Biyokimyager Nedir?

Biyokimyager Ne Demek?

Biyokimyager; gıda, ilaç ya da diğer maddelerin vücut fonksiyonları ve dokular üzerindeki etkisini araştırır. Büyüme ve yaşlanma gibi hayati süreçleri etkileyen canlı organizmaların kimyasal bileşimini inceler.

Biyokimyager Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İstenen klinik sonucu elde edebilmek için malzeme, teknoloji ve araştırmalarla alakalı karmaşık süreçleri yönetmekle sorumlu olan biyokimyagerin diğer mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • Hücre gelişimi, nefes alma ve sindirim gibi süreçlerin kimyasını, büyüme, yaşlanma ve ölüm gibi canlı enerji değişimlerini incelemek,
 • Hastalığa karşı direnç gibi özelliklerin bir organizmadan diğerine aktarılma yöntemlerini araştırmak,
 • Antikor oluşumunun kimyasal yönlerini incelemek ve kan hücrelerinin kimyasını araştırmak,
 • Hastalığı, genetik bozuklukları veya diğer anormallikleri tespit etmek için testler geliştirmek ve uygulamak,
 • Ticari dağıtımda kullanılan yeni ilaçları geliştirmek ve test etmek,
 • Besin değerini ve bu değer üzerinde pişirme, konserve ve işlemenin etkilerini belirlemek için gıdaları analiz etmek,
 • Hormon, vitamin, alerjen, mineral ve enzimleri izole etmek, analiz etmek, tanımlamak ve vücut fonksiyonları üzerindeki etkilerini belirlemek,
 • Araştırma sonuçlarına dayanarak rapor hazırlamak ve öneriler sunmak,
 • Özel araştırma projeleri için gerekli laboratuvar ekipmanlarını tasarlamak,
 • Deneyleri planlamak, yürütmek ve bulguları kaydetmek için diğer bölüm üyeleriyle iş birliği yapmak.

Biyokimyager Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Biyokimyager olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Biyokimya bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Biyokimyagerde Olması Gereken Özellikler

Biyokimyagerin, kendi alanında bilgili, detay odaklı ve güçlü analitik yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Biyokimyagerin diğer özellikleri ise şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Karmaşık biyolojik süreçleri anlama yeteneği göstermek,
 • Veri analizi yapabilmek ve yorumlayabilmek,
 • Özellikle çoklu görevlerde yüksek konsantrasyon sağlamak,
 • Araştırma bulgularını yazılı raporlar ve sunumlar halinde aktarabilecek iletişim becerisine sahip olmak,
 • Diğer araştırma görevlilerinden oluşan bir takımı eğitme, motive etme, koçluk yapma kabiliyeti sergilemek,
 • Bilişim teknolojileri bilgisine hakim olmak,
 • Güvenilir ve disiplin sahibi olmak

Biyokimyager İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

Benzer Meslekler