini tamamlamak gerekmektedir. Lisans eğitiminin ardından, Tıpta Uzmanlık Sınavına girmek ve dört yıllık uzmanlık eğitimi almak gerekmektedir.

Biyokimya Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Güçlü gözlem becerisine sahip olmak,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerisi sergilemek,
 • Planlama ve zaman yönetimi kabiliyetine sahip olmak,
 • Takım çalışması ve iş birliği becerisi sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak,
 • Analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergilemek,
 • Güvenilir ve disiplin sahibi olmak,
 • Mesleki gelişime açık olmak,
 • Modern teknoloji ve ekipman kullanımında beceri göstermek,
 • Başkalarını yönetme ve motive etme becerisi sergilemek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
11.380 / Aylık
10 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler