Denetçi Yardımcısı Nedir?

Denetçi Yardımcısı Nedir?

Denetçi Yardımcısı Ne Demek?

Denetçi yardımcısı, denetim kapsamını belirlemek, plan oluşturmak, denetim raporları hazırlamak, eksiklikleri tespit etmek, düzeltici önlemler önermek ve denetçinin kendisine atadığı diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Denetçi Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kamu kurumu ve özel sektörde çalışma imkanı bulunan denetçi yardımcısının sorumlulukları şunlardır;

 • İç kontrolleri değerlendirmek ve süreç iyileştirmeleri konusunda kurumlara tavsiyelerde bulunmak,
 • Mali kayıtların doğruluğunu kontrol etmek,
 • Dolandırıcılıkları tespit etmek amacıyla firma verilerini analiz etmek,
 • Kurum yararına bilanço hazırlamak,
 • Bütçe raporlarını incelemek için finansal analistlerle iş birliği yapmak,
 • Sektörel vergi düzenlemelerine uygun hareket etmeleri amacıyla firmalara rehberlik etmek,
 • Denetim ve prosedürlerin belgelendirilmesinde denetçiye yardımcı olmak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek,
 • Kurum bilgileri gizliliğini korumak.

Denetçi Yardımcısı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Denetçi yardımcısı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme, Hukuk ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Kamu kurumunda denetçi yardımcısı olarak çalışmak isteyen bireylerin, ilgili Bakanlıkların düzenlediği yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir. Kamu kurumunda görev almak isteyen adayların Bakanlıklar tarafından ilan edilen kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki nitelikleri haiz olmalıdır.

Denetçi Yardımcısında Olması Gereken Özellikler

Kurumların finansal işleyişine yönelik incelemelerde bulunan denetçi yardımcısının öncelikli olarak analitik yönünün kuvvetli olması beklenir. Meslek profesyonellerinin diğer nitelikleri şunlardır;

 • Muhasebe ve finans sahasında yetkinlik göstermek,
 • Yasal vergi düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Excel kullanarak finans analizi gerçekleştirebilmek,
 • Raporlama yapabilmek,
 • İş hedeflerine belirlenen zaman dilimi içerisinde ulaşmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da askerlik görevinden muaf olmak.