Elektrik Teknikeri Nedir?

Elektrik Teknikeri Ne Demek?

Elektrik tesisatı ve elektrik enerjisiyle çalışan makinelerin kurulumu, sağlıklı bir şekilde işlemesi ile bakım ve onarımı aşamalarında, mühendisler ile teknisyenler arasında görev yapan kişilere elektrik teknikerleri adı verilir. Elektrik mühendisinin kurduğu plana katkı sunan teknikerler, projeye uygun olarak cihazları konumlandırırlar. Bunun yanı sıra arıza tespiti ile onarımın gerçekleştirilmesi süreçlerinde rol alır ve süreçleri takip ederler. Elektrik teknikerleri, sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için aksaklık ve arıza durumlarında bizzat müdahalede de bulunabilir.

Elektrik Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bina tesisatları, elektrik santralleri ya da farklı sektörlerin ilgili departmanlarında çalışabilecek teknikerler şu görevleri yerine getirirler;

  • Mühendis tarafından yapılan planın uygulanmasını sağlamak,
  • Elektrik sistemlerinin sağlıklı çalışması için takibini yapmak,
  • Periyodik bakım ve onarım takibi yapmak,
  • Arıza ve aksama durumunda onarım için gerekli çalışmaları yapmak.

Elektrik Teknikeri Olmak İçin Gerekenler

Elektrik teknikeri olmak için sadece eğitim almak yeterli olmamakla birlikte bu iş için yeterli donanıma sahip olmak gerekir. Elektrik teknikeri olabilecek kişilerin şu vasıfları taşıması beklenir;

  • Üniversitelerin elektrik veya elektronik elektrik eğitimi veren yüksekokullarından mezun olmak,
  • Özellikle el ve göz faaliyetlerinde aksama yaratacak fiziki bir engele sahip olmamak,
  • Sayısal bilimlerde yetkin, fen bilimleri ve fizik alanına yatkın olmak,
  • Tedbir ve dikkat konusunda taviz göstermemek ve sabırlı olmak.

Elektrik Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Elektrik teknikeri olacak bireylerin üniversitelerin Elektrik Enerjisi, Elektrik Enerjisi Üretimi, İletim ve Dağıtım veya Elektrikli Cihaz Teknolojisi ön lisans programlarının birinden alınmış bir diplomaya sahip olmaları gerekir. Meslek liselerinin elektrikle ilgili bölümlerinden mezun olanlar ise temel bilgilere hakimiyetleriyle elektrik teknikeri olabilirler.