Defterdar Nedir?

Defterdar Ne Demek?

Defterdar, devlet hazinesinin alacaklarının tahsilatı ve kamu hizmetlerinin giderleri ile ilgilenen kişidir. Maliye Bakanlığı tarafından sorumlu olduğu ilin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen üst düzey devlet memurudur. Atandığı ilde Maliye Bakanlığının en yüksek dereceli memuru olarak tanımlanır ve ayrıca bakanlığın il ve ilçe teşkilatının da amiri konumundadır.

Defterdar Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görev yaptığı ilde Maliye Bakanlığını temsil eden defterdarın Resmi Gazetede yayımlanan “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ne göre görevleri şöyledir;

 • Kamu hizmetleri için gereken gerekli ödemelerin bütçeden yapılmasını ve hazineye ait alacakların tahsil edilmesini sağlamak,
 • Devletin genel bütçesindeki ödenekten kamu çalışanlarına, müstahdemlere ve istihkak sahiplerine gerekli ödemeleri yapmak,
 • İl içindeki tüm mali işlemlerin ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini ve mali işlemlerin denetlenmesini sağlamak,
 • Kanuna uygun olmayan hareketlerde bulunanlar hakkında takibatta bulunmak,
 • İl merkezi ve ilçelerde görevli maliye memurlarının atanmasından ve sicillerinin tutturulmasından sorumlu olmak.

Defterdar Olmak İçin Gerekenler

Defterdar olabilmek için ilk ve en önemli koşul devlet memuru olmaktır. Defterdar atamaları Maliye Bakanlığı tarafından yapılır. Atanacak defterdarlar ise Resmî Gazete'de yayımlanan “Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği”ne göre belirlenir.

 • Defterdar olabilmek için üniversitelerin dört yıllık yüksek öğrenim eğitimi veren iktisat, hukuk, işletme, yönetim bilimi bölümlerinden mezun olmak ya da Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirmek gerekir.
 • Dört yıllık ilgili yüksek öğrenim bölümlerinden mezun olanların memur olarak 12, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunlarının ise 14 yıl kamuda çalışmış olması zorunluluğu vardır.
 • Defterdar adayının son 3 yıllık sicil notunun olumlu ve ayrıca sicil not ortalamasının en az iyi derecede olması gerekir.
 • Maliye Bakanlığının en önemli görevlerinden biri olan defterdarlık makamı için kişinin mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe, kişilik ve temsil kabiliyeti gibi niteliklere sahip olması oldukça önemlidir.
 • Defterdar adayının en az 2 yıl Milli Emlak Dairesi Başkanı ya da Defterdar Yardımcısı olarak çalışmış olması gerekir.
 • Defterdar olabilmek için en önemli olan konulardan biri de ataması yapılacak birimden teklif alması zorunluluğudur.

Defterdar Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme ve Yönetim bölümlerinden mezun olanlar ya da Maliye Meslek Yüksekokullarında eğitim görenler defterdar olabilir.

Defterdar İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

SONRAKİ KONU
Defterdar Mülakatları