Drama Öğretmeni Nedir?

Drama Öğretmeni Nedir?

Drama Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kendine saygı duyma, güven, problem çözme ve katılımcı olma gibi yeteneklerin çocuklar tarafından kazanılmasını sağlayan drama öğretmenliği için konservatuarların ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir. Üniversitelerin Tiyatro-Drama bölümünden mezun olmak da meslek için yeterlidir. Bunun dışında özel eğitim veren kurumlarda Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olarak verilen kurslara katılıp sertifika sahibi olunabilir.

Drama Öğretmeni Ne Demek?

Drama öğretmeni; çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak, basitten karmaşığa, yakından uzağa çocuklara hem fiziksel hem de zihinsel eğitim veren kişidir. Deneyimlerden yola çıkarak doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden faydalanarak olayları canlandırır. Drama öğretmeninin yaptığı iş, bir kişisel gelişim eğitimidir.

Drama Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Okul öncesi yaşlar da dahil olmak üzere tüm yaş grubunun katılabileceği drama eğitimini veren drama öğretmeninin sahip olduğu görev sorumlulukları şöyledir:

 • Dramatik etkinlikler yaparak çocukların özgürlük duygusunu geliştirmek,
 • Kültürel farklılığın farkındalığını sağlamak,
 • Geçmiş ve bugünü tiyatro ile ayırt edebilmek,
 • Çocukların nesneleri algılamasını sağlamak,
 • Çocukların bireysel kimlik oluşturmasını ve yaratıcı problem çözebilmelerini sağlamak,
 • Topluma duyarlılığı çocuklar üzerinde arttırmak,
 • Çocukların yazılı sahneleri uygulama ve yazma yetilerini geliştirmek,
 • Tiyatronun tarihini öğretmek,
 • Yaratıcı problem çözme yeteneği geliştirmek,
 • Çocukların bireysel ve küçük gruplarda tiyatro projesi üretmesini sağlamak,
 • Çocukların performans göstermesini ve farklı performanslara katılmasını sağlamak,
 • Estetik zevki arttırmak adına ileri düzey çalışmalarda bulunmak.