Biyomedikal Cihaz Teknikeri Nedir?

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Nedir?

Biyomedikal Cihaz Teknikerinde Olması Gereken Özellikler

Tıbbi ekipmanın kontrollerinin yapılmasından sorumlu olan biyomedikal cihaz teknikerinin öncelikli olarak yüksek konsantrasyon sahibi olması ve detay odaklı çalışması beklenir. İşverenlerin biyomedikal cihaz teknikerinde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Hassas cihazları kullanabilecek el - göz koordinasyonuna sahip olmak,
 • Teknik problemler ve makine kullanım yöntemlerini basit bir dille ifade edebilecek sözlü iletişim yeteneği göstermek,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • Laboratuvar gibi kapalı mekanlarda uzun süre çalışabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak,
 • Kendisine tayin edilen görevi son teslim tarihine uygun şekilde tamamlamak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Ne Demek?

Biyomedikal cihaz teknikeri; hastanelerde kullanılan, ultrason cihazı, hasta monitörü ve elektrikli tekerlekli sandalye gibi tıbbi cihazların, bakım ve onarımını yapmakla sorumludur. Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olarak mesleğe adım atılmaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Sağlık kuruluşlarında kullanılan, elektronik, elektromekanik ve hidrolik ekipman kontrolünü sağlamak ve arızaları gidermek,
 • Sağlık kuruluşunda kullanılması önerilen biyomedikal ekipmanı değerlendirmek,
 • Testler yaparak yeni biyomedikal ekipmanı onaylamak,
 • Biyomedikal ekipmanı kalibre etmek ve test etmek suretiyle yeni biyomedikal ekipmanı kurmak,
 • Makine-hasta etkileşimini inceleyerek biyomedikal ekipman performansını geliştirmek,
 • Verileri analiz ederek biyomedikal raporlar hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak,
 • Ekipman bakım, onarım veya güncellemeleri ile ilgili kayıtları tutmak,
 • Diğer sağlık hizmeti personelini ekipman kullanım ve bakımı konusunda bilgilendirmek,
 • Stokları kontrol ederek biyomedikal ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
 • Güvenlik testleri yaparak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Eğitimlere katılarak mesleki bilgiyi güncel tutmak.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Biyomedikal cihaz teknikeri olmak için, Meslek Yüksekokullarının iki yıllık eğitim veren Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programlarından mezun olma şartı bulunmaktadır.