C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne Demek?

C sınıfı iş güvenliği uzmanı, çalıştığı iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, rehberlik, risk değerlendirmesi ve inceleme yapmakla görevlidir. Tüm bunları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı 6331 sayılı Kanun başta olmak üzere yasal çerçevede yapmalıdır. C sınıfı iş güvenliği uzmanları, yasal düzenlemelere göre sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet verebilir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasını sağlamak, C sınıfı iş güvenliği uzmanının başlıca görevidir. Bunun dışında C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike arz eden hususları ve eksiklikleri işverene bildirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike arz eden ve işverene bildirdiği konular çözüme kavuşmadığı zaman, işverenin bağlı bulunduğu çalışma ve sosyal güvenlik il müdürlüğüne konuyu iletmek,
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek,
 • Gerekli görülen tatbikatları organize etmek,
 • İş yerinde meydana gelen kazaları incelemek ve tekrarlanmaması için çalışmalar yürütmek,
 • Çalışma ortamını sürekli olarak incelemek,
 • İş yeri hekimi ile irtibat halinde olmak ve iş hastalıkları gibi problemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar ve teknik elemanlar, öncelikle eğitimlere katılır. Daha sonra da C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavından başarılı olan adaylar, C sınıfı iş güvenliği uzmanı unvanını elde eder. Bunun dışında üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olan kişiler de sınavda başarılı olmaları durumunda C sınıfı iş güvenliği uzmanı unvanını elde edebilir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Dikkatli ve düzenli çalışmak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun olmak,
 • Risk değerlendirmesi gibi raporlama işlemlerini yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gelişmeleri, yeni teknoloji ve yaklaşımları takip etmek.