Elektrik Formeni Nedir?

Elektrik Formeni Ne Demek?

Elektrik formeni, bina restorasyon ve inşaat projelerinin elektrik tesisatını kurmakla görevli personeli yönetir.

Elektrik Formeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Elektrik formeni, öncelikli olarak tüm çalışmaların denetlenmesi ve belirlenen standartlara uygun tamamlanmasını sağlamakla sorumludur. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şunlardır;

 • İş hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla çalışanları koordine etmek,
 • Şartname ve sözleşmeleri okumak,
 • İnşaat planını karşılayacak çalışma çizelgeleri oluşturmak,
 • Elektrik mühendisliği çizimlerini gözden geçirmek ve değişiklik gerektiren konuları tespit etmek,
 • Elektrik sistemleri, armatürler, ışık ve ısı sistemlerini kurmak, onarmak, bakımını yapmak için teknik ekip üyelerine yardımcı olmak,
 • İş programlarının hazırlanmasına, gerekli malzeme ve ekipmanın belirlenmesine yardımcı olmak,
 • Malzeme ve ekipman maliyetine yönelik tahminler hazırlamak,
 • Çalışanların güvenlik düzenlemelerine uymalarını sağlamak,
 • Belirlenen iş teslim tarihi ve bütçe dahilinde çalışmak,
 • Proje sahalarında kalite kontrol denetimi gerçekleştirmek,
 • Yüklenici firmalara periyodik rapor sunmak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek.

Nasıl Elektrik Formeni Olunur?

Elektrik formeni olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Adaylar, sektörel tecrübeye bağlı olarak görevlendirilmektedir.

Elektrik Formeninde Olması Gereken Özellikler

 • Sözlü ve yazılı talimatları anlayabilmek ve etkin bir şekilde yürütebilmek,
 • Personel ile etkin çalışma ilişkileri kurabilmek,
 • İş süreçlerini koordine edebilmek,
 • Geçerli güvenlik düzenlemeleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak,
 • Bütçe veya proje tahminlerini hazırlayabilmek ve ilgili hesaplamaları yapabilmek,
 • Plan ve teknik çizimleri yorumlayabilmek,
 • Yüksek lokasyonlarda çalışabilmek,
 • Ekip yönetimini sağlayabilmek,
 • Kendisine atanan görevleri yerine getirebilecek fiziksel güç ve el - göz koordinasyonuna sahip olmak,
 • Vardiyalı çalışabilmek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini yerine getirmiş, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.