Denetim Asistanı Nedir?

Denetim Asistanı Ne Demek?

Denetim asistanı, mali verilerin denetlenmesinde görev alan personellere yardım eder. Gelir ve bütçe denetimi, firmaların kazançlarının yasal olup olmadığını saptamak için yapılır. Firmaların gelir tablolarını ve ekonomik verilerini incelemek takım çalışmasıyla kolaylaşır. Uzmanların iş yükünü hafifleten asistanlar, talimatlar dahilinde araştırma sürecine katılırlar. Asistanlık deneyim şartının bulunmadığı bir pozisyondur. Meslekte statü kazanmak için üst personeli gözlemlemek ve hatadan kaçınmak önemlidir. Denetim asistanı görev tanımı, bağlı olduğu pozisyonun göreviyle açıklanabilir. Asistanlar tekil çalıştırılmayıp uzmanların yanında görev alırlar. Tablo okuma, parasal kaynakları araştırma, vergi muafiyet durumunu teyit etme gibi süreçlere denetim asistanları da dahil olur. Denetimcilik, Maliye Bakanlığı bünyesindeki teftiş çalışmalarından farklıdır. Uzman veya asistanlar bakanlıkların değil, Kamu Gözetim Kurumu'nun verdiği yetkiyle çalışırlar. Denetim asistanı ne yapar sorusu, kurumsal bütçe kontrollerinde görev alır şeklinde cevaplanabilir.

Denetim Asistanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Denetim asistanı nedir sorusu, mesleğin faaliyet alanıyla cevaplanabilir. Toplamı, net hasılat ve çalışan sayısı itibarıyla büyük sayılabilecek firmaların bağımsız denetleme yaptırması gerekir. Mali tabloları denetlemek, varsa uygunsuzlukları ve sahte beyanları tespit etmek bağımsız denetçinin görevidir. Denetim asistanının başlıca görevleri; tablo okuma, şirketin finansal arşivini inceleme, rapor hazırlama işlerine yardımcı olmaktır. Denetim asistanının diğer görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bağlı olduğu denetimci tarafından talep edilen verileri toplar,
 • Denetleme öncesinde firma yetkilileriyle iletişim kurar,
 • Denetimcinin gözlemlerini rapor haline getirir,
 • Olumlu, olumsuz, şüpheli ve şarta bağlı durumları tespit eder,
 • Hazırlanan raporu firma yetkililerine sunar,
 • Deneyim kazanıldıktan sonra raporları inceleyip gereken revizeleri uygular.

Denetim Asistanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Denetim asistanı nasıl olunur sorusuna, ilk olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden birini tamamlamış olmak gerekir yanıtı verilebilir. İktisat, Maliye , Kamu Yönetimi, İşletme bölümleri denetimciler için gerekebilecek bilgileri sunar. Pozisyon, kamu sektörüyle özel sektör arasında konumlanmıştır. Bağımsız denetleme hizmeti veren firmalar özel sektörde bulunsa da, devlet kurumunun yetkilendirdiği elemanlarla çalışırlar. Faaliyet raporu denetlemek için ilgili bölümlerden mezun olarak mali müşavirlik sınavına girilir. Sınav öncesindeki SMMM eğitimleri, asistan adaylarının staj yaptığı süreçtir. Teorik bilgilerini iş donanımına çevirmemiş olan deneyimsiz personeller, uzman gözetiminde çalışabilirler. KGK tarafından yetkilendirilmiş deneyimli personeller uzman statüsünde bulunur. Denetim asistanı pozisyonunda çalışmak için mezun olunması gereken bölümlerin bulunduğu üniversiteler arasında Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi bulunur.

Denetim Asistanı Olmak İçin Gereken Şartları Nelerdir?

Denetim asistanı, amiriyle yürüttüğü araştırmalar sonucunda rapor hazırlamaktan sorumludur. Gözlem yapma ve rapor sunma becerisi pozisyonun birinci şartıdır. Firma varlıklarının yasallığı ve şeffaflığı yönünde hazırlanan raporlar dörde ayrılır. Olumlu rapor, denetlenen firmada yasa dışı maddi kaynakların bulunmadığını bildirir. Olumsuz rapor, belirlenen kriterlere uygun sonuçlar elde edilemediğini bildirir. Çekimser rapor, olumlu veya olumsuz anlam taşımaz. Veri yetersizliği, şeffaf olmama durumu, gözlemi engelleyen genel kısıtlamalar sürecin belirsizlikle sonuçlanmasına sebep olabilir. Şarta bağlı raporlar, verilerin net olarak yorumlanabilmesi için bazı şartlar gerektiğini bildirir. Farklı prosedürlerle hazırlanan denetim raporlarının usule uygun olması önemlidir. Denetim asistanı görev tanımı, bütçe denetlemelerinde uzmanla koordineli çalışmaktır. Denetleme uzmanının işlerine yardımcı olmak için yönergelere uymak yeterlidir. Deneyim kazanmak, görevleri yerine getirmek kadar gelişim isteğiyle alakalıdır. Denetim asistanı olmak için gereken şartlar şöyledir:

 • Matematiğe ve hesap işlerine ilgi duymak,
 • Araştırma yapmaktan zevk almak,
 • Bu alanda kariyer hedeflerine sahip olmak,
 • Hatasız çalışmaya odaklanmak,
 • Amirin yönlendirmeleri doğrultusunda kişisel sorumluluklar üstlenebilmek,
 • Disiplinli ve dikkatli olmak.

Denetim Asistanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Denetim asistanı eğitim süreci tamamlanmamış adaylara uygun bir pozisyondur. Tecrübe kazanmak ve denetimlerde üst düzey görevler almak isteyenler birçok iş fırsatını değerlendirebilirler. Denetim asistanı iş ilanları finansal hizmetlere sahip firmalarca yayınlanır. Muhasebe, bütçe yönetimi, danışmanlık ve bağımsız denetim çalışmaları kurumsal hizmetlerdir. Resmi kararlarda belirtilen düzeydeki her firma, bilançolarını denetlemek için hizmet alır. Yetkilendirilmiş personeller istihdam eden finans şirketleri, ücret karşılığında denetimi gerçekleştirir. Denetim ekibini çoğunlukla bir uzman ve birkaç asistan oluşturur. Aktif ve pasif gelirlerin toplanması, yasal ölçütler kapsamında tabloların yorumlanması ve rapor edilecek detayların belirlenmesi uzmanın sorumluluğundadır. Denetim asistanı, süreci gözlemleyip gereken noktalarda talimatları uygular. Pozisyona ilişkin ilanlardaki şartlar şöyledir:

 • Temel düzeyde yabancı dil bilmek,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, 
 • Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmak,
 • Bu alanda kariyer hedeflemek.

Kariyer.net ile birçok denetim firmasının ilanlarına ulaşmak mümkündür. Denetim asistanı maaşı firmadan firmaya göre değişiklik gösterebilir. Siz de Kariyer.net üzerinden denetim asistanları iş ilanlarının detaylarını inceleyebilir, şartlarına uygun olduğunuzu düşündüğünüz ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. 

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
5.780 / Aylık
87 kişinin ortalama maaşıdır.