Eğitim Koçu Nedir?

Eğitim Koçu Ne Demek?

Bireyin akademik yaşamda ve çalışma hayatında başarı elde etme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür. Kişinin, kendine hedef koymasını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmesine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmasına destek sağlar.

Eğitim Koçu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bireyin kendi potansiyelini keşfetme, hedeflerini belirleme ve özgüven kazanmasına yardımcı olan eğitim koçunun genel sorumlulukları şunlardır;

 • Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,
 • Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek,
 • Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek,
 • Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek,
 • Bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak,
 • Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek,
 • Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak,
 • Kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak,
 • Yaratıcılık ve farkındalık geliştirme ortamları yaratmak,
 • Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak,
 • Bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

Nasıl Eğitim Koçu Olunur?

Eğitim koçu olmak için resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Çeşitli eğitim akademileri ve üniversitelerde, Eğitim ve Öğrenci Koçluğu sertifika programları mevcuttur.

Eğitim Koçunda Olması Gereken Özellikler

 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneğine sahip olmak,
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Planlama, takip ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Sabırlı, esnek ve hoşgörülü olmak,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
 • Özgür ve analitik düşünce yapısına sahip olmak,
 • Yaratıcı yönü gelişmiş olmak,
 • Empatik yaklaşım sergilemek,
 • İhtiyaç ve arzuları tespit etme ve tanımlama yeteneğine sahip olmak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
15.050 / Aylık
18 kişinin ortalama maaşıdır.